Oppskrift til damejakke

Damejakke i Bambus Soft. Kjøp garnet her!

Størrelser:

x-liten

liten

middels

stor

x-stor

Overvidde(plaggets mål):

ca. 83

87

94

101

107 cm

Hel lengde:

ca. 56

57

58

59

60 cm

Ermelengde: ca. 30 cm alle størrelser, eller ønsket lengde
MATERIALER: Bambus soft (50% bambus, 50 % akryl),   nøster à 50 gram.Neste side
sand nr. 502

ca. 8

8

9

10

11 nøster
Veiledende   pinner: Rundp og strømpep nr. 4.1 knapp

Vanlige   forkortelser

M=maske,   r=rett, vr=vrang, str=strikk, p=pinne, omg=omgang, vr-bord=vrangbord,   glattstr=glattstrikk, vrangbordstr=vrangbordstrikk, kantm=kantmaske,   arb=arbeidet, beg=begynn, sm=sammen, g=gram.

 

Strikkefasthet: 19 m glattstrikk i bredden på p nr. 4 måler 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

 

De 2 første og 2 siste m er kantm, og str hele tiden r.

Bambus_damejakke_innlegg

Bolen

Legg opp 158-166-178-192-204 m på rundp nr. 4 og str 3 p r (= riller) frem og tilbake innenfor 2 kantm i hver side (1. p = vrangen).

Sett et merke i hver side med 41-44-47-50-53 m til hvert forstykke og 76-78-84-92-98 m til ryggen.

Fortsett med denne inndeling (1. p = retten): Str 2 kantm, mønster etter diagram I, 1 vr, str glattstr til det gjenstår 11 m, str 1 vr, mønster etter diagram II, 2 kantm.

Str til arb måler ca. 30-30-35-35-40 cm, slutt med 9. p i diagrammet, fell av 8 m i hver side (4 m på hver side av hvert merke) til ermehull.

Legg arb til side og str ermene.

Ermene

Legg opp 49-49-51-54-58 m på strømpep nr. 4 og str rundt, 1 omg vr, 1 omg r til i alt 3 riller.

Fortsett med glattstr.

Sett et merke midt under ermet og øk 1 m på hver side av merket. Øk vider på ca. hver 4½.-3½.-3.-3.-3. cm til i alt 59-65-69-72-76 m. Str til arb måler ca. 30 cm (likt for alle størrelser). Fell 8 m (4 m på hver side av merkene) midt under ermet til ermehull.

Legg arb til side, og str et erme til på samme måten.

Bærestykket:

Sett alle delene inn på rundp nr. 4, høyre forstykke, erme, ryggen, erme og venstre forstykke = 244-264-284-304-324 m.

Strikk videre med mønster og glattstr frem og tilbake, kantm fortsetter som før.

OBS! 1. p = 10. p i diagrammet.

Sett et merk i hver sammenføyning. På nest p fra retten felles til raglan ved hvert merke slik: Str 2 vridd r sm før hvert merke, og 2 r sm etter hvert merke = 8 m felt. Samtidig settes et merke midt på ryggen, og ryggen str høyere slik: Str 10 m forbi merket midt bak, snu, ta 1 kast på p, og str 20 m vr, snu, ta 1 kast på p, fortsett på denne måten, med å str 10 m mer hver gang, i alt 3 ganger på hver side. OBS! Kastet str hele tiden sm med neste m for å unngå hull. Str p ut.

Fell til raglan på hver 2. p (fra retten) i alt 5-5-5-0-0 ganger, og hver 4. p i alt 0-0-0-5-5 ganger = 204-224-244-264-284 m. På neste p reguleres m-tallet til 192-216-240-264-264 m.

Fortsett slik: (1. p = retten) Str 2 kantm, x mønster etter diagram III, 4 vr x, gjenta fra x-x i alt 8-9-10-11-12 ganger (= midt på ryggen), x mønster etter diagram IV, 4 vr x, gjenta fra x-x i alt 7-8-9-10-11 ganger, mønster etter diagram IV, 2 kantm.

Samtidig felles det på 7., 15. og 23. p i diagrammet ved å str 2 vr sm i alle vr felt = 115-111-123-135-147 m.

Str tilbake som m viser. Str 1 p r, samtidig som m-tallet reguleres jevnt fordelt til 115-117-123-125-129 m.

Str 3 p r, samtidig som det på 1. p str et knapphull innenfor 2 kantm i høyre side.

Fell av med r m fra vrangen slik: Str de 2 første m, og de 2 siste m r sm før de felles av.

Knapphull: Str 2 r sm, 2 kast, 2 r sm. På neste p str 1 r, 1 vr i kastene.

Montering:

Sy sm under ermene.

Sy i 1 knapp.

 

Press ikke arb, men legg eventuelt plagget flatt i fasong under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

Damejakke_del1

Damejakke_del2

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment