Fasett genser

DESIGN
Kari Haugen

Oppskrift utarbeidet av Anne-Kirsti Espenes

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN
SOFT 50 % alpakka, 50 % akryl, 50 gram = ca 90 meter

STØRRELSER
XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 85 (92) 98 (105) 112 (122) 132 (142) cm
Lengde midt foran ca 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm
Ermelengde ca 48 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
Farge 1 4 (5) 5 (6) 6 (7) 7 (8) nøster
Farge 2 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) nøster
Farge 3 1 nøste alle størrelser
Farge 4 1 (1) 1 (2) 2 (2) 2 (2) nøster

FARGER
Farge 1 Mintgrønn 705
Farge 2 Hvit 700
Farge 3 Beige 702
Farge 4 Rosa 704

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 5 og 6

STRIKKEFASTHET
12 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
16 omganger glattstrikk på p nr 6 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN
Legg opp 102 (110) 118 (126) 134 (146) 158 (170) m med farge 1 på p nr 5.
Strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.
Sett et merke i hver side med 51 (55) 59 (63) 67 (73) 79 (85) m til for- og bakstykket.
Skift til p nr 6, og strikk glattstrikk til arbeidet måler 31 (33) 34 (36) 38 (39) 41 (43) cm. På siste omgang felles 6 m av i hver side til ermehull (= 3 m på hver side av hvert merke) = 45 (49) 53 (57) 61 (67) 73 (79) m til for- og bakstykket.
Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 28 (30) 32 (34) 36 (36) 38 (38) m med farge 4 på strømpep nr 5.
Strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr, samtidig som det på siste omgang økes 1 m = 29 (31) 33 (35) 37 (37) 39 (39) m.
Sett et merke rundt første og siste m = merke-m.
Skift til p nr 6, og strikk mønster etter diagram A. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Når arbeidet måler 10 cm, økes 1 m på hver side av merke-m.
Gjenta økningene på hver 6,5. (6,5.) 6,5. (5,5.) 5,5. (4,5.) 4,5. (4.) cm i alt 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 (8) ganger = 39 (41) 43 (47) 49 (51) 53 (55) m. Etter diagram A, strikkes glattstrikk med farge 1 til arbeidet måler 48 cm, eller ønsket lengde. På siste omgang felles 6 m av midt under ermet (= merke-m + 2 m på hver side) = 33 (35) 37 (41) 43 (45) 47 (49) m. La m stå på p.
Strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKET
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket på rundp nr 6 = 156 (168) 180 (196) 208 (224) 240 (256) m.
Omgangen begynner mellom bakstykket og venstre erme. Strikk 1 omgang med farge 1, samtidig som m-tallet reguleres til 160 (168) 184 (192) 208 (224) 240 (256) m.
Sett et merke rundt 1 m midt foran. Strikk mønster etter diagram B. Tell ut fra midt foran hvor diagrammet begynner.
Reguler gjerne omgangens begynnelse noe, for å begynne med et helt diagram.
Når diagram B er strikket, gjenstår 60 (63) 69 (72) 78 (84) 90 (96) m.
La m stå på p.

HALSKANT
Skift til farge 2 og p nr 5. Strikk 1 omgang r, samtidig som det felles 0 (1) 3 (2) 4 (8) 12 (16) m jevnt fordelt = 60 (62) 66 (70) 74 (76) 78 (80) m.
Strikk 8 cm vrangbordstrikk rundt med 1 vridd r, 1 vr.
Fell løst av med r og vr m.

MONTERING
Sy sammen under ermene.
Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.

Leave a Comment