Brumle bamsemums

Brumle bamsemums – kjøp garnet her

DESIGN Kari Haugen

GARN GULLUNGEN 35 % merinoull, 15 % alpakka, 50 % bomull, 50 gram = ca 110 meter

STØRRELSER
Stor bamse ca 38 cm Liten bamse med klær ca 28 cm

GARNFORBRUK
Stor bamse
Kobber 108 2 nøster
Mandarin 107 1 nøste
Mørk denim 106 1 nøste

Liten bamse med klær
Farge 1: Mørk rose 104 / Mørk denim 106 1 nøste
Farge 2: Rose 103 / Denim 105 1 nøste
Farge 3: Hvit 101 1 nøste
Farge 4: Mandarin 107 1 nøste

PINNEFORSLAG
Liten rundp og strømpep nr 3 og 3,5 Heklenål nr 3 (liten bamse)

TILBEHØR
Fyllvatt eller ull Rest av svart garn (liten bamse) 2 små knapper (liten bamse)

STRIKKEFASTHET
24 m glattstrikk på p nr 3,5 = ca 10 cm

Økninger: Strikk tråden mellom 2 m vridd r.
Rillestrikk (fram og tilbake): Strikk r på alle p.
Hullrad: *1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen.

Stor bamse

HODET
Legg opp 16 m med kobber og strikk 4 omganger glattstrikk rundt. Neste omgang strikkes slik: *1 r, øk 1 m*, gjenta fra *-* ut omgangen = 32 m. Strikk 4 omganger glattstrikk. Neste omgang strikkes slik: *1 r, øk 1 m*, gjenta fra *-* ut omgangen = 64 m. Strikk til arbeidet måler 14 cm. La m stå på p. Snurp sammen hullet i oppleggskanten (= midt bak på hodet) og fest tråden. Fyll hodet. Neste omgang strikkes 2 og 2 m r sammen = 32 m.

SNUTEN
Skift til mandarin og strikk 4 omganger glattstrikk. Sett et merke i hver side med 16 m til foran og bak. *Strikk til 3 m før merket, strikk 2 r sammen, 2 r, 2 m vridd r sammen. Gjenta ved neste sidemerke. Strikk 1 omgang glattstrikk.* Gjenta fra *-* i alt 4 ganger = 16 m. Fest trådene og ha i fyll. Strikk 2 og 2 m r sammen ut omgangen = 8 m. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest tråden. Form snuten og sy kjedesting med mandarin rundt overgangen mellom snuten og hodet.

ØRENE
Legg opp 24 m med kobber. Strikk 4 omganger glattstrikk rundt. Sett et merke i hver side med 12 m til foran og bak. Fell på hver 2. omgang i alt 3 ganger, ved å strikke 2 m r sammen før hvert merke og 2 m vridd r sammen etter hvert merke = 12 m. Strikk deretter 2 og 2 m r sammen ut omgangen = 6 m. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest tråden. Strikk et øre til på samme måte.

MONTERING
Sy øyne med mørk denim på hver side av snuten. Sy en trekant midt på snuten med munn under. Se bildet. Sy på ørene med ca 7 cm avstand midt oppå hodet.

ARMER
Legg opp 12 m med kobber og strikk 3 omganger glattstrikk rundt. Øk 6 m jevnt fordelt = 18 m. Strikk til ermet måler 12 cm. Fell av 6 m midt under ermet. Sett de resterende m på en maskeholder. Strikk et erme til på samme måte. Snurp sammen oppleggskanten og fyll ermene.

BEN
Legg opp 8 m med mandarin og strikk rillestrikk. Øk 1 m innenfor 1 kantm i hver side på hver 2. p i alt 2 ganger = 12 m. Strikk 13 riller. Fell deretter ved å strikke 2 m r sammen innenfor 1 kantm i hver side på hver 2. p i alt 2 ganger = 8 m. Fell av, klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest tråden = sålen. Begynn midt på en av kortsidene og strikk opp 40 m med kobber rundt sålen. Strikk 5 omganger glattstrikk. Fell deretter ved å strikke de 2 siste m på omgangen r sammen, og de 2 første m på omgangen vridd r sammen, på hver omgang i alt 8 ganger = 24 m. Strikk til benet måler 8 cm fra siste felling. Sett et merke på innsiden av benet (6 m inn på omgangen). Fell av 3 m på hver side av merket. Sett resten av m på en maskeholder og strikk et ben til på sammen måte, bare speilvendt.

KROPPEN
Legg opp 16 m med kobber og strikk 4 omganger glattstrikk rundt. Strikk *1 r, øk 1 m*, gjenta fra *-* ut omgangen = 32 m. Strikk 4 omganger glattstrikk. Strikk *2 r, øk 1 m*, gjenta fra *-* ut omgangen = 48 m. Strikk 1 omgang glattstrikk, fell samtidig av de 3 siste m på omgangen, og videre de 3 første m på neste omgang. Strikk 18 m, fell av 6 m, strikk 18 m.

Sett det ene benet, 18 m fra kroppen, det andre benet og de resterende 18 m fra kroppen sammen på p = 72 m. Sett et merke i hver side med 36 m til for- og bakstykket. La omgangen begynne i den ene siden. Strikk 2 omganger glattstrikk. Strikk *9 r, øk 1*, gjenta fra *-* ut omgangen = 80 m. Strikk videre til kroppen måler 12 cm fra skrittet. Strikk *3 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut  omgangen = 64 m. Strikk 6 omganger. Strikk *2 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen = 48 m. Strikk 6 omganger, samtidig som det på siste omgang felles 6 m i hver side (= 3 m på hver side av hvert merke). La de resterende m stå på p. Sy sammen åpningene og fest trådene. Fyll kroppen. Sett det ene ermet, forstykket, andre ermet og bakstykket inn på samme p = 60 m. Sett et merke i hver sammenføyning. Omgangen begynner nå bak ved det ene ermet. Strikk 2 omganger. Deretter felles det på hver 2. p kun på ermesiden av hvert merke slik: Strikk 2 vridd r sammen etter merkene og 2 r sammen før merkene = 4 m felt. Gjenta fellingene i alt 5 ganger = 40 m. Strikk 1 omgang glattstrikk, og strikk 2 og 2 m r sammen neste omgang = 20 m. Strikk 5 omganger glattstrikk.
Sy sammen under ermene og fest trådene. Fyll resten av kroppen. Strikk deretter 2 og 2 m r sammen ut omgangen. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m og trekk sammen. Fest tråden.

MONTERING
Sy hodet til kroppen med maskesting.

 

 

Liten bamse med klær

ARMER
Legg opp 14 m med farge 1 på p nr 3,5 og strikk glattstrikk rundt til ermet måler 7 cm. Fell av 4 m midt under ermet på siste omgang, og la de resterende m stå på pinnen eller sett dem på en maskeholder. Sy sammen maskene i oppleggskanten og trekk godt sammen. Fest tråden. Strikk et erme til på samme måte.

BENENE
Legg opp 26 m med farge 2 på p nr 3,5 og strikk 7 p rillestrikk fram og tibake. Deretter felles det av i hver side på hver 2. p 1,1,3 m = 16 m. Sett m over på 4 p og flytt omgangens begynnelse til fotens innerside (etter 4. m). Skift til farge 1 og strikk glattstrikk rundt. Strikk til glattstrikket måler 5,5 cm. Øk 1 m i begynnelsen og slutten av de 2 neste omgangene = 20 m. La m stå på p eller en hjelpep og strikk et ben til på samme måte, men speilvendt.

KROPP
Sett m fra begge benene inn på samme p, med økningene mot hverandre = 40 m. Omgangen begynner nå midt bak. Strikk 2 omganger glattstrikk. Neste omgang strikkes slik: *5 r, øk 1 m*, gjenta fra *-* ut omgangen = 48 m. Strikk til kroppen måler ca 6 cm fra skrittet. Fell slik på neste omgang: *4 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen = 40 m. Strikk 4 omganger uten felling. Fell slik på neste omgang: *3 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen = 32 m. Strikk 3 omganger uten felling. På neste omgang felles 4 m av i hver side til ermehull = 12 m til for- og bakstykket. Sy sammen føttene og åpningen i skrittet. Fyll kroppen. Strikk fram til fellingen i siden, strikk inn ene ermet, forstykket, andre ermet og resten av bakstykket på samme p = 44 m. Sett et merke i hver sammenføyning. Strikk 2 omganger glattstrikk. Deretter felles det på hver 2. p kun på ermesiden av hvert merke slik: Strikk 2 vridd r sammen etter merkene og 2 r sammen før merkene = 4 m felt. Gjenta fellingene i alt 4 ganger = 28 m. Sy sammen under ermene og fyll resten av kroppen. På neste omgang strikkes 2 og 2 m r sammen = 14 m. Strikk 2 omganger uten fellinger.

HODET
Skift til farge 2 og strikk 2 omganger glattstrikk. Fest trådene fra fargeskiftet. På neste omgang økes det slik: *1 r, øk 1 m*, gjenta fra *-* ut omgangen = 28 m. Strikk 4 omganger glattstrikk. Gjenta økningen på samme måte = 56 m. Strikk glattstrikk til hodet måler 8 cm. Neste omgang strikkes slik: *5 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen = 48 m. Strikk 2 omganger glattstrikk. Strikk *4 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut omgangen = 40 m. Strikk 2 omganger glattstrikk. På neste omgang strikkes 2 og 2 m r sammen = 20 m. Strikk 1 omgang glattstrikk, og strikk 2 og 2 m r sammen neste omgang = 10 m. Fyll resten av bamsen. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m og snurp sammen. Fest tråden.

ØRENE
Legg opp 20 m med farge 1 på p nr 3,5 og strikk 9 p rillestrikk fram og tilbake. På neste p strikkes 2 og 2 m r sammen = 10 m. Strikk 1 p r. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m. Legg øret dobbelt og bruk tråden til å sy sammen med. Strikk et øre til på samme måte. Sy ørene til toppen av hodet.

SNUTE
Legg opp 18 m med farge 1 på p nr 3,5 og strikk 7 p rillestrikk fram og tilbake. På neste p strikkes 2 og 2 m r sammen = 9 m. Strikk 1 p r. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m. Legg snuten dobbel og bruk tråden til å sy sammen med. Fyll snuten og sy den til ansiktet. Sy kontursting med en rest svart garn til snute, munn og øyne.

KJOLEN
Legg opp 84 m med farge 4 på rundp nr 3. Strikk 3 p rillestrikk, strikk deretter 1 p hullrad, og 3 p rillestrikk. Skift til p nr 3,5 og strikk 1 cm glattstrikk rundt med farge 3. Strikk mønster etter diagrammet. Strikk deretter glattstrikk med farge 3 til skjørtet måler ca 9 cm. På neste p strikkes 2 og 2 m r sammen = 42 m.

BÆRESTYKKET
Skift til strømpep nr 3 og strikk 1 omgang r med farge 4. Sett et merke i hver side med 21 m til for- og bakstykket. Strikk deretter 5 omganger vrangbordstrikk med 1 r og 1 vr, samtidig som det på siste omgang felles av 6 m i hver side (3 m på hver side av sidemerkene) til ermehull = 15 m til for- og bakstykket.

FORSTYKKET
Skift til p nr 3,5 og strikk glattstrikk fram og tilbake glattstrikk, innenfor 1 r kantm i hver side. Strikk til bærestykket måler ca 4,5 cm. Avslutt med 1 p r fra vrangen og fell av. Strikk bakstykket på samme måte.

MONTERING
Fest trådene. Sy sammen kanten nederst på kjolen. Hekle fm med farge 4 rundt ermehullene og for- og bakstykket, samtidig hekles det 1 hempe tilpasset knappen på hver skulder på forstykket med lm. Sy 1 knapp på hver side av bakstykket.

GENSER
Legg opp 52 m med farge 3 på p nr 3 og strikk 5 omganger vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Omgangen begynner midt bak. Skift til p nr 3,5, sett et merke i hver side med 26 m til for- og bakstykket og strikk glattstrikk til genseren måler ca 5 cm. Fell av 6 m i hver side (3 m på hver side av sidemerkene) til ermehull. På neste omgang legges det opp 15 m i hver side, over de avfelte m = 70 m. Strikk 1 omgang glattstrikk, deretter mønster etter diagrammet. Når diagrammet er ferdig, deles arbeidet til splitt midt bak, og det strikkes glattstrikk videre med farge 3. Samtidig starter fellinger på hver 2. p (fra retten):
1.felling: Strikk 4 r, 2 r sammen, *5 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut p, avslutt med 1 r = 60 m.
2. felling: Strikk *3 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut p = 48 m.
3. felling: Strikk *2 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* ut p = 36 m.
4. felling: Gjenta 3. felling = 27 m.
Strikk 1 p r. Skift til p nr 3 og farge 4. Strikk 1 p glattstrikk, deretter 3 p vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr. Klipp av garnet. Bruk tråden til å hekle en hempe med lm. Sy i en knapp på motsatt side av splitten. Hekle fm med hvit langs splitten og rundt ermeåpningene.

BUKSE
Legg opp 48 m med farge 4 på p nr 3 og strikk 5 p vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3,5 og strikk videre i rillestrikk til arbeidet måler ca 7 cm. Del til ben ved å strikke videre over de 24 første m. La de resterende 24 m stå på en maskeholder. Fortsett med rillestrikk og fell 1 m i begynnelsen og slutten av de 2 neste p = 20 m. Fell av fra vrangen.
Strikk det andre benet på samme måte. Sy sammen buksen midt bak og i skrittet.

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinner

Leave a Comment