Abella cardigan

DESIGN
Mari Kalberg Skjæveland

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
VERA 20 % ull, 80 % akryl, 100 gram = ca 100 meter

STØRRELSER
S (M) L (XL)
Plagget har oversize fasong. Velg ønsket størrelse ettermåltabellen.

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 108 (120) 132 (140) cm
Hel lengde ca 55 (56) 58 (60) cm
Ermelengde ca 47 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
7 (8) 10 (11) nøster

FARGE
Denim miks 604

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 6 og 8

STRIKKEFASTHET
10 m x 15 p/omganger glattstrikk på p nr 8 = 10 x 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Kant-m strikkes r på alle p.

Plagget strikkes ovenfra og ned.
Legg opp 37 (39) 41 (43) m på p nr 8.
Strikk 1. p (= vrangen) i glattstrikk med 1 kant-m i hver side slik:
Strikk 2 m (= venstre forstykke), strikk og sett et merke rundt 2 m, strikk 3 m (= venstre erme), strikk og sett et merke rundt 2 m, strikk 19 (21) 23 (25) m (= bakstykket), strikk og sett et merke rundt 2 m, strikk 3 m (= høyre erme), strikk og sett et merke rundt 2 m, 2 m (= høyre forstykke).
NB! Les resten av avsnittet nøye; flere ting skjer samtidig.
Fortsett fram og tilbake i glattstrikk med 1 kant-m i hver side (kant-m strikkes også i glattstrikk).
På 1. p fra retten økes det til raglan ved hvert merke ved å øke 1 h før hvert merke, og øke 1 v etter hvert merket = 8 m økt. På neste p fra retten, økes det til v-hals innenfor 2 m i hver side ved å øke 1 v i begynnelsen av p og øke 1 h i slutten av p. (Samtidig økes det også til raglan.)
Gjenta raglanøkningene på hver 2. p i alt 9 (13) 16 (17) ganger, og deretter på hver 4. p 3 (1) 0 (0) ganger. Gjenta økningen til v-hals på hver 4. p i alt 7 (8) 8 (8) ganger, og deretter på hver 2. p 0 (0) 1 (2) ganger = 147 (167) 187 (199) m etter alle økningene er ferdige.
Samtidig, siste gang det økes til v-hals, deles det til for- og bakstykke og ermer slik: Strikk 22 (25) 28 (30) m, sett de neste 29 (33) 37 (39) m på en maskeholder (= erme), legg opp 9 m under ermet, strikk 45 (51) 57 (61) m som før (= bakstykket), sett de neste 29 (33) 37 (39) m på en maskeholder (= erme), legg opp 9 nye m under ermet, strikk som før ut omgangen = 107 (119) 131 (139) m.

FOR- OG BAKSTYKKET
= 107 (119) 131 (139) m.
Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk med 1 kant-m i hver side.Strikk til arbeidet måler 20 (21) 22 (23) cm fra delingen. Skift til p nr 6, og strikk 9 cm vrangbord fram og tilbake slik (1. p = retten):
Retten: 1 kant-m, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r, 1 kant-m.
Vrangen: 1 kant-m, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr, 1 kant-m.
Slutt med en p fra vrangen.
Alternativ 1: Fell av med italiensk avfelling.
Alternativ 2: Fell løst av i vrangbordstrikk.

ERMENE
Sett m fra det ene ermet inn på p nr 8, og strikk opp 9 m midt under ermet = 38 (42) 46 (48) m. Sett et merke rundt 1 m midt under ermet (= merke-m). Strikk rundt i glattstrikk. Når arbeidet måler 6 cm fra delingen, felles 1 m på hver side av merke-m ved å strikke 2 vridd r før merket og 2 r sammen etter merket. Gjenta fellingene på hver 10. (8.) 6. (6.) cm i alt 3 (4) 5 (5) ganger = 32 (34) 36 (38) m.
Strikk til ermet måler ca 38 cm, eller til ønsket lengde.
Skift til p nr 6, og strikk 9 cm vrangbord med 1 r, 1 vr.
Alternativ 1: Fell av med italiensk avfelling.
Alternativ 2: Fell løst av i vrangbordstrikk.

FORKANTER
Bruk p nr 6. Strikk opp 1 m i hver m, men hopp over hver 4. m, langs jakkens forkanter og nakke.
M-tallet skal være delelig med 2+1. Strikk 5 p vrangbordstrikk fram og tilbake slik:
1. p: (= vrangen): Strikk 1 kant-m, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 kant-m.
2. p: Strikk 1 kant-m, 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 kant-m.
Samtidig, på 2. p, lages det 4 knappehull jevnt fordelt nedenfor v-halsen, langs høyre forkant.
Det nederste knapphullet lages ca 2-3 cm fra den nedre kanten, og det øverste knapphullet lages ca 1-2 cm nedenfor den siste v-hals økningen. Lag knapphull slik:
Strikk 2 vridd sammen, 1 kast, 2 sammen (m strikkes r eller vr sammen som passer best til vrangborden). På neste p strikkes
1 r + 1 vr i kastet. Fell løst av i vrangbordstrikk.

MONTERING
Sy i knapper.

ITALIENSK AVFELLING
Sy r: Ta nålen inn i m på samme måte som det skulle strikkes r.
Sy vr: Ta nålen inn i m på samme måte som det skulle strikkes vr.
Klipp av garnet. La tråden være ca 3 ganger lengden på vrangborden.
Sy vr i 1. m på p, la m stå på p. *Stikk nålen inn fra baksiden og fram mellom 1. og 2. m (tråden er nå på framsiden av arbeidet), sy r i 2.m på p, la m stå på p. Sy r i 1.m på p, ta m av p. Sy vr i 2.m på p, la m stå på p. Sy vr i 1. m på p, ta m av p.* Gjenta fra *-* ut omgangen.
NB! 1. m = r, og 2. m = vr

Leave a Comment