Barnejakke med strukturmønster

Lekker jakke til jente (Adore garn)

DESIGN Berit Kverneland Skårland
Se vårt garnutvalg her!
STØRRELSER 2 (4) 6 (8/10) 12 år

PLAGGETS MÅL
Overvidde 60 (64) 69 (74) 81 cm
Hel lengde 36 (40) 44 (48) 52 cm
Ermelengde 24 (27) 33 (36) 42 cm

GronnBarneGenser5

GARNFORBRUK
Lime nr 811 5 (6) 6 (7) 8 nøster
Hvit 800 1 (1) 1 (1) 1 nøster
Lys blå 822 1 (1) 1 (1) 1 nøster

TILBEHØR 5-6 knapper

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep 4,5 og 5.

STRIKKEFASTHET 16 m glattstrikk med dobbelt garn på p nr 5 = 10 cm

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell an-tall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykke-re p. Har du færre m, skift til tynnere p

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

GronnBarnGenserDiagram

Begynn med nytt nøste i siden på plagget slik at alle tråder blir festet der.
Hele arbeidet strikkes med dobbelt garn. Kantm str r på alle p. Bolen (str frem og tilbake på rundp) NB! Pass på at mønsteret etter diagrammet ikke strikkes for stramt.
Legg opp 103 (111) 119 (127) 139 m med lime på p nr 4,5 og strikk vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr slik: Strikk 2 p med hver av fargene lime, hvit, lys blå og lime (= 8 p). Lag ett knapphull i høyre side på 7. p ved å strikke 2 m r sammen, 1 kast (2 m fra ytterkanten). Sett 5 m i hver side på en hjelpetråd til stolper som strikkes ved montering. Skift til p nr 5 og legg opp 1 ny m i hver side til kantm. Sett ett merke over 1vr- m i hver side med 49 (53) 57 (61) 67 m til bakstykket og 22 (25) 27 (29) 32 m til hvert forstykke. Skift til p nr. 5 og strikk videre mønster og vrangbodstrikk med denne inndelingen:

Strikk kantm, 12 (12) 15 (18) 21 m mønster etter diagrammet 2 (4) 3 (2) 2 m r, 17 m i vrangbordstrikk (med 1 vr, 1 r), 2 (4) 3 (2) 2 m r, 27 (27) 33 (39) 45 m mønster etter diagrammet, 2 (4) 3 (2) 2 m r, 17 m i vrangbordstrikk (med 1 vr, 1 r), 2 (4) 3 (2) 2 m r, 12 (12) 15 (18) 21 m mønster etter diagrammet og 1 kantm til slutt på p. Strikk til arbeidet måler 24 (27) 30 (33) 36 cm. Fell av 7 m i hver side til ermehull (sidem, som er medregnet på bakstykket og 3 m på hver side av merke-m). Strikk bakstykket og hvert forstykke ferdig hver for seg.

GronnBarneGenser3

Bakstykket = 37 (41) 45 (49) 55 m Strikk videre med 5 m i hver side i vrangbordstrikk som før, men den ytterste m i hver side strikk som kantm. Fell videre i hver side på hver 2. p innenfor m i vrangbordstrikk ved å strikke 2 m r sammen etter de 5 m i vrangbordstrikk og 2 m vridd r sammen før m i vrangbordstrikk. Fell slik i alt
3 ganger (likt for alle størrelser) Strikk til arb måler 36 (40) 44 (48) 52 cm og fell av til en jevn kant som ikke strammer.

HØYRE FORSTYKKE
Fell til ermehull som på ryggen. Men når arbeidet måler 30 (34) 38 (42) 46 cm, felles 3 (4) 4 (5) 6 m av i venstre side til halsringning. Fell videre til halsringning på hver 2. p med 2,1 m (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 36 (40) 44 (48) 52 cm og fell av til en jevn kant som ikke strammer. Venstre forstykke: Strikk som høyre forstykke, men speilvendt.

GronnBarneGenser2

ERMENE
Legg opp 26 (28) 30 (32) 34 m med lime på strømpep nr 4,5 og strikk rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr slik: Strikk 2 omg med hver av fargene lime, hvit, lys blå og lime (= 8 omganger). Skift til p nr 5. Øk 1 m i begynnelsen på omgangen og sett ett merke over 1 m midt under ermet. Strikk mønster etter diagrammet. Tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelser skal begynne. Øk 1 m på hver side av merket på hver 4. (4,5.) 5,5. (5.) 5. cm til det er 41 (43) 45 (49) 51 m i omgangen. Strikk til arbeidet måler 24 27) 33 (36) 42 cm. Fell av 7 m midt under ermet (merke-m og 3 m på hver side merket). Strikk videre frem og tilbake. Fell videre 1 m i hver side på hver 2. p til ermetoppen måler. 6 (7) 8 (9) 10 cm. Fell rett av de resterende m til en jevn kant som ikkestrammer. Strikk det andre ermet likt.

GronnBarneGenser4

MONTERING, FORKANTER OG HALSKANT
Sy sammen på skuldrene. Fest midt på ermet til skulderen og sy i ermene. Høyre forkant: Sett de 5 m fra hjelperåden til høyre forstykke på p nr 4,5 og legg opp 1 m til kantm inn mot forstykket.
Strikk videre med lime i vrangbordstrikk frem og tilbake til kanten nå opp til halsringningen når den strekkes lett. Sett m på en hjelpetråd og strikk høyre forkant lik, men her med 5 (5) 6 (6) 6 knapphull jevnt fordelt. Det siste knapphullet kommer i halskanten. Knapphull: Strikk 2 m r sammen, 1 kast (2 m fra ytterkanten). Halskant: Sett m til høyre forkant på p, plukk eller strikk opp
52 (54) 56 (58) 60 m med lime p nr. 4,5 langs halsringningen, sett m til venstre forkant på p. Strikk 2 p med hver av fargene lime, lys blå, hvit og grønn (= 8 p). Husk knapphull. Fell m løst av. Sy i knapper.

Leave a Comment