Gilja lusekofte til barn

Lekker Gilja lusekofte til barn – se vårt garnutvalg her!

DESIGN Gjestal Garn

GARN SILJA SUPERWASH 80 % ull, 20 % nylon, 50 gram = ca 150 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) 10 (12) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 58 (62) 65 (74) 77 (83) cm
Hel lengde ca 38 (42) 46 (50) 56 (58) cm
Ermelengde ca 24 (27) 33 (33) 38 (40) cm

GARNFORBRUK
Hvit 300 4 (4) 5 (6) 7 (8) nøster
Brun 328 1 (1) 2 (2) 2 (3) nøster
Gul 318 1 nøste til alle størrelser
Blå 338 1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG Liten og stor rundp og strømpep nr 2,5 og 3

TILBEHØR 7-9 knapper

STRIKKEFASTHET 26 m glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm
NB! Vi regner med at 31 omganger i høyden = 10 cm. Dette kan variere litt for hver enkelt og vil dermed påvirke lengdene.

Alternativt garn: ADORE ALPAKKA

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN
Legg opp 161 (169) 177 (201) 209 (225) m med hvit på rundp nr 2,5 og strikk vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr. Når arbeidet måler 1,5 cm, strikkes et knapphull i høyre side jent eller venstre side gutt slik: Fell av 3 m innenfor de 3 ytterste m. På neste p legges det opp 3 nye m over de felte. Strikk til vrangborden måler 4 (5) 5 (5) 5 (6) cm. Sett 9 m i hver side på en tråd = 143 (151) 159 (183) 191 (207) m. Skift til p nr 3 Legg opp 5 nye m midt foran og strikk videre rundt. De 5 nye m strikkes hele tiden vr og skal siden brukes til å klippe i. De regnes ikke med i m-tallet. Strikk 1 omgang med hvit og deretter mønsteret etter diagram A. Fortsett med mønster etter diagram B til arbeidet måler ca 24 (28) 32 (36) 42 (44) cm og avslutt med 3 omganger med hvit. Sett et merke i m nr 35 (37) 39 (45) 47 (51) til hver side for de 5 m midt foran = sidem. Strikk mønster etter diagram C, men på omgang merket med pil for valgt størrelse, felles de 5 m midt foran av.

Sett 6 (7) 8 (10) 11 (12) m på hver side på en tråd. Strikk videre fram og tilbake og fell til halsen i hver side på hver 2. p 2,2,1,1 m. Samtidig, når 5 (5) 6 (6) 6 (6) p gjenstår av diagram C, settes de midterste 21 (23) 25 (29) 31 (33) m på bakstykket på en tråd. Strikk ferdig hver side for seg og fell til nakken på hver 2. p 2,1 m. Fell av eller sett de siste m på en tråd (hvis det skal maskes sammen på skuldrene).

ERMENE
Legg opp 44 (46) 48 (50) 52 (54) m med hvit på strømpep nr 2,5 og strikk 4 (5) 5 (5) 5 (6) cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 og strikk 1 omgang r, samtidig som det økes 5 m jevnt fordelt = 49 (51) 53 (55) 57 (59) m. Strikk mønsteret etter diagram D, tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. Øk 2 m midt under ermet på hver 2,5. (2.) 2,5. (2.) 2. (2.) cm til i alt 63 (69) 73 (79) 85 (89) m. Strikk til ermet måler 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm. Strikk 2 cm glattstrikk fram og tilbake med vrangen ut til belegg. Fell av litt løst. Strikk ett erme til på samme måten.

MONTERING
Merk av ermevidden i hver side. Sy to maskinsømmer med korte sting rundt merkingen. Klipp opp mellom sømmene. Sy eller mask sammen skuldrene. Sy i ermene: Fest ermet midt på skulderen og i ermehullets underkant. Begynn midt på skulderen og sy hver side. Brett belegget over klippekanten og sy til med løse sting.

KNAPPEKANT
Venstre side jente og høyre side gutt. Flytt de avsatte 9 m over på en p nr 2,5. Legg opp 5 nye m mot forstykket, til belegg. Strikk med hvit 1 r, 1 vr over de 9 m og glattstrikk over de 5 m. Strikk til kanten er ca 1 – 2 cm kortere enn bolen. (Det skal være litt holdning jevnt fordelt når kanten er sydd til forstykket.) Fell av de 5 m. Sett de 9 m på en tråd. Merk av til 6 – 8 knapper. Den øverste knappen skal være ca 3 p inn på halskanten, altså rett over kanten som er strikket og den nederste skal passe til knapphullet som er strikket.

KNAPPHULLSKANT
Høyre side jente og venstre side gutt. Strikkes som knappekanten, men strikk knapphull tilsvarende merkingen til knapper. Sy kantene til jakken. Brett beleggene over klippekantene og sy til uten at det vises på retten.

HALSKANT
Sett m som ble satt på en tråd, over på en rundp nr 2,5 og strikk opp med hvit 12 – 13 m pr 5 cm der det ble felt til halsen og nakken. M-tallet må være delelig med 2 + 1. Strikk 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) cm glattstrikk fram og tilbake, på neste p fra retten strikkes en hullrad (= brettekant) slik: Strikk *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra *-* og avslutt med 1 r, strikk 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) cm glattstrikk. Fell av litt løst. Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til. Strikk ferdig knappe- og knapphullskanten og sy dem til halskanten. Husk det siste knapphullet.

 

Leave a Comment