Bolero til jente

Lekker bolero til jente i Adore garn

DESIGN Berit Kverneland Skårland

GARN ADORE 60% alpakka, 40% akryl nøster à 50 gram = 160 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde 59 (63) 66 (70) cm
Hel lengde 22 (25) 28 (31) cm
Ermelengde 24 (27) 33 (36) cm

GARNFORBRUK
Beige 819 3 (4) 4 (5) nøster
Blå 808 1 (1) 1 (1) nøster
Lys blå 822 1 (1) 1 (1) nøster

TILBEHØR 1 knapp

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 5 Eventuelt 1 flettep

STRIKKEFASTHET 16 m glattstrikk med dobbelt garn på p nr 5 = 10 cm

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell an-tall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykke-re p. Har du færre m, skift til tynnere p FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BeigeBoleroBarn

Begynn med nye nøster i siden på plagget slik at alle tråder blir festet der. Kantm strikkes r på alle p. Blomster rad (strikkes fram og tilbake) Mønster delelig på 6 + 1 Legg opp og strikk 1 p r
Vrangen: Strikk 1 kantm, *stikk p gjennom neste m, lag 3 kast på p og trekk gjennom m = 3 m. Gjenta i alt 5 ganger (= 1 blomst), strikk 1 r* Gjenta fra *-* ut p. Strikk 1 «blomst» og 1 kantm til slutt på p.
Retten: Strikk kantm, *ta neste m løst av p ( bruk 1 flettep eller strømpep) og slipp ned 2 kast = 1 lang m. Gjenta til 5 lange m, ta tråden rundt over de 5 m 2 ganger, litt stramt fra venstre og rundt. Flytt m over på høyre p. = 1 blomst med tråder rundt på midten, strikk 1 r* Gjenta fra *-* og avslutt med 1 «blomst og kantm. Strikk 1 p r tilbake.

Hele arbeidet strikkes med dobbelt garn Bolen (strikkes fram og tilbake på rundp) Legg opp 91 (97) 103 (109) m med blått på p nr. 5 og strikk 1 blomsterrad. Skift til beige og strikk glattstrikk fram og tilbake med 1 kantm i hver side. Sett samtidig ett merke i hver side med 49 (51) 53 (55) m til bakstykket og 21(23) 25 (27) m til hvert forstykke. Strikk til arbeidet måler 11 (12) 13 (14) cm. Fell av 8 m i hver side til ermehull (4 m på hver side av merkene). Legg arbeidet til side og strikk ermene. Blomster omgang (strikkes rundt) Mønsteret er delelig på 6 1. omgang: Legg opp og strikk 1 omgang r. 2. omgang: *Stikk p gjennom neste m som til en vr m, lag 3 kast på p og trekk gjennom m = 3 m. Strikk på samme måte i de neste 4 m = 5 ganger (= 1 blomst), strikk 1vr* Gjenta fra
*-* ut omgangen. 3. omgang: *Ta neste m løst av p (bruk 1 flettep eller strømpep) og slipp ned 2 kast = 1 lang m. Gjenta i de neste 4 m til i alt 5 lange m, ta tråden rundt over disse 5 m 2 ganger (fra venstre til høyre), flytt m over på høyre p. = 1 blomst med 2 tråder rundt, strikk 1 r* Gjenta fra *-* 4. omgang: Strikk vr Disse 4 omgangene = 1 blomsteromgang.

NB! På hver 2. blomst rad/omgang forskyves m ved omgangens begynnelse ved å flytte 2 m over på høyre p. På neste blomsteromgang flyttes 2 m tilbake på p venstre p.

BeigeBoleroBarn_bakfra

ERMENE
Legg opp 31 (31) 31(37) m med blå på strømpep nr 5. Sett ett merke i begynnelsen på omgangen. Strikk 1 blomster rad med blå (4 omganger), 2 omganger med beige i glatt-strikk, skift til lys blå, strikk 1 omgang glattstrikk, 1 blomster rad, skift til beige og strikk 2 omganger glattstrikk *. Gjenta fra *-* og strikk til i alt 5 blomster rader i høyden og arbeidet måler 12 cm. Strikk videre i glattstrikk med beige. NB! Samtidig økes 1 m på hver side av merket på 1. omgang med beige mellom blomsterrekkene (5 ganger=10 økninger). Sett samtidig ett merke midt under ermet. Øk videre 1 m på hver side av merket på hver 4,5. (4.5.) 4,5. (4,5.) 4,5. (5.) cm til det i alt er 35 (39) 41 (45) m i omgangen. Strikk til arbeidet måler 24 27) 33 (36) cm og fell av 8 m midt under ermet (4 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side og str det andre ermet likt.

BÆRESTYKKE
Sett alle delene inn på rundp nr. 5. Først høyre forstykke, det ene ermet, ryggens m, det andre ermet og venstre forstykke = 136 (144) 160 (168) m. Strikk videre i glattstrikk med 1 kantm i hver side og fell til raglan i alle 4 sammenføyningene slik: (sett ett merke i sammenføyningene). Strikk 2 vridd r sammen etter merkene og 2 m r sammen før merkene. Gjenta denne fellingen i alle 4 sammenføyningene på hver 2. omgang til hel lengde. Men når arbeidet måler 21 (24) 30 (33) cm, felles 3 (4) 5 (6) m av i hver side til halsringning. Fell videre til halsringning på hver 2. p med 2,1 m (likt for alle størrelser). Fortsett med raglanfellingene som før og strikk til arbeidet måler ca. 20 (23) 26 (29) cm (målt midt på ermet som blir midt på skulderen). NB!. Hvis det ikke er flere m
igjen til fellinger på forstykket felles det videre bare på ryggen/ermene. Fell rett av m til en jevn kant som ikke strammer.

KANT RUNDT BOLEROEN OG MONTERING.
Begynn nede på høyre forstykke. Strikk opp fra 30 (36) 42 (48) m med blått fra retten på liten rundp nr. 5 langs venstre forkant, 53 (59) 65 (71) langs halsringningen og 29 (34) 40 (48) m langs venstre forkant og strikk r tilbake, øk samtidig 1 m i overgangen forkant/ halsringning = 115 (133) 151 (169), m. Begynn fra vrangen og strikk 1 blomster rad. Fell m løst av. Sy sammen under ermene. Fest alle løse tråder på vrangen og sy i knapp.

Arbeidet kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget flatt i fasong under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

Leave a Comment