Jakke, lue, sokker & kjole til baby

Jakke, lue, sokker & kjole til baby

Garn brukt i denne oppskriften: BABY ULL 100% merinoull, 50 gram = ca 175 meter

Kjøp garnet her!

DESIGN Berit K Skårland

STØRRELSER 0-3 (6) 9-12 mnd

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca 48 (50) 53 cm
Hel lengde ca 23 (25) 27 cm
Ermelengde ca 13 (15) 17 cm
Kjole
Overvidde ca 45 (47) 50 cm
Hel lengde ca 35 (38) 41 cm

GARNFORBRUK
Jakke, lue og sokker
Hvit 801 3 (4) 5 nøster
Rosa 883 1 (1) 1 nøste
Kjole
Hvit 801 3 (3) 4 nøster
Rosa 883 1 (1) 1 nøste

PINNEFORSLAG Liten og stor rundp og strømpep nr 2,5 og 3. Heklenål 3 mm

TILBEHØR 6 knapper til jakken, 2 knapper til kjolen. Eventuelt silkebånd til lua

STRIKKEFASTHET 28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

VIKTIG! Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne. Kantm strikkes r på alle p.


JAKKEN

FOR – OG BAKSTYKKET
Legg opp 129 (137) 145 m med hvit på p nr 2,5 og strikk 7 p r fram og tilbake = 3 riller. Legg opp 1 kantm i hver side = 131 (139)147 m. Skift til p nr 3 og strikk mønster etter diagrammet til arbeidet måler 15 (17) 19 cm. NB! Avslutt med ett helt eller halvt mønster. Sett ett merke i hver side med 31(33) 35 m til hvert forstykke og 67 (71)75 m til ryggen. Fell av 4 m på hver side av merkene (= 8 m i hver side). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 38 (40) 42 m med hvit på strømpep nr 2,5 og strikk 7 omganger i rillestrikk (vekselsvis 1 omgang vr, 1 omgang r). Skift til strømpep nr 3, strikk 1 omgang glattstrikk samtidig som det økes ut til 43(45) 47 m jevnt fordelt. Sett ett merke midt under ermet og strikk mønster etter diagrammet. Tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelser skal begynne. Øk samtidig 1 m på hver side av merket hver 2.5. cm til det i alt er 51(55) 59 m. Strikk de nye m med i mønsteret etter hvert som det økes. Strikk til arbeidet måler 13 (15)17cm. NB! Avslutt med helt eller halvt mønster som på bolen. Fell av 8 m midt under ermet (4 m på hver side av merket) og legg arbeidet til side. Strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKE
(strikkes r fram og tilbake = rillestrikk) Sett alle delene inn på samme rundp nr 3. Først høyre forstykke, så høyre erme, ryggen, venstre erme og venstre forstykke til slutt = 199 (215) 231 m. Sett ett merke i alle sammenføyningene, strikk rillestikk og fell til raglan slik: * Strikk til 2 m før merket, strikk 2 m r sammen, ta 1 m løst av p, strikk 1 m r, trekk den løse m over, gjenta *-* ut p. Gjenta fellingene i alle 4 sammenføyningene på hver 2. p i alt 17 (18) 19 ganger, men samtidig, når arbeidet måler 21 (23) 25 cm, (målt midt foran), felles til halsringning i begynnelsen på hver p med 4,2,1 m (4,2,1,1 m) 4,2,2,1 m. Fortsett med raglanfellinger og strikk til arbeidet måler 24 (26) 28 cm (mål hel lengde fra midt på ermet som er midt på skulderen). La de resterende m stå på p.

MONTERING
Sy eller mask sammen under ermene. Venstre forkant: Strikk opp 62 (66) 70 m langs forkanten på p nr 2½ og strikk 7 p r fram og tilbake. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Høyre forkant: Strikk som høyre, men her med 6 knapphull jevnt fordelt. Tilpass slik at det øverste knapphullet kommer i halskanten. (Mål ut på venstre/høyre forkant). Halskant: Strikk videre over m i halsen og plukk samtidig opp 11 (12) 13 m i hver side langs halsringningen og over forkanten = 76 (80) 84 m. Strikk 7 p r fram og tilbake. Fell rett av til en jevn kant som ikke strammer. Fest alle løse tråder og sy i knapper. Broder på «roser» med rosa garn. Se bilde.


LUE

(strikkes fram og tilbake på rundp). Legg opp 91 (97) 101 m (langs ansiktet) på rundp nr 2,5 og strikk 7 p r (= rillestrikk). Skift til p nr 3 og strikk videre glattstrikk med 1 kantm i hver side til arbeidet måler 13 (14) 15 cm. Fell av 31 (32) 33 m i hver side og strikk videre frem og tilbake i rillestrikk over de midterste 30 (33) 35 m samtidig som det felles 1 m innenfor kantm i hver side. Gjenta fellingene på hver 2. cm i alt 4 ganger. Når midtstykket måler like langt som sidestykket, felles det løst av. Sy sidestykkene til midtstykket.

BLONDEKANT
Strikk opp 91 (99) 107 m med hvit i 4. rille i kanten (langs ansiktet) fra rettsiden på p nr 3 og strikk 1 p r tilbake. NB! Kanten skal brettes bakover så pass på at rettsiden kommer opp. Strikk videre mønster etter diagrammet med 1 kantm i hver side som ikke er medregnet på diagrammet. Begynn på 13. p på diagrammet og strikk 12 p mønster i alt. Strikk 1 p glattstrikk og fell rett av fra vrangsiden. Strikk opp 96 (100) 104 m langs kanten nede (langs halsen, også over blondekanten) på p nr 2,5 og strikk 3 p r, 1 p hullbord slik: strikk 1 kantm, * 2 m r sammen 1 kast* Gjenta (fra) *-* og strikk 1 kantm til slutt på p. Strikk videre 4 p r. Fell løst av. Tvinn en snor og trekk den gjennom hullraden (på lua). Fest alle løse tråder. Broder roseknopper på «blondekanten». Se bilde.


SOKKER

Størrelser 0/3 og 6/9 måneder. Legg opp 40 (44) m med hvit på strømpep nr 3 og strikk 6 omganger i rillestrikk (vekselvis 1 omgang r, 1 omgang vr). Strikk videre 14 omganger rundt i glattstrikk. Strikk 1 hullbord ved å strikke *2 m r sammen, 1 kast *, gjenta *-* ut omgangen. Strikk 1 omgang glattstrikk. Sett de midterste 10 (12) m over på en sikkerhetsnål eller tråd. Legg opp 10 (12) nye m i hver side = 50 (56) m og strikk 16-18 p r frem og tilbake (= 8-9 riller). Fell av. Sett m fra sikkerhetsnålen/tråden på en p nr. 3 og strikk 5-6 cm fram og tilbake i glattstrikk over disse 10 (12) m. Strikk videre 11 (12) cm i rillestrikk. Strikk på neste p 2 og 2 m r sammen samtidig som m felles av. Sy sokken sammen. Tvinn en snor og træ i hullraden. Strikk den andre sokken lik. Fest alle løse tråder på vrangen.

BLONDEKANT
Strikk opp 40 (48) m i 4. rille i kanten langs oppe fra rettsiden på p nr. 3 og strikk 1 omgang vr. NB! Kanten skal brettes nedover så pass på at rettsiden kommer opp. Strikk videre mønster etter diagrammet. NB! Gjenta de 8 m i parentesen. Begynn på 13. p på diagrammet og strikk 12 omganger mønster i alt. Strikk 1 omgang r og 1 omgang vrang. Fell av. Broder roseknopper på «blondekanten» som vist på bildet.


KJOLE

Legg opp 224 (252) 268 m med hvit på rundp nr 2,5 og strikk 7 omganger i rillestrikk (vekselsvis 1 omgang vr, 1 omgang r). Skift til rundp nr 3 og strikk glattstrikk til arbeidet måler 22 (24) 26 cm. Sett ett merke i hver side med 112 (126) 134 m til for – og bakstykket. Begynn ved sidemerket. Strikk 9 (6) 6 m, strikk 2 m r sammen 47 (57) 61 ganger og strikk 9 (6) 6 m = 63 (69) 73 m til forstykket. Strikk 9 (6) 6 m, strikk 2 m r sammen 47 (57) 61 ganger og strikk 9 (6) 6 m = 63 (69) 73 m til bakstykket. Strikk mønster etter diagrammet over de midterste 49 (57) 57 m på forstykket og bakstykket med 8 (6) 8 m på hver side av sidemerkene i glattstrikk. Når mønsteret er ferdig, strikkes videre i glattstrikk. Strikk til arbeidet måler 27 (29) 31 cm. Fell av 4 m på hver side av sidemerkene (= 8 m i hver side). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 48 (52) 56 m med hvit på p nr 2,5 og strikk 7 omganger i rillestrikk (vekselsvis 1 omgang vr, 1 omgang r). Fell av 8 m midt under ermet og legg arbeidet til side. Strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på samme rundp nr 3. Først bakstykket, høyre erme, forstykket og venstre erme til slutt (=190 (210) 226 m. Sett ett merke i alle sammenføyningene. Fell til raglan slik: Begynn ved merket på bakstykket/erme. Ta 1 m løst av p, strikk1 m r og trekk den løse m over. Strikk til 2 m før neste merke. Strikk 2 m r sammen, ta 1 m løst av p, strikk1 m r og trekk den løse m over. Gjenta denne fellingen i alle 4 sammenføyningene (avslutt omgangen med 2 m r sammen). NB! Strikk glattstrikk, men de 2 m som hører med til raglanfellingen, skal på de omgangene det ikke felles, strikkes vr slik at det blir 2 m rillestrikk. Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 17 (18) 19 ganger, men samtidig når arbeidet måler 4 (5) 6 cm (fra der mønsteret slutter) felles den midterste m på bakstykket av til splitt. Strikk videre frem og tilbake med 1 kantm i hver side (strikkes r på alle p). Strikk til arbeidet måler 33 (36) 39 cm, (målt midt foran). Fell av de midterste 15  (17) 19 m til halsringning og strikk hver side ferdig hver for seg. Fell videre på hver 2. p med 2,1 m (2,1,1 m) 2,2,1 m. Fortsett med raglanfellinger og strikk til arbeidet måler ca. 35 (38) 41 cm (mål hel lengde fra midt på ermet som er midt på skulderen). La de resterende m stå på p.

MONTERING
Sy eller mask sammen under ermene. Halskant: Strikk videre over m i halsen med hvit og plukk samtidig opp m over de felte m på forstykket til 71 (75) 79 m. Strikk 7 p r frem og tilbake. Fell m rett av. Begynn i nakken og hekle 1 rad fm langs splitten med heklenål 3 mm. Lag samtidig 2 knapphull i høyre side ved å hekle 4 lm, hopp over 1 m og videre fm. Det øverste knapphullet skal være i halskanten og det nederste midt på splitten. Sy i knapper på motsatt side. Fest alle løse tråder. Sy roseknopper med rosa mellom de øverste «spissene» i mønsteret. Se bildet.

Garn brukt i denne oppskriften:

MERINO BABYULL er et superwashbehandlet garn i 100 prosent ren merinoull. Garnet er mykt og nydelig til babyplagg, babytepper og all finstrikk. Merino Babyull passer også ypperlig til kjoler, jumpere, topper og kardigans til både voksne og barn. NB! Strikkefastheten som er oppgitt på banderolen, er kun veiledende. Husk at du alltid skal følge strikkefastheten som er oppgitt i oppskriften.

Leave a Comment