Lucinde vest

DESIGN
Ane Kydland Thomassen

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:  SILJA SUPERWASH 80 % superwash ull, 20 % nylon, 50 gram = ca 150 meter. Alternativt garn: BABY BOMULL

STØRRELSER
XXS-XS (S-M) L-XL (XXL-XXXL)

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 96 (110) 124 (132) cm
Hel lengde ca 56 (60) 64 (68) cm

GARNFORBRUK
10 (12) 14 (16) nøster

FARGE
Natur 300

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
Hjelpep

STRIKKEFASTHET
Se diagrammet

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Kant-m strikkes r på alle p.

BAKSTYKKET
Legg opp 141 (161) 181 (195) m på p nr 2,5. Strikk 6 cm vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen)
Fra vrangen: 1 kant-m, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-* slutt med 1 vridd vr, 1 r.
Fra retten: 1 kant-m, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vridd r, 1 r.
Slutt med en p fra retten.
Skift til p nr 3, og strikk videre med mønster etter diagrammet innenfor 1 kant-m i hver side = 176 (200) 224 (240) m etter 1. p.
Når arbeidet måler ca 54 (58) 62 (66) cm, felles 17 m over de 3 flettene i midten. Fell tilsvarende økningen i begynnelsen av arbeidet. På neste p felles de midterste 53 (53) 61 (61) m av til nakke. Strikk hver side ferdig for seg, og fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m. Strikk til arbeidet måler 56 (60) 64 (68) cm.
Samtidig, på siste p, felles 8 (10) 11 (12) m tilsvarende økningen i begynnelsen av arbeidet = 42 (52) 59 (66) skulder-m.
Fell av. Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET
Legg opp og strikk som på bakstykket. Strikk til arbeidet måler ca 26 (28) 30 (32) cm, og det er strikket 1 p fra vrangen etter siste fletting på den midterste fletten. På neste p settes
2 m midt foran på en maskeholder, samtidig som det felles 4 m over den midterste fletten tilsvarende økningen i begynnelsen av arbeidet. Strikk ut p. Strikk hver side ferdig for seg.

HØYRE FORSTYKKE
= 85 (97) 109 (117) m.
Fortsett fram og tilbake med mønster som før. Pass på at flettingene kommer fra retten. Samtidig, på 2. p, felles det til v-hals ved å strikke de 2 første m vridd r sammen.
Gjenta fellingene på hver 2. p i alt 7 ganger (alle m i den midterste fletten er nå felt av).
På neste p fra retten felles det videre til v-hals på utsiden av den ytterste fletten i midten av diagrammet ved å strikke til og med de 2 vr m, strikk 3 vridd r sammen, strikk som før ut p. (Se pil for start felling i diagrammet.)
Gjenta fellingene på hver 4. p 9 (11) 13 (14) ganger. Fortsett fellingene til v-hals på hver 4. p 12 (10) 11 (10) ganger til, men fell nå ved å strikke 2 vridd r sammen.
Strikk til arbeidet måler 56 (60) 64 (68) cm. Samtidig, på siste p, felles m-tallet til 42 (52) 59 (66) skulder-m. Fell tilsvarende økningene i begynnelsen av plagget. Fell av.

VENSTRE FORSTYKKE
= 85 (97) 109 (117) m.
Strikkes som høyre forstykke, men de 7 første fellingene felles i slutten av p fra retten ved å strikke de 2 siste m r sammen.
Når det felles videre på yttersiden av fletten, strikkes 3/2 r sammen.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Sy sammen i sidene. Begynn nederst ved vrangborden, og sy sammen ca 26 (28) 30 (32) cm innenfor kant-m i hver side = ca 30 (32) 34 (36) cm ermeåpning.

HALSKANT
Begynn ved høyre skulder. Strikk opp ca 13-14 m pr 5 cm innenfor kant-m på rundp nr 2,5 rundt halsen. Ta med m fra maskeholderen midt foran, samtidig som de 2 m fra maskeholderen strikkes r sammen (= merke-m), denne m strikkes hele tiden r.
M-tallet utenom merke-m må være delelig på 2+1.
NB! Pass på at det blir like mange m på høyre og venstre side av v-halsen, og at det er 1 r eller 1 vr på hver side av merke-m.
Strikk 6 cm vrangbordstrikk rundt med 1 vridd r, 1 vr.
Samtidig felles det 1 m på hver side av merke-m på hver omgang ved å strikke til det gjenstår 1 m før merke-m. Ta 2 r sammen løse av (som om de skulle strikkes r sammen), strikk 1 r, trekk de løse m over.
Fell løst av med r og vr m.

ERMEKANTER
Strikk opp ca 158 (168) 178 (188) m på rundp nr 2,5 innenfor kant-m rundt ermeåpningen. M-tallet må være delelig med 2. Strikk 7 cm vrangbordstrikk rundt med 1 vridd r, 1 vr. Fell av med r og vr m.
Brett ermekanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.

Leave a Comment