Helmønstra damejakke

Helmønstra damejakke

DESIGN Berit Kverneland Skårland

GARN ADORE 60% alpakka, 40% akryl 50 gram = 160 meter Se vårt garnutvalg her!

STØRRELSER XS/S (M) L/XL

PLAGGETS MÅL
Overvidde 88 (100) 112 cm
Hel lengde 60 (62) 64 cm
Ermelengde 48 (49) 49 cm

GARNFORBRUK
Hvit nr 800 5 (6) 7 nøster
Gulgrønn nr 821 5 (6) 7 nøster
Lime nr 817 1 (1) 1 nøste

PINNEFORSLAG Liten og stor rundp og strømpep nr 2,5 og 3,5

STRIKKEFASTHET 26 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

TILBEHØR 8 knapper

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Kantm strikkes r på alle p.

BOLEN
Legg opp 225 (257) 289 m med lime på rundp nr 2,5 og strikk 2 cm frem og tilbake i glattstrikk og 1 p vr til brettekant. Skift til hvit, rundp nr 3,5 og legg opp 5 nye m midt foran (til klippem under monteringen). Strikk videre rundt. Strikk 1 omgang glattstrikk og videre mønster etter diagrammet. Sett ett merke i hver side med 113 (129) 145 m til bakstykket og 56 (64) 72 m til hvert forstykke. Strikk til arbeidet måler ca. 53 (55) 57cm. Fell av de midterste 5 klippem og 12 (13) 14 inn på hvert forstykke til halsringning. Legg opp 5 nye klippem over de avfelte m. Fell videre til halsringning på hver omgang innenfor 1 m ved å strikke 2 m r sammen, 1 r, klippem, 1 r og 2 m vridd r sammen. Strikk mønster som før. Gjenta disse fellingene i alt 8 ganger (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler ca. 60 (62) 64 cm og fell m rett av.

ERMENE
Legg opp 53 (55) 57 m med lime på strømpep nr 2,5, strikk rundt i glattstrikk som nede på bolen og 1 omgang vr til brettekant. Skift til hvit, p nr 3,5 og strikk 2 omganger glattstrikk hvor det på 1. omgang økes ut til 57 (59) 61 m jevnt fordelt. Strikk mønster etter diagrammet. Tell ut fra midten
hvor de forskjellige størrelser skal begynne. Sett ett merke midt under ermet der omgangen begynner og øk 1 m på hver side av merket på hver 2.5. (2,5.) 2. cm til det i alt er 93 (97) 103 m i omgangen. Strikk til arbeidet måler 48 (49) 49 cm. Strikk videre 1 omgang glattstrikk, 1 omgang vr og 6
omganger glattstrikk til belegg med hvit. Fell m rett av. Strikk det andre ermet likt.

MONTERING OG FORKANTER
Merk av til ermehull i hver side (mål overvidden på ermene) og sy 2 maskinsømmer langs hvert ermehull. Sy 2 maskin sømmer på hver side av midt-m midt foran og klipp opp mellom sømmene. Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene og sy belegget til, flatt over sårkanten på vrangen.

Venstre forkant: Strikk opp 132 (138) 142 m med hvit på p nr 2,5 og strikk 4 p glattstrikk med 1 kantm i hver side hvor det økes 1 m innenfor kantm på hver 2. p opp mot halsen (i overgangen forkant/ halskant). Skift til lime, strikk 1 p r og 1 p vr til brettekant. Strikk deretter og 2 cm glattstrikk hvor det strikkes 2 m r sammen innenfor kantm på hver 2. p. Fell av m.

Høyre forkant: Strikk som venstre, men her med 8 knapphull jevnt fordelt på 2. p. Det øverste skal være i halskanten, de øvrige med jevne mellomrom (det 8. etter 2 cm nede i oppleggskanten). Hvert knapphull lages ved å felle av 2 m som legges opp igjen på neste p. Mål ut på knappekanten og sett merker. Husk tilsvarende knapphull etter brettekanten.

HALSKANT
Strikk opp 120 (124) 128 m med hvit på liten rundp nr 2,5 og strikk som på forkantene. Øk/fell m i hver side. Husk knapphull i flukt med de øvrige. Fell av. Sy beleggene flatt over sårkanten på vrangen. Brett inn kantene nederst på bolen og ermene og sy de til på vrangen med løse sting. Fest alle løse tråder og sy i knapper.

Leave a Comment