Barnegenser med fletter

Tøff flettegenser til barn (Adore garn)

DESIGN Berit Kverneland Skårland
Se vårt garnutvalg her!

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) 10 (12) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde 60 (63) 66 (70) 76 (80) cm
Hel lengde 36 (40) 44 (48) 50 (52) cm
Ermelengde 24 (27) 33 (36) 39 (42) cm

GARNFORBRUK
Blå nr 823 5 (6) 7 (8) 9 (10) nøster

BlaFletteGenserBarn2

PINNEFORSLAG Rundp nr 4,5 og 5. Liten rundp nr 4,5 til halskanten

STRIKKEFASTHET 16 m glattstrikk med dobbelt garn på p nr. 5 = 10 cm

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BlaFletteGenserBarnDia

Begynn med nytt nøste i siden på plagget slik at alle tråder blir festet der. Kantm strikkes r på alle p Hele arbeidet strikkes med dobbelt garn

Bakstykket (strikk frem og tilbake på rundp)
Legg opp 52 (56) 58 (62) 66 (70) m på p nr. 4,5 og strikk 2 cm vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr. 5 og strikk mønster etter diagrammet med 1 kantm i hver side. Strikk med denne inndelingen: 1 kantm, 1 (3) 4 (0) 2 (4) m glattstrikk, mønster etter diagrammet over 48 (48) 48 (60) 60 (60) m, 1 (3) 4 (0) 2 (4) m glattstrikk og 1 kantm til slutt på p. Strikk til arbeidet måler 36 (40) 44 (48) 50 (52) cm og fell av m til en jevn kant som ikke strammer.

BlaFletteGenserBarnDia2

FORSTYKKET
Legg opp og strikk som på bakstykket. Men når arbeidet måler 30 (34) 38 (42) 44 (46) cm felles de midterste 8 (8) 10 (10) 12 (12) m av til halsringning. Fell videre til halsen på hver 2. p med 2, 2,1 m (likt for alle størrelser). Strikk til arb måler 36 (40) 44 (48) 52 cm og fell av m til en jevn kant som ikke strammer. Strikk den andre siden av halsen lik, men speilvendt

BlaFletteGenserBarn

ERMENE
Legg opp 26 (26) 28 (30) 32 (32) m på p nr. 4,5 og strikk 2 cm vrangbordstrikk med 1 r, 1vr. Skift til p nr. 5 og strikk mønster etter diagrammet over de midterste 24 m med glattstrikk og 1 kantm i hver side. Tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelser skal begynne. Øk 1 m i hver side innenfor kantm på hver 2,5. (2,5.) 3. (3.) 3. (3.) cm til det er 42 (44) 48 (52) 54 (58) m på p. Strikk til arbeidet måler 24 (27) 33 (36) 39 (42) cm. Fell av m til en jevn kant som ikke strammer. Strikk det andre ermet likt.

BlaFletteGenserBarn3

MONTERING OG HALSKANT
Sy sammen på skuldrene. Sy sammen i sidene opp til ermehullet med 1 kantm til sømmemonn (mål over vidden på ermene). Sy sammen ermene med kantm til sømmemonn. Fest midt på ermet til skulderen og sy i ermene. Halskant: Strikk opp 54 (56) 58 (60) 62 (64) m med på liten rundp nr 4,5 langs halsringningen og strikk 4 (4) 5 (5) 6 (6) cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell m løst av. Fest alle løse tråder på vrangen.

Arbeidet kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget flatt i fasong under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

Leave a Comment