Aranjakke damejakke

Aranjakke damejakke – se vårt garnutvalg her!

DESIGN Berit Kverneland Skårland

RUBIN 100% ren ny ull
50 gram = 100 meter

STØRRELSER S (M) L (XL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde 96 (103) 110 (117) cm
Hel lengde 68 (70) 72 (74) cm
Ermelengde 49 (50) 51 (52) cm

GARNFORBRUK
Hvit nr 200 13 (14) 15 (16) nøster
Grå nr 203 2 (2) 2 (2) nøster

PINNEFORSLAG Rundp nr 3 og 4,5 og hjelpep

TILBEHØR 7 knapper

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk og 26 m mønster på p nr 4,5 = 10 cm

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Strikk med 1 kantm i hver side (som strikkes r på alle p).

BAKSTYKKET
Legg opp 112 (120) 128 (136) m med grå på p nr 3 og strikk 3 cm fram og tilbake i glattstrikk og 1 p r fra vrangen (rille til brettekant). NB! Alle mål regnes herfra. Skift til hvit og strikk 3 cm glattstrikk. Skift til p nr 4,5 og strikk 2 p glattstrikk hvor det økes 16 m jevnt fordelt til 128 (136) 144 (152) m. Strikk mønster etter diagrammet slik: Strikk 1 kantm, 4 (0) 4 (4) m glattstrikk, strikk mønster etter diagrammet (NB! i hver side gjentas flettene til i alt 3 (4) 4 (5) fletter), strikk 4 (0) 4 (0) m glattstrikk og 1 kantm til slutt på p. Strikk med denne inndelingen til arbeidet måler 68 (70) 72 (74) m. Fell m rett av til en jevn kant som ikke strammer.

HØYRE FORSTYKKE
Legg opp 54 (58) 62 (66) m med grå på p nr 3 og strikk 3 cm fram og tilbake i glattstrikk og 1 p r fra vrangen (rille til brettekant). Alle mål regnes herfra. Skift til hvit og strikk 3 cm glattstrikk. Skift til p nr 4,5 og strikk 2 p glattstrikk hvor det økes 8 m jevnt fordelt til 62 (66) 70 (74) m. Strikk mønster etter diagrammet slik: Strikk 1 kantm, mønster etter diagrammet, (NB! i siden gjentas flettene til i alt 3 (4) 4 (5) fletter),strikk 4 (0) 4 (0) m glattstrikk og 1 kantm. Strikk med denne inndelingen til arbeidet måler 60 (62) 64 (66) cm. Fell av 10 (11) 12 (13) m til halsringning. Fell videre til halsen med 3,2,1,1 m (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 68 (70) 72 (74) cm og fell de resterende m rett av.

VENSTRE FORSTYKKE
Legg opp og strikk som høyre forstykke, men speilvendt. (Begynn med kantm og 3 (4) 4 (5) fletter).

ERMER
Legg opp 48 (50) 52 (54) m på p nr 3 og strikk 12 cm fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 4,5 og strikk 2 p glattstrikk samtidig som det økes ut til 58 (60) 64 (68) m jevnt fordelt. Strikk mønster til ermene etter diagrammet med 1 kantm i hver side. Tell ut fra midten hvor de forskjellige stør-relser skal begynne. Der hvor det ikke er helt flettemønster, strikkes m i glattstrikk til det er nok m til hel flette. Øk 1 m i hver side innenfor kantm på hver 2,5. (2,5.) 2,5. (2,5.) cm til det i alt er 90 (94) 98 (100) m. Strikk de økte m med i flette-mønsteret etter hvert som det økes til det er i alt 3 fletter (over 6 m) ut fra mønsteret midt på ermet og strikk videre m på hver side i glattstrikk. Strikk til arbeidet måler 49 (50) 51 (52) cm. Fell m rett av. Strikk det andre ermet likt.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene. Pass på at midten på ermene møter skuldersømmen. Sy sammen i sidene og sy sammen ermene.

HALSKANT
Strikk opp 92 (96) 100 (104) m med hvit på p nr 3 og strikk 3 cm fram og tilbake i glattstrikk. Skift til grå, strikk 1 p glattstrikk, 1 p r fra vrangen (rille til brettekant) og 3 cm glattstrikk. Fell løst av.

VENSTRE FORKANT
Strikk opp 23 m for hver 10 cm på p nr 3 langs forstykket (også over halskanten opp til brettekanten) med hvit og strikk 3 cm frem og tilbake i glattstrikk med 1 kantm i hver side. Skift til grå, strikk 1 p glattstrikk, 1 p r fra vrangen til brettekant og 3 cm glattstrikk. Fell m rett av. Strikk høyre forkant likt, men med 8 knapphull jevnt fordelt når forkanten måler 1,5 cm, det nederste 1,5 cm fra kanten ne-de og det øverste knapphullet i halskanten. Hvert knapphull la-ges ved å felle av 2 m som legges opp igjen på neste p. Husk knapphull etter brettekanten. Fest alle løse tråder og
sy i knap-per.

Press ikke arbeidet, men legg eventuelt plagget flatt i fasong
under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

Leave a Comment