Lekkert Babysett i beige og hvit

 

Lekkert Babysett i Baby Ull
Jakke, bukse, lue og sokker

Se vårt garnutvalg her!

Beige_baby_hentesett_700x10

Størrelser:

 

0/3

6

9/12

18 måneder

JAKKE
Overvidde(plaggets mål):

ca.

48

51

54

60 cm

Hel lengde:

ca.

26

28

30

32 cm

Ermelengde:

ca.

15

17

19

21 cm

BUKSE
Innvendig benlengde:

ca.

18

22

24

27 cm

Hoftevidde:

ca.

50

53

56

57 cm

MATERIALER: Baby Ull (100% merinoull), nøster à 50 g.
JAKKE OG LUE
hvitt nr. 801 ca.

2

2

3

3 nøster

beige nr. 855 ca.

2

2

2

3 nøste

BUKSE OG SOKKER
hvitt nr. 801 ca.

3

3

3

4 nøster

beige nr. 855 ca.

1

1

1

1 nøste

Veiledende pinner: Rundp og strømpep nr. 2½ og 3.8 små knapper.

 

Vanlige forkortelser

M=maske, r=rett, vr=vrang, str=strikk, p=pinne, omg=omgang, vr-bord=vrangbord, glattstr=glattstrikk, vrangbordstr=vrangbordstrikk, kantm=kantmaske, arb=arbeidet, beg=begynn, sm=sammen, g=gram.

 

Strikkefasthet: 28 m glattstrikk i bredden på p nr. 3 måler 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

 

Kantm/rillestr = str r på alle p

 

JAKKE

Bolen (str frem og tilbake på rundp): Legg opp 197-209-221-233 m med beige på p nr. 2½ og str 7 p r (1. p er fra vrangen). Skift til hvitt og p nr. 3. Str mønster II etter diagrammet, innenfor 1 kantm i hver side til arb måler ca. 15-16-17-17 cm. Skift til beige og p nr. 2½. Str 8 p rillestr (4 riller) samtidig som det på 1. p felles jevnt fordelt til 131-139-147-163 m. Skift til p nr. 3 og str videre i mønster I etter diagrammet innenfor 1 kantm i hver side til arb måler ca. 18-19-20-20 cm. Del arb i sidene med 32-34-36-40 m til forstykkene og 67-71-75-83 m til ryggen og str hver del ferdig for seg.

Ryggen: Str mønster I som før til arb måler ca. 24-26-28-30 cm. Fell av de midterste 21-23-25-31 m til nakken og str hver side ferdig for seg. Høyre side: Fell videre til nakken på hver 2. p med 2,1,1 m (likt for alle størrelser = 19-20-21-22 m igjen til skulderen). Str til arb måler ca. 26-28-30-32 cm og fell av som m viser til en jevn kant som ikke strammer. Str venstre side likt, men speilvendt.

Forstykkene: Str mønster I som før til arb måler ca. 23-25-27-29. Fell av 6-7-8-11 m til halsringning. Fell videre til halsen på hver 2. p med 3,2,1,1 m (likt for alle størrelser). Str til arb måler ca. 26-28-30-32 cm og fell av som m viser til en jevn kant som ikke strammer.


Ermene (str rundt):  Legg opp 37-39-43-45 m med beige på strømpep nr. 2½ og str 7 omg rillestr (vekselvis 1 omg vr, 1 omg r). Skift til hvitt og strømpep nr. 3. Str mønster II etter diagrammet (tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelsene beg) samtidig som det økes 2 m i omg (først og sist på omg) på ca. hver 3.-2½.-2.-1½. cm til det er i alt 45-51-57-67 m i omg. Str de økte m med i mønsteret etter hvert som det økes. Str til ermet måler ca. 14-16-18-20 cm. Skift til beige og strikk 8 omg rillestr (vekselvis 1 omg r, 1 omg vr). Fell av med r m til en jevn kant som ikke strammer og str det andre ermet likt.

 

Montering og kanter: Sy eller mask sm på skuldrene. Sy i ermene med kantm til sømmemonn. Stolper: Plukk eller str opp ca. 64-70-75-81 m langs venstre forkant med beige og p nr. 2½. Str 8 p rillestr og fell deretter av til en jevn kant som ikke strammer. Str en tilsvarende stolpe på høyre forkant, men her med 5 knapphull; det nederste ca. 1½ fra kanten nede, det øverste ca. 3½-4-4½-5 cm ned fra halsringningen og de øvrige jevnt fordelt (det øverste knapphullet kommer i halskanten). Hvert knapphull lages ved å str 2 m r sm, 1 kast.

Halskant: Plukk eller str opp 79-83-87-91 m over stolpene, halsringningen og nakken med beige på p nr. 2½. Str 8 p rillestr samtidig som det på 5. p str et knapphull i høyre side, over de øvrige. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Sy i knappene og  fest alle løse tråder på vrangen.

 

BUKSE

Høyre ben: Legg opp 40-48-48-56 m med beige på p nr. 2½. Str rundt i mønster I etter diagrammet til arb måler ca. 3½-3½-3½-4 cm  (gjenta rapporten 3-3-3-4 ganger i høyden). Str 6 omg rillestr (vekselvis 1 omg vr, 1 omg r) = 3 riller. Skift til p nr. 3 og hvitt. Omg beg på innsiden av benet. Str videre i glattstr samtidig som det på 3. omg økes jevnt fordelt ut til 56-60-64-70 m. Videre økes 1 m i beg og slutten på omg på ca. hver 2. cm til størrelse 18 måneder og på ca. hver 1½. cm til de øvrige størrelsene til det er i alt 72-78-84-90 m i omg. Str til benet måler ca. 18-22-24-27 cm. Legg arb til side og str det venstre benet likt.

Sett alle m inn på samme rundp nr. 3 (=144-156-168-180 m). Videre måles arb fra her. Sett et merke over 2 m midt foran og midt bak (omg beg midt bak). Fortsett rundt i glattstr samtidig som det felles 1 m på hver side av 2 midtm midt foran og midt bak på hver 2. omg i alt 6 ganger = 120-132-144-156  m. OBS! Fell ved å str 2 m vridd r sm før midtm og 2 m r sm etter midtm. Str til arb måler ca. 9-11-13-14 cm. Sett et merke i hver side med 60-66-72-78 m til foran og bak på buksen. Str buksen høyere bak ved å str til 5 m før det ene sidemerket. Snu, lag 1 kast og str til 5 m før sidemerket i den andre siden. Snu, lag 1 kast og str til 5 m før forrige snuing (ikke tell med kastet). Fortsett slik i alt 5 ganger til hver side. Str 1 omg r over alle m, samtidig som kastene str sm med neste m, for å unngå hull i arb. Str 1 omg r og fell samtidig 0-4-8-12 m jevnt fordelt = 120-128-136-144 m. Skift til beige og p 2½ og str 6 omg rillestr. Str deretter rundt i mønster I etter diagrammet til arb måler ca. 17-19-20-21 cm. Str 6 omg rillestr, samtidig som det på 6. omg felles jevnt fordelt til 110-118-126-134 m. Fell av til en jevn kant som ikke strammer.

Seler: Legg opp 17 m med beige på p nr. 2½. Str mønster til sele etter diagrammet med 4 m i rillestr på hver side til arb måler ca. 19-21-23-25 cm eller ønsket lengde. Fell 1 m i hver side på hver 2. p ved å str 2 m r sm i beg på p og 2 m vridd r sm i slutten på p til det er 9 m igjen på p. Videre str rillestr over alle m, samtidig som det på neste p lages et knapphull midt på arb ved å str 2 m r sm, 2 kast, 2 m vridd r sm (på neste p str 1 r + 1 vr i kastene). Fell videre i sidene på hver 2. p til det er 3 m igjen på p. Fell av m og str den andre selen likt. Sy selene til bakstykket med ca. 7-8-9-9 cm mellomrom. Sy sm i skrittet, sy i knapper og fest alle løse tråder på vrangen.

 

LUE

Hodevidde:          ca.   37-40-43 cm                 

Legg opp 104-112-120 m med beige på strømpep eller liten rundp nr. 2½ og str 12 omg rundt i rillestr (vekselvis 1 omg vr, 1 omg r). Skift til p nr. 3 og str videre i mønster III etter diagrammet til arb måler ca. 11-12-13 cm. Fell som vist på diagrammet = 26-28-30 m igjen i omg. Klipp av garnet og str 1 omg med 2 og 2 m r sm samtidig som tråden trekkes gjennom m. Fest løse tråder på vrangen.

 

SOKKER

Størrelser: 0/3 – 3/6 – 6/9 måneder

Legg opp 48-48-48 m med beige på p nr. 2½ og str 7 omg rillestr (vekselvis 1 omg vr, 1 omg r). Skift til p nr. 3 og str rundt i mønster I etter diagrammet til arb måler ca. 5-6-7 cm. Str 1 hullbord (vekselvis 2 m r sm, 1 kast). Videre str glattstr. Fell jevnt fordelt til 36-40-40 m og str hæl over de bakerste 20-21-22 m slik: Ta 1. m løs av p (slik at det dannes kjm i hver side av hælen). Str til hælen måler ca. 3-4-4½ cm. Fell slik: Sett ett merke midt på hælen. Str til 2 m etter merket, str 2 m r sm, 1 m r, snu. Str vr til 2 m etter merket, ta 1 m løst av p, str 1 m vr, trekk den løse m over, str 1 m vr, snu. Str til 1 m før ’hullet’, str m før og etter ’hullet’ r sm, str 1 m r, snu, str vr til m før ’hullet, ta 1 m løst av p str 1 m vr, trekk den løse m over, str 1 m vr, snu. Fortsett med fellinger på denne måten til alle m utenfor ’hullet’ er str. Plukk eller str opp 8-10-12 m på hver side av hælen og str videre rundt i glattstr over alle m. Fell på 1. omg ved å str 2 m r sm på hver side av hæl-m (sett ett merke). Fell på hver omg til det igjen er 36-40-40 m i omg. Str videre i glattstr til foten fra slutten av hælen måler ca. 4-5-6 cm. Fell slik: Sett ett merke i hver side av foten. Str til 3 m er igjen til merket, str 2 m r sm, 2 m r, 2 m vridd r sm. Str til 3 m er igjen til neste merke, str 2 m r sm, 2 m r,  2 m vridd r sm. Fell slik på hver 2. omg i alt 3 ganger og videre på hver omg til det er 8 m igjen i omg. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m. Fest alle løse tråder på vrangen. Træ et silkebånd i hullborden. Str den andre sokken likt.

 

Klikk på mønsteret for større bilde!

DOC180615-18062015134902[1]

 

Press ikke arb, men legg eventuelt plaggene flatt i fasong under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTS

 • Nina Topal

  Hei. Sitter og vurderer å strikkedet nydelig babysettet. Finnes det en utskrifts «knapp» som jeg ikke ser? 😉 Klarer ikke se diagrammene, blir utydelig når jeg forstørrer opp siden.

  • Sparkjop

   Hei Nina, beklager fryktelig sent svar. Fikk du det til? Vi har nå fått ny layout på bloggen og det finnes da en utskriftsknapp helt oppe i innlegget på hver enkelt oppskrift.

 • Marianne

  På bildet ser det ut som det er beige kant øverst I ermet, men det står ikke i oppskriften.

 • Soffia J Gestsdóttir

  Er det ret 197 m i 0-3

  • Sparkjop

   Hei, vi sjekker med strikkeksperten og kommer tilbake til deg 🙂

  • Sparkjop

   Hei, det stemmer. Mønster II går opp i 12+1+2 kantm. Det strikkes 1 kantm, mønster etter diagrammet; først de 2 første m, så gjentas rapporten i gjenta-klammen 15 ganger, og til slutt strikkes de 13 siste m i diagrammet og 1 kantm).
   Etter rillestripen i beige (under ermene) felles det til 147 m.

Leave a Comment