Mammahjerte jakke til dame

Mammahjerte jakke til dame

DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN GULLUNGEN 35 % merinoull, 15 % alpakka, 50 % bomull, 50 gram = ca 110 meter

KJØP GARNET HER

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 91 (98) 105 (120) 131 cm
Hel lengde ca 59 (61) 63 (64) 65 cm
Ermelengde ca 47 (48) 49 (50) 51 cm

GARNFORBRUK
Hvit 101 8 (9) 10 (11) 12 nøster
Denim 105 2 nøster til alle størrelser
Mørk rose 104 1 nøste til alle størrelser
Mørk denim 106 1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG
Stor rundp og strømpep nr 2, 3 og 4
Liten rundp nr 3 og 4

TILBEHØR 10 (10) 11 (11) 12 knapper

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk og mønster på p nr 4 = 10 cm 28 omganger mønster på p nr 4 = 10 cm

FOR- OG BAKSTYKKET
Tips: Tvinn trådene på vrangen ved lange trådsprang (5 m eller mer). Legg opp 185 (199) 215 (243) 265 m med denim på p nr 3 og strikk 5 p fram og tilbake i glattstrikk (1. p er fra vrangen). Strikk bise slik: Plukk opp alle m fra oppleggskanten på p nr 2. Strikk fra retten med p nr 3: *1 m fra p nr 2 r sammen med 1 m fra p nr 3*, gjenta fra *-* til alle m er strikket
sammen. Strikk 1 p vr og deretter 8 p fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr (på vrangen strikkes de vr m vridde), samtidig som det på 1. p økes 16 (18) 18 (22) 24 m jevnt fordelt = 201 (217) 233 (265) 289 m. Sett et merke i hver side med 101 (109) 117 (133) 145 m til bakstykket og 50 (54) 58 (66) 72 m til hvert forstykke. Skift til p nr 4 og strikk 1 p med 1 vridd r, 1 r. I slutten på denne p legges det opp 5 nye m. Disse 5 m blir klippem som skal strikkes vr gjennom hele arbeidet og telles ikke med i videre m-tall eller mønster. Strikk videre rundt med mønster etter diagram A (11 omganger). Strikk videre i glattstrikk med hvit til arbeidet måler 38 (39) 40 (40) 40 cm. Fell av 10 (10) 12 (12) 14 m i hver side til ermehull (5 (5) 6 (6) 7 m på hver side av merkene), legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMER
Legg opp 46 (50) 52 (54) 58 m med denim på p nr 3 og strikk 5 omganger rundt i glattstrikk. Strikk bise som nede på bolen. Strikk 1 omgang r og deretter 8 omganger rundt i vrangbordstrikk med 1
vridd r, 1 vr, samtidig som det på 1. omgang økes 4 (4) 4 (6) 6 m jevnt fordelt = 50 (54) 56 (60) 64 m. Sett et merke ved omgangens begynnelse (midt under ermet). Skift til p nr 4 og strikk 1 omgang med 1 vridd r, 1 r, øk samtidig 2 m midt under ermet (etter første og før siste m i omgangen). Videre skal det økes på hver 3. (2,5.) 2,5. (2,5.) 2,5. cm til det er 76 (84) 88 (96) 100 m i omgangen. Samtidig strikkes mønster etter diagram A (11 omganger, tell ut fra midten hvor mønsteret begynner) og deretter glattstrikk med hvit til ermet måler 47 (48) 49 (50) 51 cm. Fell av 10 (10) 12 (12) 14 m midt under ermet (de første og siste 5 (5) 6 (6) 7 m i omgangen), legg arbeidet til side og strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på rundp nr 4: venstre ermet, forstykket, høyre ermet og bakstykket = 313 (345) 361 (409) 433 m. Omgangen begynner etter klippem midt foran. Strikk 0 (1) 2 (3) 4 omganger glattstrikk med hvit og deretter strikkes mønster og felles etter diagram B. Når diagrammet er ferdig strikket, er det 118 (130) 136 (154) 163 m igjen i omgangen. Skift til p nr 3 og strikk mønster etter diagram C (3 omganger), samtidig som det på 1. p felles 3 (9) 9 (21) 26 m jevnt fordelt = 115 (121) 127 (133) 137 m. Fell av klippem og strikk videre med denim: 4 p vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr, 1 p med 1 vridd r, 1 r og til slutt 6 p glattstrikk. Fell løst av.

MONTERING
Sy 2 doble maskinsømmer med korte rette sting i hver av de ytterste av de 5 klippem midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy sammen under ermene. Brett de øverste 5 p i halsen mot vrangen og sy til med løse sting.

FORKANTER
Strikk opp ca 12 m pr 5 cm med denim på p nr 3 langs forkanten (fra oppleggskanten nederst på jakken og opp til brettekanten i halsen). Strikk ca 3 cm glattstrikk. Fell av. Brett kanten rundt klippekanten og sy den til på vrangen. Strikk tilsvarende kant langs den andre forkanten.

HEMPER TIL KNAPPER
Legg opp 2 m med denim på strømpep nr 2 og strikk rundt slik: *Skyv m til høyre på p, stram tråden på baksiden og strikk 2 m r*, gjenta fra *-* til arbeidet måler 4 cm. Fell av. Strikk i alt 10 (10) 11 (11) 12 hemper. Sy 10 (10) 11 (11) 12 knapper jevnt fordelt langs venstre forkant og hempene på motsatt side.

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinner

Leave a Comment