Jumper med hullstrikk og fletter

Lekker genser til dame i Adore

DESIGN Berit Kverneland Skårland
Se vårt garnutvalg her!
STØRRELSER S (M) L (XL)

JumperSiden_dame2

PLAGGETS MÅL
Overvidde 89 (95) 105 (111) cm
Hel lengde 52 (54) 56 (58) cm
Ermelengde 47 (48) 49 (50) cm

GARNFORBRUK
Hvit nr 801 8 (8) 9 (10) nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 3 og 3,5 Liten rundp nr 3 til halskanten

STRIKKEFASTHET 26 m glattstrikk med enkelt garn på p n. 3,5 = 10 cm

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p
FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

JumperSiden_dame3

Beg med nytt nøste i siden på plagget slik at alle tråder blir festet der.

Legg opp 232 (248) 272 (288) m på rundp nr. 3 og strikk 8 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr (likt for alle størrelser). Sett ett merke i hver side med 116 (124) 136 (144) m til bak og forstykke og strikk rundt med denne inndelingen: Begynn ved merket i den ene siden, * strikk 11 (3) 9 (1) m glattstrikk, 94 (118) 118 (142) m mønster etter diagrammet strikk 11 (3) 9 (1) m glattstrikk*. Gjenta fra *-*. Strikk med denne inndelingen til hel lengde. Strikk til arbeidet måler 34 (35) 36 (37) cm. Fell av 14 (16) 20 (22) m i hver side til ermehull (7 (8) 10 (11) m på hver side av merkene og strikk bak og forstykket ferdig for seg, NB! Der hvor det i mønsteret er kast uten tilsvarende sammenstrikking av masker – eller sammenstrikking av masker uten tilsvarende kast, sløyfes dette og mstrikk i glattstrikk.

JumperSiden_dame

BAKSTYKKET = 102 (108) 116 (122) m Fell videre til ermehull i hver side (i begynnelsen av hver p) med 4,3,1,1 m (likt for alle størrelser). Strikk rett opp som før men med 1 kantm i hver side (som strikk r på alle p) til arbeidet måler 52 (54) 56 (58) cm. Fell m rett av til en jevn kant som ikke strammer.

FORSTYKKET = 102 (108) 116 (122) m Fell til ermehull som på bakstykket og strikk til arbeidet måler 44 (46) 48 (50) cm. Fell av de midterste 24 (26) 30 (32) m til halsringning og strikk hver side av halsen ferdig for seg. Fell videre til halsringning på hver 2. p med 3,2,1 m. Strikk til arbeidet måler 52 (54) 56 (58) cm og fell rett av de resterende 24 (26) 28 (30) skulderm til en jevn kant
som ikke strammer. Strikk den andre siden av halsringningen lik, men speilvendt.

JumperSiden_dame5

ERMENE
Legg opp 56-58-60-62 m på strømpep nr 3 og str 8 cm rundt i vrangbordstrikk som nede på bolen. Skift til strømpep nr. 3,5 og strikk mønster etter diagrammet. Tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelser skal begynne. Sett en merketråd midt under ermet. Øk 1 m på hver side av merketråden på hver 2. cm til det i alt er 92 (96) 100 (104) m i omgang. Strikk til arbeidet måler 47-48-49-50 cm. Fell av 14 (16) 20 (22) m midt under ermet og strikk videre frem og tilbake. Fell videre til ermetopp i hver side på hver 2. p med 4,3 m (likt for alle størrelser), deretter felles det 1 m i begynnelsen på hver p til ermetoppen måler 10 (11) 12 (13) cm. Fell deretter på hver 2. p i hver side med 3,3 m (likt for alle størrelser). Fell rett av de resterende m til en jevn kant som ikke strammer. Str det andre ermet likt.

MONTERING OG HALSKANT
Sy eller mask sm på skuldrene. Fest midt på ermet til midt oppå skulderen og sy i ermene.

JumperSiden_dame4

HALSKANT
Strikk opp ca. 114 (120) 126 (132) m rundt halsen på liten rundp nr. 3 og strikk 4 cm i vrangbordstrikk som nede på bolen. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Fest alle løse tråder på vrangen.

JumperSidenDiagram

JumperSidenDiagram2

Leave a Comment