Siri Svingskjørt

Siri Svingskjørt

DESIGN Brit Frafjord Ørstavik

GARN GULLUNGEN 35 % merinoull, 15 % alpakka, 50 % bomull, 50 gram = ca 110 meter Se vårt garnutvalg her!

STØRRELSER
1 (2) 4 (6) år

PLAGGETS MÅL
Livvidde ca 53 (55) 56 (58) cm Hel lengde ca 21 (24) 27 (30) cm

GARNFORBRUK
Alt 1 – MANDARIN SKJØRT Mandarin 107 5 (6) 6 (7) nøster
Alt 2 – KOBBER SKJØRT Kobber 108 5 (6) 6 (7) nøster

PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 4
Liten rundp nr 3,5
Strømpep nr 2,5 (til I-cord)
Heklenål nr 3,5

STRIKKEFASTHET
24 m mønsterstrikk på p nr 4 = 10 cm

Legg opp 360 (400) 416 (432) m på rundp nr 4 og strikk mønster rundt etter diagrammet til arbeidet måler ca 18 (21) 24 (26) cm (avslutt med 8. eller 12. omgang i diagrammet). Samtidig som det på
siste omgang felles 0 (4) 8 (0) m jevnt fordelt = 360 (396) 408 (432) m. På neste omgang strikkes det legg slik: (bruk 2 strømpep) **Sett 2 m på 1. strømpep, sett de 2 neste m på 2. strømpep. Brett p slik: (se illustrasjon) Venstre hånds p ligger bakerst, brett 2. strømpep mot venstre hånds m, slik at m ligger rette mot rette, brett 1. strømpep mot 2. strømpep slik at m ligger vrange mot vrange. *Strikk 1. m fra hver av de 3 p r sammen*. Strikk fra *-* i alt 2 ganger = 4 m felt. Sett 2 m på 1. strømpep, sett de 2 neste m på 2. strømpep. Brett p slik: (se illustrasjon) 1. strømpep
ligger bakerst, brett 2. strømpep mot 1. strømpep slik at m ligger rette mot rette, brett venstre hånds p mot 2. strømpep, sli at m ligger vrange mot vrange. *Strikk 1. m fra hver av de 3 p r sammen*. Strikk fra *-* i alt 2 ganger = 4 m felt**. Gjenta fra **-** ut omgangen = 120 (132) 136 (144) m. Strikk 1 omgang vr, samtidig som det felles 4 (12) 12 (16) m jevnt fordelt = 116 (120) 124 (128) m. Sett ett merke i hver side med 58 (60) 62 (64) m til hver del og et merke midt foran. Skift til rundp nr 3,5 og strikk 3 (3) 3 (4) omganger glattstrikk, på neste omgang strikkes 2 hull slik: Strikk til 5 m gjenstår før merket midt foran, strikk 2 r sammen, 2 kast, ta 1 m r løs av, ta 1 m r løs av, sett de 2 m tilbake på venstre p og strikk de vridd r sammen, 2 r, 2 r sammen, 2 kast, ta 1 m r løs av, ta 1 m r løs av, sett de 2 m tilbake på venstre p og strikk de vridd r sammen, strikk glattstrikk ut omgangen. På neste omgang strikkes kastene 1 r, 1 vridd r. Strikk 3 (3) 3 (4) omganger glattstrikk, 1 omgang vr til brettekant og videre 6 (6 (6) 8 omganger glattstrikk. Fell løst av.

Legg dobbelt

MONTERING
Brett belegget mot vrangen og sy til med løse sting.
Heklet kant nederst på skjørtet: Fest tråden med 1 lm, videre hekles 1 fm i hver m omgangen ut. Ta sammen med 1 kjm. Hekle krepsem tilbake

I-CORD
Legg opp 4 m på strømpep nr 2,5 og strikk 4 m r, skyv m tilbake til høyre side av p, stram tråden godt og strikk 4 m r. Fortsett på denne måten til I-corden måler ca 90 (92) 96 (98) cm, eller ønsket lengde. Fell av. Bruk eventuelt en strikkemølle. Trekk I-corden i brettekanten og knytt en sløyfe.

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne, lm = luftmaske, kjm = kjedemaske, fm = fastmaske

Leave a Comment