Blokk jakke

DESIGN
Kari Haugen

Oppskrift utarbeidet av Anne-Kirsti Espenes

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: KOLIBRI 30 % alpakka, 70 % akryl, 50 gram = ca 90 meter

STØRRELSER
XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 87 (93) 99 (112) 118 (124) 136 (142) cm
Hel lengde ca 75 (78) 80 (84) 86 (88) 90 (92) cm
Ermelengde ca 48 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
7 (8) 9 (10) 11 (12) 13 (14) nøster

FARGE
Denim 4013

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 5 og 6

STRIKKEFASTHET
13 m mønster på p nr 6 = 10 cm
17 p mønster på p nr 6 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Rillestrikk fram og tilbake = Alle p strikkes r.
Kant-m strikkes r på alle p.

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 113 (121) 129 (145) 153 (161) 177 (185) m på rundp nr 5.
Strikk vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen).
Vrangen: Strikk 3 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr, 3 r.
Retten: Strikk 3 r, *1 r, 1 vr*; gjenta fra *-*, slutt med 4 r.
Strikk til arbeidet måler 6 cm og siste p er fra vrangen.
Skift til p nr 6, og strikk videre med denne inndelingen:
Strikk 3 m rillestrikk, mønster etter diagrammet til 3 m gjenstår, 3 m rillestrikk.
Sett et merke rundt 1 m i hver side (= merke-m) med 55 (59) 63 (71) 75 (79) 87 (91) m til bakstykket (mellom merke-m) og 28 (30) 32 (36) 38 (40) 44 (46) m til hvert forstykke. Når arbeidet måler 49 (51) 52 (55) 56 (57) 58 (59) cm, og neste p er fra retten, felles til V-hals slik: Strikk 3 m rillestrikk, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, strikk til 5 m gjenstår, strikk 2 r sammen, 3 m rillestrikk.
Gjenta fellingene på hver 4. p i alt 7 (8) 8 (9) 9 (10) 10 (11) ganger.
Samtidig, når arbeidet måler 59 (61) 62 (65) 66 (67) 68 (69) cm, felles merke-m av. Strikk ferdig for- og bakstykket for seg.

BAKSTYKKET
= 55 (59) 63 (71) 75 (79) 87 (91) m.
Legg opp 1 m i hver side. Fortsett med mønster innenfor 1 kant-m i hver side.
Når arbeidet måler 75 (78) 80 (84) 86 (88) 90 (92) cm, skrås det til skuldre slik:
Strikk til 4 (5) 5 (6) 6 (7) 8 (8) m gjenstår i slutten av p. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til det gjenstår 4 (5) 5 (6) 6 (7) 8 (8) m i motsatt side. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til det gjenstår 5 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (8) m, før forrige vending. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til det gjenstår 5 (5) 5 (6) 7 (7) 8 (8) m i motsatt side, før forrige vending. Fortsett å skrå på denne måten med 5,5 (5,5) 6,6 (6,7) 7,7 (7,7) 8,8 (8,9) m i hver side.
Samtidig, når det er skrådd 1 gang i hver side, felles de midterste 17 (19) 19 (21) 21 (23) 23 (25) av til nakke. Strikk hver side for seg slik: Fortsett med å skrå til skuldre, samtidig som det felles videre til nakken 1 m på 2. p = 19 (20) 22 (25) 27 (28) 32 (33) skulder-m.
Strikk 1 p over alle skulder-m. Fell av.

HØYRE FORSTYKKE
Legg opp 1 m mot ermehullet = kant-m.
Forsett med rillestrikk, fellinger til V-hals, mønster og 1 kant-m mot ermehullet. Etter alle fellinger til V-hals gjenstår 22 (23) 25 (28) 30 (31) 35 (36) m.
Strikk til arbeidet måler 75 (78) 80 (84) 86 (88) 90 (92) cm. Skrå skulderen som bakstykket.
Strikk 1 p over alle m. Fell av alle m unntatt de 3 m i rillestrikk som settes på en maskeholder = 19 (20) 22 (25) 27 (28) 32 (33) skulder-m.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikkes som høyre forstykke, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp 30 (30) 32 (32) 34 (34) 36 (36) m på strømpep nr 5. Strikk vrangbord rundt slik:
1.omgang: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*.
2.omgang: Strikk r.
Gjenta 1.-2. omgang.
Strikk til arbeidet måler 8 cm, slutt med en omgang med r og vr m. Skift til p nr 6.
Sett et merke rundt siste m = merke-m som hele tiden strikkes i rillestrikk.
Strikk mønster etter diagrammet. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Når arbeidet måler 10 cm, økes 1 m på hver side av merke-m.
Gjenta økningene på hver 5. (4.) 4. (3,5.) 3,5. (3.) 3. (2,5) cm i alt 7 (8) 8 (9) 9 (10) 11 (12) ganger = 44 (46) 48 (50) 52 (54) 58 (60) m.
Strikk til arbeidet måler 48 cm, eller ønsket lengde. Fell av. Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene.
Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter skuldersømmen.

HALSKANT
Flytt m fra den ene maskeholderen til p nr 5. Legg opp 1 m mot arbeidet. Strikk rillestrikk til halskanten når midten av bakstykket når det strekkes godt. Fell av. Strikk den andre siden på samme måte.
Sy eller strikk sammen midt bak. Sy halskanten til bakstykket.

LOMMER
Legg opp 23 m på p nr 5. Strikk 2 cm vrangbordstrikk (som nederst på for- og bakstykket) innenfor 3 m rillestrikk i hver side.
Skift til p nr 6, og strikk videre glattstrikk innenfor 3 m rillestrikk i hver side, til arbeidet måler 18 cm. Fell av. Strikk den andre lommen på samme måte. Sy fast lommene ca 8 cm fra forkantene og ca 23 (23) 24 (24) 24 (25) 25 (25) cm fra nedre kant, eller i ønsket høyde.

Leave a Comment