Colette tunika-kjole & hårbånd til barn

Colette tunika-kjole & hårbånd til barn

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: ALPAKKA MAGIC 63 % alpakka, 37 % polyamid, 50 gram = ca 150 meter

Se garnutvalget her!

DESIGN Line Langmo by House of Yarn


STØRRELSER 2 (4) 6 (8) 10 (12) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 55 (60) 65 (70) 75 (80) cm
Vidde nederst ca 83 (90) 98 (105) 113 (120) cm
Hel lengde ca 45 (50) 55 (60) 65 (70) cm
Ermelengde ca 24 (28) 32 (36) 39 (43) cm

GARNFORBRUK
Kjole og hårbånd: Rosa sløyfe 320 4 (5) 5 (6) 6 (7) nøster

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og strømpep nr 7 Liten rundp nr 5

STRIKKEFASTHET 16 m hullstrikk etter diagrammet på p nr 7 = 10 cm
Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Oppskrift utarbeidet av Trine Lise Høyseth


KJOLE
Legg opp 132 (144) 156 (168) 180 (192) m på rundp nr 7. Strikk mønster rundt etter diagrammet. Når arbeidet måler 30 (34) 37 (41) 44 (48) cm, strikkes neste omgang slik: *2 r sammen, 1 r*, gjenta fra *-* omgangen rundt = 88 (96) 104 (112) 120 (128) m. Skift til rundp nr 5 og strikk 1 omgang vr, 1 omgang r og 1 omgang vr. Skift tilbake til rundp nr 7 og fortsett med mønster etter diagrammet. Sett et merke rundt 1 m i hver side, se pilen i diagrammet for hvor i mønsteret merket settes. Det skal være 43 (47) 51 (55) 59 (63) m mellom merkene til for- og bakstykket. Når arbeidet måler 33 (37) 41 (45 (49) 53 cm, felles det av 5 m i hver side til ermehull (= merkem + 2 m på hver side av den). Strikk for- og bakstykket ferdig for seg.

BAKSTYKKET
= 39 (43) 47 (51) 55 (59) m. Fortsett mønsteret fram og tilbake, samtidig felles det til ermehull i hver side på hver 2. p 1,1,1 m (likt alle størrelser) = 33 (37) 41 (45) 49 (53) m. Når ermehullet måler 10 (11) 12 (13) 14 (15) cm, felles de midterste 15 (15) 19 (19) 23 (23) m av til nakken og hver side strikkes ferdig for seg. Fell videre til nakken på hver 2. p 1,1 m = 7 (9) 9 (11) 11 (13) skulderm. Fell av når ermehullet måler 12 (13) 14 (15) 16 (17) cm. Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt. Kjolen måler 45 (50) 55 (60) 65 (70) cm.

FORSTYKKET
= 39 (43) 47 (51) 55 (59) m. Strikk og fell til ermehull som på bakstykket = 33 (37) 41 (45) 49 (53) m. Når ermehullet måler 7 (8) 8 (9) 10 (10) cm, felles de midterste 11 (11) 15 (15) 19 (19) m av til hals og hver side strikkes ferdig for seg. Fell videre til halsen på hver 2. p 2,1,1 m = 7 (9) 9 (11) 11 (13) skulderm. De m som ikke går opp i mønsteret, strikkes videre i glattstrikk. Fell av når ermehullet måler 12 (13) 14 (15) 16 (17) cm. Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt. Kjolen måler 45 (50) 55 (60) 65 (70) cm.

ERMENE
Legg opp 24 (28) 28 (32) 32 (36) m på strømpep nr 7. Strikk rundt med mønster etter diagrammet. Sett et merke rundt første m (= 1 vr-m). Når arbeidet måler 6 cm, økes det 1 m på hver side av merkem. Gjenta økningene på hver 3. (4.) 4. (5.) 4. (4,5.) cm 5 (4) 5 (5) 7 (7) ganger til = 36 (38) 40 (44) 48 (52) m. NB! De økte m strikkes i glattstrikk til det er økt nok m til å strikke dem inn i  mønsteret. Strikk til ermet måler 24 (28) 32 (36) 39 (43) cm. Fell av 5 m midt under og strikk ermet ferdig fram og tilbake på p. Samtidig, felles det videre til ermetopp i hver side på hver 2. p 2,1,1,1,1,2,3 (2,1,1,1,1,2,3) 2,2,1,1,1,2,3 (2,2,1,1,1,2,3) 2,2,1,1,2,2,3 (2,2,1,1,2,2,3) m. På neste p felles de resterende m av. Strikk ett erme til.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene.

HALSKANT
Strikk opp ca 50 (54) 58 (62) 66 (70) m rundt halsen på liten rundp nr 5. Strikk 1 omgang vr, 1 omgang r og 1 omgang vr. Fell av løst med r.


HÅRBÅND
Legg opp 3 m på p nr 5. 1. p: (vrangen) 1 r, 1 vr, 1 r, snu. 2. p: (retten) 1 r, 1 kast, 1 r, 1 kast, 1 r, snu. 3. p: 1 r, kastet strikkes vridd r, 1 vr, kastet strikkes vridd r, 1 r, snu. 4. p: 1 r, 1 kast, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 kast, 1 r, snu. 5. p: 1 r, kastet strikkes vridd vr, 1 r, 1 vr, 1 r, kastet strikkes vridd vr, 1 r, snu. 6. p: Strikk ytterste m i hver side r, lag 1 kast på innsiden av denne i hver side, de øvrige m strikkes i r over r og vr over vr, snu. 7. p: Strikk kantm i r og strikk kastene vridd r eller vr ettersom det passer inn i vrangborden, de øvrige m strikkes i r over r og vr over vr, snu. Gjenta 6. og 7. p til det er 19 m på p. Strikk 2 p vrangbord over alle m. På neste p felles det 1 m i hver side ved å strikke de 2 nest ytterste m r eller vr sammen ettersom det passer i vrangborden. Snu og strikk 1 p vrangbord tilbake. Fell på samme måte på hver 2. p til det er 11 m igjen på p. Arbeidet måler ca 10 cm. Strikk vrangbord fram og tilbake i 38 (40) 42 (44) 46 (48) cm (arbeidet måler 48 (50) 52 (54) 56 (58) cm totalt). Videre økes det i hver side som på begynnelsen av arbeidet, til det er 19 m på p. Strikk 2 p vrangbord over alle m og fell i hver side på hver 2. p til det er 3 m igjen på p. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de 3 m og fest den. Totalt måler hårbåndet ca 58 (60) 62 (64) 66 (68) cm. De 2 endene knyttes sammen til en sløyfe på toppen av hodet.


Garn brukt i denne oppskriften

ALPAKKA MAGIC er et kabelspunnet, eventyrlig mykt og superlett garn i alpakka-polyamid-blend. Garnet er velegnet til alle typer plagg til både barn og voksne. Her får du et svært drøyt garn som er godt å strikke med og som gir et jevnt maskebilde. Vi anbefaler at du strikker Alpakka Magic på pinne 7–8. Til spesielle effekter kan du også strikke på pinne 5–6. Hvis du går ned til pinne 5 bindes volumet i garn-konstruksjonen, og du får et nærmest tovet preg.


OM AKSJONEN

Målet med aksjonen er å vise solidaritet med brystkreft­rammede, øke kunnskapen om brystkreft og støtte brystkreftforskning. Rosa sløyfe-aksjonen skal bidra til å øke kunnskapen om senskadene etter brystkreft­behandling. Dagens kreftbehand­ling redder og forlenger flere liv enn noen gang tidligere, og i dag overlever 9 av 10 brystkreft. Men behandlingen har en høy pris for minst en av tre overlevere; de får senskader som gjør at livet kanskje aldri blir som før de fikk kreft.
For hvert solgte Rosa sløyfe-nøste går 5 kroner til brystkreftsaken og forskning på senskader etter brystkreft­behandling.

Du kan lese mer på: kreftforeningen.no/rosasloyfe

TAKK FOR AT DU HJELPER OSS Å HJELPE!

Leave a Comment