Cortina genser

DESIGN
CORTINA er designet av Bitten Eriksen i 1956

REDESIGN
Brit Frafjord Ørstavik

GARN BRUIKT I DENNE OPPSKRIFTEN: PURE MERINO 100 % superwash merinoull, 50 gram = ca 105 meter, Alternativt garn: SOLID, RUBIN, SAFIR

STØRRELSER
2 (4) 6 (8) 10 (12) år
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 60 (64) 69 (75) 80 (87) cm
Hel lengde målt midt foran ca 36 (40) 44 (48) 52 (55) cm
Ermelengde ca 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm

GARNFORBRUK
Farge 1 5 (5) 6 (6) 7 (7) nøster
Farge 2 2 (2) 2 (2) 3 (3) nøster

FARGER
Farge 1 Marine 118
Farge 2 Hvit 126

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 4

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk og mønster på p nr 4 = 10 cm
29 omganger glattstrikk og mønster på p nr 4 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN
Legg opp 132 (140) 152 (164) 176 (192) m med farge 1 på rundp nr 3.
Strikk 5 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til p nr 4, og strikk glattstrikk.
Sett et merke i hver side med 66 (70) 76 (82) 88 (96) m til for- og bakstykket.
Når arbeidet måler ca 22 (26) 28 (32) 34 (36) cm, felles 8 m (= 4 m på hver side av merket) av i hver side til ermehull = 58 (62) 68 (74) 80 (88) m til for- og bakstykket. Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 36 (38) 40 (42) 44 (46) m med farge 1 på strømpep nr 3.
Strikk 5 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.
Skift til p nr 4. Strikk glattstrikk, og sett et merke rundt 2 m midt under ermet.
Når arbeidet måler 6 cm, økes 1 m på hver side av merket.
Gjenta økningene på hver 2,5. (3.) 3. (3.) 3. (3.) cm i alt 6 (7) 8 (9) 9 (10) ganger = 48 (52) 56 (60) 62 (66) m. Strikk til arbeidet måler 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm. Fell av 8 m midt under ermet på siste omgang = 40 (44) 48 (52) 54 (58) m.
Strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn på rundp nr 4 = 196 (212) 232 (252) 268 (292) m.
Sett et merke i hver sammenføyning = 4 merker.
Strikk videre med farge 1. Samtidig, på 2. omgang, felles det til raglan ved hvert merke slik: Strikk 2 vridd r sammen før hvert merke, og 2 r sammen etter hvert merke = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen på hver 2. omgang i alt 2 (2) 2 (2) 3 (3) ganger = 180 (196) 216 (236) 244 (268) m.
Sett et merke midt bak og strikk arbeidet høyere bak i glattstrikk fram og tilbake slik: Strikk 22 (24) 24 (26) 26 (26) m forbi midt bak, snu, lag 1 kast og strikk 22 (24) 24 (26) 26 (26) m forbi midt bak i den andre siden, *snu, lag 1 kast og strikk over 4 (4) 4 (5) 5 (5) m mindre enn ved forrige snuing*, gjenta fra *-* til det er snudd 4 ganger i hver side. Strikk 1 omgang over alle m, samtidig som kastet strikkes sammen med neste m for å unngå hull.
Sett et merke midt på forstykket. Tell 70 (70) 70 (70) 90 (90) m tilbake fra midten. Videre begynner omgangen her.
Strikk glattstrikk og mønster etter diagrammet (begynn med helt mønster) = 92 (96) 100 (104) 104 (106) m etter endt diagram. La m stå på p.

MONTERING
Sy sammen under ermene.

HALSKANT
Skift til p nr 3 og farge 2. Strikk 7 (8) 8 (9) 9 (9) cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr, strikk 9 (10) 10 (11) 11 (11) cm videre med 1 vridd vr, 1 r.
Fell løst av slik: Strikk *2 vridd r sammen, sett m tilbake på venstre p*, gjenta fra *-* ut omgangen.
Brett halskanten dobbel mot retten.

Leave a Comment