Klara kjole-romper & kyse

Klara kjole-romper & kyse – kjøp garnet her

DESIGN Kari Haugen

GARN GULLUNGEN 35 % merinoull, 15 % alpakka, 50 % bomull, 50 gram = ca 110 meter

STØRRELSER
Bodykjole 0 – 3 (6 – 9) 12 (18) 24 mnd
Kyse 3 – 6 (12 -24) mnd

PLAGGETS MÅL
Bodykjole
Overvidde ca 41 (49) 52 (55) 56 cm Lengde fra ermehull til hoften ca 16 (19) 21 (23) 25 cm
Skjørtelengde ca 17 (20) 22 (25) 27 cm

GARNFORBRUK
Bodykjole
Alt 1 – BODYKJOLE UTEN ERMER Denim 105 4 (5) 6 (7) 8 nøster
Alt 2 – BODYKJOLE MED ERMER Rose 103 5 (6) 7 (8) 9 nøster
Kyse
Alt 1 – DENIM KYSE Denim 105 2 (2) nøster
Alt 2 – ROSE KYSE Rose 103 2 (2) nøster

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 4 Heklenål nr 3 til Alt 2

TILBEHØR
Bodykjole uten ermer 2 knapper og 3-4 trykknapper Bodykjole med ermer 4 knapper og 3-4 trykknapper Kyse Eventuelt et sløyfebånd

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = ca 10 cm
25 m mønster B på p nr 4 = ca 10 cm
1 rapport, 12 m, med mønster A på
p nr 4 = ca 5,5 cm
31 p/omganger glattstrikk
på p nr 4 = 10 cm

Bodykjole uten ermer

SKJØRTET
Legg opp 180 (216) 228 (240) 252 m på rundp nr 4 og strikk rundt med mønster etter diagram A (14 p). Strikk videre med mønster etter diagram B, samtidig som det på 1. p felles 4 (8) 4 (0) 4 m jevnt fordelt = 176 (208) 224 (240) 248 m. Strikk til arbeidet måler 17 (20) 22 (25) 27 cm. På neste omgang strikkes 2 og 2 m r sammen ut omgangen = 88 (104) 112 (120) 124 m. Sett et merke i hver side med 44 (52) 56 (60) 62 m til for- og bakstykket (omgangen begynner i plaggets venstre side). Strikk 2 omganger vr og deretter 3 (3) 3 (4) 4 cm glattstrikk. Del arbeidet ved sidemerkene og strikk for og bakstykket ferdig for seg.

BAKSTYKKET
Strikk glattstrikk fram og tilbake, samtidig som det felles av til ermehull på hver 2. p: 3,2,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 m i hver side = 32 (38) 42 (44) 46 m. Strikk til arbeidet måler 7 (8) 9 (10) 11 cm fra delingen. Sett de midterste 14 (20) 20 (22) 24 m på en maskerholder og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m = 6 (6) 8 (8) 8 m. Fortsett med glattstrikk til arbeidet måler 9,5 (10,5) 11,5 (12,5) 13,5 cm fra delingen. Avslutt med siste p fra retten slik: 2 vridd r sammen, 2 (2) 4 (4) 4 r, 2 r sammen = 4 (4) 6 (6) 6 m. Fell av og strikk den andre siden av nakken på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET
Strikk glattstrikk og fell til ermehull i sidene som på bakstykket. Strikk til arbeidet måler 5 (6) 7 (8) 9 cm fra delingen. Sett de midterste 6 (12) 12 (14) 16 m på en maskeholder og strikk hver side ferdig for seg. Fell videre til halsringning på hver 2. p 3,2,1,1 m = 6 (6) 8 (8) 8 m. Strikk til arbeidet måler 8 (9) 10 (11) 12 cm fra delingen. Lag knapphull på neste p fra retten slik: Strikk 1 (1) 2 (2) 2 m r, 2 r sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen, strikk ut p. På neste p strikkes kastene 1 vr, 1 r. Fortsett med glattstrikk til arbeidet måler 9,5 (10,5) 11,5 (12,5) 13,5 cm fra delingen. Avslutt med siste p fra retten slik: 2 vridd r sammen, 2 (2) 4 (4) 4 r, 2 r sammen = 4 (4) 6 (6) 6 m. Fell av og strikk andre siden av halsen på samme måte, men speilvendt.

KANTER
Begynn nederst i ermehullet i venstre side, strikk opp ca 12 m pr. 5 cm på p 3 m langs ermehullet, over hele forstykket, ermehullet i plaggets høyre side, hele bakstykket og ned ermehullet i venstre
side. Snu arbeidet på vrangen, strikk 1 p r og fell deretter av fra retten.

BUKSEDELEN
Brett skjørtet over på vrangen ved rillekanten (de 2 vr omgangene etter fellingen). Strikk opp 1 m i hver m i felleomgangen på rynkedelen av skjørtet på p nr 4 = 88 (104) 112 (120) 124 m. Sett et merke i hver side med 44 (52) 56 (60) 62 m til for- og bakstykket. Strikk glattstrikk rundt, pass på at retten på buksedelen vender mot vrangen på skjørtet. Strikk til arbeidet måler 13 (15) 16 (18) 19 cm. Del arbeidet ved sidemerkene og strikk for- og bakstykket ferdig for seg.

BAKSTYKKET
Strikk 8 (6) 6 (8) 10 p fram og tilbake i glattstrikk. På neste p fra retten felles 1 m i hver side ved å strikke 2 m r sammen i begynnelsen av p og 2 m vridd r sammen i slutten av p. Fell slik på hver 2. p i alt 5 (8) 9 (10) 10 ganger = 34 (36) 38 (40) 42 m. Fell videre av 2,2,2,3,3 m i hver side på hver 2. p (likt for alle størrelser) = 10 (12) 14 (16) 18 m. Strikk 2 cm fram og tilbake uten fellinger og fell deretter av.

FORSTYKKET
Strikk fram og tilbake i glattstrikk, samtidig som det felles av 3,2,2,2,2 (3,3,2,2,2) 4,3,2,2,2 (4,3,3,2,2) 4,3,3,2,2 m i hver side på hver 2. p = 22 (28) 30 (32) 34 m. Fell videre fra retten, 1 m i hver side på hver 2. p, ved å strikke 2 m r sammen i begynnelsen av p og 2 vridd r sammen i slutten av p i alt 6 (8) 8 (8) 8 ganger = 10 (12) 14 (16) 18 m. Strikk 6 (6) 10 (12) 14 p uten fellinger og fell deretter av.

KANTER
Strikk opp ca 12 m pr. 5 cm på p nr 3 langs hele åpningen nederst på buksedelen. Strikk 1 p r fra vrangen og fell deretter av fra retten.

MONTERING
Sy i knapper på stroppene på bakstykket. Sy i trykknapper i skrittet.

Bodykjole med ermer

SKJØRTET
Legg opp 180 (216) 228 (240) 252 m på rundp nr 4 og strikk rundt med mønster etter diagram A (14 p). Strikk videre med mønster etter diagram B, samtidig som det på 1. p felles 4 (8) 4 (0) 4 m jevnt fordelt = 176 (208) 224 (240) 248 m. Strikk til arbeidet måler 17 (20) 22 (25) 27 cm. På neste omgang strikkes 2 og 2 m r sammen ut omgangen = 88 (104) 112 (120) 124 m. Sett et merke i hver side med 44 (52) 56 (60) 62 m til for- og bakstykket (omgangen begynner i plaggets venstre side). Strikk 2 omganger vr, samtidig som det på 1. p felles 1 m midt på forstykket. Strikk deretter 2 (2,5) 3,5 (3,5) 4 cm glattstrikk. Strikk deretter mønster etter diagram C (13 omganger) midt på forstykket og glattstrikk som før over de øvrige m. Samtidig, når arbeidet måler 3 (3) 4 (4) 5 cm, felles det av til ermehull og splitt midt bak slik: Fell av 6 m i hver side til ermehull (3 m på hver side av merkene) og 4 m midt på bakstykket til splitt (= 37 (45) 49 (53) 55 m til forstykket og 17 (21) 23 (25) 26 m til hvert bakstykke.) Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 32 (33) 35 (36) 38 m på strømpep nr 3 og strikk 2,5 cm glattstrikk rundt. Strikk 1 omgang vr til brettekant. Skift til p nr 4 og strikk 2,5 cm glattstrikk og deretter 2 omganger vr. Strikk videre med glattstrikk, samtidig som det økes 2 m midt under ermet (først og sist på omgangen) på hver 3. (3.) 3. (2,5.) 2,5. cm til 40 (43) 47 (52) 54 m. Strikk til ermet måler 16 (19) 21 (23) 25 cm fra brettekanten, fell av 6 m midt under ermet. Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

RAGLAN
Sett venstre bakstykket, venstre ermet, forstykket, høyre ermet og høyre bakstykket inn på samme p = 139 (161) 177 (195) 203 m. Sett et merke i hver sammenføyning. Strikk glattstrikk fram og tilbake og mønster etter diagram C midt på forstykket som før, samtidig som det felles til raglan på hver 2. p ved hvert merke slik: Strikk til 2 m før merket, strikk 2 r sammen, ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over = 8 m felt på en omgang. (Når mønster etter diagram C er ferdig strikket, strikkes glattstrikk over alle m.) Når det er felt til raglan i alt 9 (10) 11 (12) 12 ganger, settes de midterste 3 (5) 7 (9) 11 m på en maskeholder til hals og hver side strikkes ferdig for seg slik: Fell videre til halsringning på hver 2. p (samtidig som det fortsatt felles til raglan) 2 m 1 gang og deretter 1 m til halsfellingen møter raglanfellingen. La m stå på p eller sett dem på en tråd. Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

HALSKANT
Strikk opp fra retten ca 4 m pr. 2 cm på p nr 3 rundt halsringningen. Strikk 1 p r og 1 p vr. Deretter strikkes 1,5 cm glattstrikk, 1 p r fra vrangen og 1,5 cm glattstrikk. Fell av.

KANT LANGS SPLITTEN
Begynn øverst ved brettekanten i den ene siden av splitten midt bak, strikk opp ca 12 m pr. 5 cm på p nr 3 rundt hele splitten opp til brettekanten i den andre siden. Strikk 1 p r fra vrangen og fell deretter av.

BUKSEDELEN
Strikk buksedelen som i Alt 1.

MONTERING
Sy sammen under ermene. Brett kanten på ermene og rundt halsen dobbel mot vrangen og sy til med løse sting. Hekle 1 rad fm med heklenål nr 3 langs splitten bak, og hekle 4 hemper av 4 lm, jevnt fordelt på den ene siden. Sy i knapper og trykknapper i skrittet.

Kyse

Legg opp 75 (87) m på p nr 4 og strikk fram og tilbake med mønster etter diagram A (14 p) innenfor 1 r kantm i hver side. Sett et merke midt på arbeidet, videre måles arbeidet herfra. Vreng arbeidet (retten blir vrangen) og strikk videre fram og tilbake med mønster etter diagram B innenfor 1 r kantm i hver side. NB! På 1. p felles det 1 m midt på arbeidet =74 (86) m. Strikk til arbeidet måler 13,5 (16,5) cm. Fell av 5 m i begynnelsen av hver p til det er 4 (6) m igjen midt på p. Fell av, brett avfellingskanten dobbel og sy luen sammen midt bak.

KANT I NAKKEN
Brett de første 14 p (mønster A) bakover og strikk opp ca 10 m pr. 5 cm på p nr 3 langs kanten nede på luen. (Over kantene i mønster A blir det strikket opp fra dobbelt lag.) Strikk 1,5 cm fram og tilbake i glattstrikk, så 1 p r fra vrangen til brettekant og til slutt 1,5 cm glattstrikk. Fell av, brett kanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

MONTERING
Trekk en snor eller sløyfe i løpegangen rundt nakken.

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne, fm = fastmaske, lm = luftmaske

 

RETTELSER Klara kjole-romper & kyse

Rettelse i antall nøster til bodykjole uten ermer Alt 1 – BODYKJOLE UTEN ERMER Denim 105 4 (5) 6 (7) 8 nøster

Rettelse i pinneforslag Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 4. Heklenål nr 3 til Alt 2

Rettelse i montering Alt 1 (bodykjole uten emer)

MONTERING
Sy i knapper på stroppene på bakstykket. Sy i trykknapper i skrittet. Rettelse i montering Alt 2 (bodykjole med ermer)

MONTERING
Sy sammen under ermene. Brett kanten på ermene og rundt halsen dobbel mot vrangen og sy til med løse sting. Hekle 1 rad fm med heklenål nr 3 langs splitten bak, og hekle 4 hemper av 4 lm, jevnt fordelt på den ene siden. Sy i knapper og trykknapper i skrittet.

Leave a Comment