Knappedrakt

Knappedrakt

DESIGN Elin Lovisa Backman

GARN GULLUNGEN 35 % merinoull, 15 % alpakka, 50 % bomull, 50 gram = ca 110 meter Kjøp garnet her

STØRRELSER 0-3 (3-6) 6-12 (12-24) mnd

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 36 (40) 46 (50) cm Hel lengde til avfelling midt foran ca 31 (34) 37 (39) cm

GARNFORBRUK
Denim 105 / Mørk rose 104 2 (2) 2 (3) nøster

PINNEFORSLAG
Liten rundp nr 3,5

TILBEHØR
9 knapper

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm Rillestrikk: R på vrangen, r på retten (= 1 rille) Drakten strikkes i ett stykke uten montering. Til å begynne med strikkes drakten fram og tilbake før for- og bakstykket settes sammen og strikkes rundt. Deretter felles maskene på bak¬stykket og smekken strikkes fram og tilbake. Begynn med knapphullskanten foran.

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 42 (48) 52 (58) m på p nr 3,5 og strikk 6 p rillestrikk fram og tilbake. Samtidig på 3. p strikkes 5 knapphull slik: Strikk 3 (3) 4 (4) r, *1 kast, 2 r sammen, 7 (8) 9 (10) r*, gjenta fra *-* 4 ganger til. Slutt med 1 kast, 2 r sammen, 2 (3) 3 (4) r. Videre strikkes arbeidet i glattstrikk, samtidig som de 6 ytterste m i hver side strikkes i rillestrikk. Når arbeidet måler 6 (7) 8 (9) cm, og neste p er fra retten, felles 1 m i hver side slik: Strikk 6 m rillestrikk, ta 1 r m løs av, 1 r, trekk den løse m over, strikk glattstrikk til det gjenstår 8 m, 2 m r sammen, 6 m illestrikk. Gjenta fellingene på hver p fra retten i alt 14 (16) 18 (20) ganger = 14 (16) 16 (18) m. Strikk 9 (11) 13 (15) p uten fellinger. På neste p (= retten) økes 1 m i hver side slik: Strikk 6 m rillestrikk, øk 1 m (ved å strikke tverrtråden mellom m vridd r), strikk glattstrikk til det gjenstår 6 m, øk 1 m, strikk 6 m rillestrikk. Gjenta økingene på hver p fra retten i alt 16 (18) 20 (22) ganger = 46 (52) 56 (62) m.

Knappedrakt uten rysjer: Fortsett i glattstrikk innenfor 6 m rillestrikk, som før.

Knappedrakt med rysjer: Strikk neste p r fra vrangen. (I denne vrangstripen skal det senere plukkes opp m til rysjen.) Strikk i alt 3 (3) 3 (4) vrangstriper med 3 cm mellomrom. Ellers strikkes arbeidet i
glattstrikk innenfor 6 m rillestrikk, som før.

På neste p legges det opp 6 m i hver side = 58 (64) 68 (74) m. Videre strikkes de nye m i hver side i rillestrikk, og de resterende m i glattstrikk. Strikk 3 p. Strikk deretter et knapphull i hver side slik: Strikk 3 m r, 1 kast, 2 m r sammen, strikk til det gjenstår 5 m, 2 m r sammen, 1 kast, 3 r. Strikk til rillekanten i siden måler 5 (6) 7 (8) cm. Strikk et nytt knapphull i rillekanten på samme måte som før. Strikk 3 p. På neste p felles 6 m av i hver side = 46 (52) 56 (62) m. Legg arbeidet til side. Legg opp 42 (48) 52 (58) m på p nr 3,5 til knappekanten foran. Strikk 7 p rillestrikk fram og tilbake. Sett for- og bakstykket inn på samme rundpinne. Sett et merke i hver sammenføyning med 42 (48) 52 (58) m til forstykket og 46 (52) 56 (62) m til bakstykket. De 6 første og 6 siste maskene på forstykket strikkes videre i rillestrikk, med glattstrikk over de midterste m. (For knappedrakt med rysjer, skal alle (3) 3 (3) 4 vrangstripene nå være strikket.) Fell
samtidig 12 (12) 14 (14) m jevnt fordelt over bakstykket = 42 (48) 52 (58) m til forstykket og 34 (40) 42 (48) m til bakstykket. Videre strikkes 3 (3) 4 (4) cm vrangbord med 1 vridd r, 1 vr over bakstykket. (Fortsett som før over forstykket.) Neste omgang på bakstykket strikkes slik: Fell av 8 (9) 10 (12) m, strikk 7 m r over på en hjelpep til sele, fell av 4 (8) 8 (10) m, strikk 7 m over på en hjelpep til sele, fell av 8 (9) 10 (12) m.

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p.Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinner

Leave a Comment