Lilibet dress

LILIBET DRESS

DESIGN
Brit Frafjord Ørstavik

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:  MERINO BABYULL 100 % superwash merinoull, 50 gram = ca 175 meter

STØRRELSER
3 (6) 12 (24) mnd
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 44 (49) 54 (57) cm
Hel lengde ca 60 (67) 78 (89) cm
Innvendig benlengde (inkludert brettekant) 21 (25) 31 (35) cm

GARNFORBRUK
4 (5) 6 (7) nøster

FARGE
Denim 891

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3
Stor rundp nr 2,5 (til bisen)

TILBEHØR
4-5 knapper

STRIKKEFASTHET
28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Begynn med det ene benet. Legg opp 48 (52) 56 (60) m på strømpep nr 3.
Strikk 4 cm glattstrikk rundt, 1 omgang vr til brettekant og videre 4 cm glattstrikk.
Sett et merke rundt første og siste m (= innsiden av benet).
På neste omgang økes 48 (52) 56 (60) m ved å ta et kast mellom hver m som strikkes vridd r på neste omgang = 96 (104) 112 (120) m.
Strikk til arbeidet måler 21 (25) 31 (35) cm (inkludert brettekant).
Legg arbeidet til side, og strikk et ben til på samme måte. Sett bena inn på rundp nr 3.
Samtidig legges det opp 14 nye m i sammenføyningen midt foran og midt bak = 220 (236) 252 (268) m.
Strikk videre rundt i glattstrikk til arbeidet fra sammenføyningen måler 23 (25) 29 (34) cm.
På siste omgang felles 96 (100) 100 (108) m jevnt fordelt (stram godt) = 124 (136) 152 (160) m.
Sett et merke i hver side med 62 (68) 76 (80) m til for- og bakstykket.
Skift til p nr 2,5, og strikk en bise slik: Strikk 5 omganger glattstrikk, plukk opp 1 m i hver m på p nr 2,5, på baksiden av arbeidet i den 1. omgangen i bisen. Strikk 1 m fra hver p, r sammen = 124 (136) 152 (160) m. Sett et merke midt bak.
Skift til p nr 3. Strikk 1 omgang glattstrikk, men stopp 3 m før merket midt bak.

Strikk opp 1 m i hver av de neste 6 m på baksiden av arbeidet, snu og strikk glattstrikk fram og tilbake innenfor 2 kant-m i hver side som hele tiden strikkes r = 130 (142) 158) 166 m.
Samtidig, når arbeidet fra delingen måler 1,5 (2,5) 2 (2,5) cm, lages et knapphull på venstre bakstykke slik: Strikk 1 r, 2 r sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen, strikk ut p. På neste p strikkes 1 vr, 1 vridd vr i kastet.
Gjenta knapphullet på hver 4. (4.) 3,5. (4.) cm, i alt 4 (4) 5 (5) ganger. NB! Det siste knapphullet kommer helt øverst før avfelling.
Når arbeidet, fra bisen, måler 3 (3) 4 (4) cm, felles 10 m av i hver side til ermehull (= 5 m på hver side av merket).
Strikk for- og bakstykkene ferdig for seg.

HØYRE BAKSTYKKE
= 29 (32) 36 (38) m.
Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk og 2 kant-m, til arbeidet, fra bisen, måler 10 (11) 13 (15) cm.
NB! 1. m mot ermehullet strikkes hele tiden r.
Fell av de første 15 (16) 19 (20) m fra vrangen (= nakken), strikk ut p.
Fell videre 1 m til nakken på 2. p = 13 (15) 16 (17) skulder-m.
Strikk til arbeidet, fra bisen, måler 11 (12) 14 (16) cm. Fell av.

VENSTRE BAKSTYKKE
Strikk som høyre bakstykke, men med knapphull som forklart.
Fell til nakken i begynnelsen av p fra retten.

FORSTYKKET
= 52 (58) 66 (70) m.
Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk, innenfor 1 kant-m i hver side som hele tiden strikkes r.
Når arbeidet, fra bisen, måler 8 (9) 10 (12) cm, felles de midterste 8 (10) 16 (18) m av til hals.
Strikk hver side ferdig for seg. Fell videre til halsen på hver 2. p 3,2,2,1,1 m = 13 (15) 16 (17) skulder-m.

Strikk til arbeidet, fra bisen, måler 11 (12) 14 (16) cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene.
Sy i knappene.

HALSKANT i I-cord
Strikk opp 1 m i hver m langs halskanten på p nr 3. Hopp eventuelt over noen m, slik at ikke arbeidet buler.
Klipp av garnet, og begynn på ny ved venstre bakstykke og strikk slik:
*Strikk 1 m i 1. m uten å ta den av p, sett den nye m inn på venstre p*, gjenta fra *-* 2 ganger til (= 3 m økt).
Strikk videre slik: *Strikk 2 r, strikk 2 vridd r sammen (= 3 m), sett 3 m tilbake på venstre p*. Gjenta fra *-* til det gjenstår 3 m.
Skyv m til venstre side av p, og fell av slik: 1 r, 2 vridd r sammen, trekk den 1. m over. Klipp av garnet.

ERMEHULLSKANT
Strikk som på halskanten.
Sy oppleggs- og avfellingskantene sammen.

RYSJEKANT
Strikk opp 1 m i hver m fra bisekanten på forstykket, til bisekanten på bakstykket på p nr 3, i m innenfor I-Cord kanten. Klipp av garnet.
Begynn på retten, og strikk 2 (2) 3 (3) cm glattstrikk fram og tilbake, samtidig som det på første p økes 1 m mellom hver m, ved å ta et kast på p.
På neste p strikkes kastene vridd vr. Slutt med en p fra vrangen.
Fell (litt løst) av slik: *Strikk 2 m vridd r sammen, sett m tilbake på venstre p*
Sy rysjen til langs bisen i hver side. Strikk på samme måte langs det andre ermehullet

Leave a Comment