Mara jakke

DESIGN
Iselin Hafseld

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN
FRYD 100 % ull, 50 gram = ca 200 meter

STØRRELSER
S-M (L-XL)
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 123 (141) cm
Hel lengde ca 65 (69) cm
Ermelengde ca 44 cm, begge størrelser

GARNFORBRUK
Farge 1 5 (6) nøster
Farge 2 4 (5) nøster
Farge 3 3 nøster begge størrelsene
Farge 4 3 (4) nøster

FARGER
Farge 1 Kamel 619
Farge 2 Beige melert 615
Farge 3 Teblad 621
Farge 4 Hvit 603

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET
27 m glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm
30 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

DOBBELSTRIKK
Strikk *1 r, ta 1 vr løs av med tråden foran (mot deg) arbeidet*, gjenta fra *-* ut p.

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 332 (380) m på rundp nr 2,5 med farge 1.
Strikk 3 p r fram og tilbake. Strikk hullbord (fra retten) slik: 2 r, *1 kast, 2 vridd r sammen*. Gjenta fra *-* til det er 2 m igjen, 1 kast, 2 r = 333 (381) m. Strikk 3 p r, 2 p vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr.
Sett et merke i hver side med 167 (191) m til bakstykket og 83 (95) m til hvert forstykke.
Legg opp 4 nye m = klippe-m midt foran, disse telles ikke med i videre mønster eller m-tall.
Skift til p nr 3, og strikk glattstrikk rundt med mønster etter diagram A. Start ved pil til forstykke 1. Strikk til første merke, og start ved pil for valgt størrelse på bakstykket, strikk til neste merke, og start på ny ved samme pil (forstykke 2). NB! Ved lange maskesprang bør trådene tvinnes på hver 5./6. m. Pass på at det ikke tvinnes på samme sted i omgangen etter.
Fortsett med mønster etter diagram B på resten av arbeidet.
Start ved pil for forstykke 1. Strikk til første merke, og start ved pil for valgt størrelse på bakstykket, strikk til neste merke, og start på ny ved samme pil (forstykke 2).
Når arbeidet måler 27 (29) cm, felles det til V-hals på hver side av klippe-m slik: Strikk 2 r sammen etter klippe-m og 2 vridd r sammen før klippe-m. Gjenta fellingene på hver cm i alt 36 (37) ganger = 41 (52) m igjen til skulder på hvert forstykke, når alle m til V-hals og ermehull er felt.
Samtidig, når arbeidet måler ca 45 (47) cm, felles det av 12 m i hver side til ermehull (= 6 m på hver side av merkene).
På neste omgang legges det opp 4 nye m = klippe-m og telles ikke med i videre mønster eller m-tall.
Strikk til arbeidet måler ca 65 (69) cm. Strikk 1 omgang glattstrikk med farge 1. Fell av.

ERMENE
Legg opp 65 (67) m med farge 1 på strømpep nr 2,5.
Strikk 2 cm glattstrikk rundt, 1 omgang vr (= brettekant), 2 cm glattstrikk. Skift til p nr 3, og strikk 2 omganger glattstrikk. Fortsett med mønster etter diagram B. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Sett et merke rundt første og siste m (= midt under ermet).
Når arbeidet måler 3 cm, fra brettekanten, økes 1 m på hver side av merke-m. Gjenta økningene på hver 1,5. cm i alt 23 (26) ganger = 111 (119) m. De økte m strikkes inn i mønsteret etter hvert.
Strikk til arbeidet måler 22 cm fra brettekanten. Strikk mønster etter diagram A. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Når diagrammet er ferdig, måler arbeidet ca 44 cm.
Strikk 1 omgang glattstrikk med farge 1, videre 5 omganger glattstrikk med vrangen ut, til belegg. Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy 2 tette maskinsømmer på hver side av midten i klippe-m i sidene og midt foran. Klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter skuldersømmen. Sy belegget til over klippekanten.

FORKANTER
Strikk opp ca 12-13 m pr 5 cm med farge 1 på rundp nr 2,5, langs jakkens forkanter, V-felling og nakke. Strikk 6 p glattstrikk fram og tilbake, 1 p r (fra vrangen) = brettekant, 6 p glattstrikk. Fell av.
Brett kanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.

HULLKANT (til frynser)
Sett et merke der V-fellingen starter. Sett m fra brettekanten (på forkanten) på rundp nr 2,5. Start fra begynnelsen av forstykket og opp til merket.    M-tallet må være delelig med 2 + 1. Strikk fram og tilbake med farge 1 slik: 1 p r (fra vrangen), 1 p hullbord (fra retten): 1 r, *1 kast, 2 vridd r sammen*. Gjenta fra *-* til det er 1 m igjen, 1 r. Strikk 2 p r. Fell av.

KRAGE
Begynn ved merket der V-fellingen starter. Sett m fra brettekanten (på forkanten) på rundp nr 2,5, langs høyre V-felling, nakken og venstre V-felling.
Start fra vrangen, og strikk 5 p r fram og tilbake med farge 1.
Fortsett med riller (alle p strikkes r) i fargestriper, samtidig som det felles det 1 m i begynnelsen av hver p:
4 p med farge 2,
2 p med farge 1,
2 p med farge 2,
4 p med farge 1,
4 p med farge 3,
2 p med farge 1,
2 p med farge 2,
2 p med farge 3,
2 p med farge 2,
6 p med farge 1.
Gjenta disse 30 p en gang til.
På siste p strikkes det opp 30-32 m i rillene langs kragens kortsider med farge 1. Det totale m-tallet skal være delelig med 2 + 1. Fortsett med farge 1 og strikk 3 p r, 1 p hullbord:
1 r, *1 kast, 2 vridd r sammen*. Gjenta fra *-* til det er 1 m igjen, 1 r. Strikk 2 p r. Fell av.
Sy hullkantene til kragen.

BELTE
Legg opp 20 m på p nr 2,5 med farge 1. Strikk dobbelstrikk fram og tilbake til arbeidet måler ca 150 cm, eller ønsket lengde. På siste p fra retten strikkes 2 og 2 m r sammen, samtidig som det felles av.

HEMPER
I-cord hempe: Legg opp 3 m på strømpep nr 2,5 med farge 1, og strikk rundt slik: *Skyv m til høyre på p, stram tråden på baksiden og strikk 3 r*, gjenta fra *-* til arbeidet måler ca 5 cm. Fell av. Strikk en hempe til på samme måte.
Sy en hempe i hver side av jakken, i passende høyde i forhold til livet.

FRYNSER
Knyt frynser nederst på for- og bakstykket, samt langs jakkens forkanter og krage.
Frynsene lages på følgende måte: Klipp 2 tråder i farge 2, 1 tråd i farge 1 og 1 tråd i farge 3 til hver frynse, ca 15 cm lange. Legg trådene dobbelt, bruk en heklenål til å trekke midten av trådene gjennom hullene slik at det dannes en løkke. Trekk trådene igjennom løkken, og stram til. Fest 1 frynse i hvert hull. Fest 2 frynser nederst på forkantens kortside, samt 1 frynse mellom krage og forkant.

Leave a Comment