Maudal raglankofte

Maudal raglankofte til dame – se vårt garnutvalg her!

DESIGN Gjestal Garn

GARN RUBIN 100 % ren ny ull, 50 gram = ca 100 meter
STØRRELSER XS (S) M (L) XL (XXL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 88 (95) 102 (109) 118 (127) cm
Hel lengde ca 56 (58) 59 (60) 61 (62) cm
Ermelengde ca 46 (47) 48 (49) 50 (51) cm

GARNFORBRUK
Natur 200 9 (10) 11 (12) 13 (14) nøster
Mørk grønn 212 2 (2) 2 (2) 3 (3) nøster
Lys grønn 262 1 (1) 1 (1) 2 (2) nøster
Oransje 216 1 (1) 1 (1) 1 (2) nøster

PINNEFORSLAG Liten og stor rundp og strømpep nr 3 og 3,5

TILBEHØR 8-9 knapper

STRIKKEFASTHET 23 m glattstrikk og mønster
på p nr 3,5 = 10 cm
NB! Vi regner med at 27 omganger i høyden = 10 cm. Dette
kan variere litt for hver enkelt og vil dermed påvirke lengdene.
Alternativt garn: VESTLANDSGARN eller BOMULL SPORT

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN
Legg opp 213 (229) 245 (261) 281 (301) m med natur på rundp nr 3 og strikk vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr. Etter 1,5 cm strikkes ett  knapphull på høyre side slik: Strikk 3 m, fell av 2 m, strikk ut p. Neste p legges det opp 2 nye m over de felte. Strikk til arbeidet måler 6 cm. Sett de ytterste 8 m i hver side på en tråd = 197 (213) 229 (245) 265 (285) m. Skift til p nr 3,5. Legg opp 4 m midt foran (= oppklippsm) og strikk videre rundt 1 omgang med natur og deretter mønsteret etter diagram A.
NB! De 4 oppklippsm strikkes hele tiden vr og er ikke med i mønster eller m-tall.
Skift til p nr 3,5 og natur. Strikk glattstrikk til arbeidet måler 36 (37) 38 (39) 40 (41) cm. På neste omgang felles 12 m av i hver side = 43 (47) 51 (55) 60 (65) m til hvert forstykke og 87 (95) 103 (111) 121 (131) m til bakstykket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 48 (50) 52 (54) 54 (56) m med natur på strømpep nr 3 og strikk 6 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 4. Strikk 1 omgang r og øk 5 (5) 5 (5) 7 (7) m jevnt fordelt. Strikk mønsteret etter diagram A, tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. Øk 2 m midt under ermet
på hver 2. cm til i alt 83 (87) 91 (95) 99 (103) m. Når mønsteret er strikket, skift til p nr 3,5, natur og strikk glattstrikk. Strikk til ermet måler 46 (47) 48 (49) 50 (51) cm. Fell av 12 m midt under ermet = 71 (75) 79 (83) 87 (91) m. Strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKE MED RAGLAN
Sett høyre forstykke + ermet + bakstykket + ermet og venstre forstykke inn på samme rundp nr 3,5 og la omgangen begynne midt foran = 315 (339) 363 (387) 415 (443) m. Fortsett med natur og glattstrikk rundt. Sett en merketråd i hver sammenføyning = 4 merketråder. På 2. omgang felles
det til raglan slik: Før merketrådene strikkes 2 m vridd r sammen, etter merketrådene strikkes 2 m r sammen = 8 m felt. Gjenta fellingene på hver 2. omgang, men når det er felt i alt 1 (2) 3 (4) 5 (6) ganger strikkes mønster etter diagram B (= høyre forstykke), diagram C (ermet), diagram C (= bakstykke), diagram C (ermet) og diagram D (= venstre forstykke). Strikk slik: Diagram B: Begynn ved merket for ‘midt foran’ og strikk som angitt.
Diagram C: Finn den midterste m på ermet/bakstykket og tell ut til siden. Diagram D: Tell ut fra merket for ‘midt foran’. Venstre forstykke skal bli likt høyre forstykke men speilvendt. Fortsett å felle som før, samtidig som det strikkes mønster. Etter mønsteret skal det skiftes til p nr 3,5 og strikk videre natur glattstrikk. På 1. (2.) 3. (4.) 5. (6.) omgang (det felles hele tiden videre til raglan) felles de 4 vr m midt foran av. Sett så de ytterste 7 (8) 9 (10) 11 (12) m på hver side på en tråd, strikk videre fram og tilbake og fell på hver 2. p på hver side til halsen (samtidig som det fortsatt felles til raglan) 2 m (1) 1 (1) (2) 3 (3) ganger og deretter 1 m til halsfellingen møter raglanfellingen. Sett m på en hjelpetråd.

MONTERING
Sy 2 maskinsømmer på hver side i de 4 vr m midt foran og klipp opp mellom sømmene.

KNAPPEKANT (Venstre side dame)
Sett de avsatte 8 m over på en p nr 3. Legg opp 4 nye m mot forstykket, til belegg. Strikk med natur 1 r, 1 vr over de 8 m og glattstrikk over de 4 m. Strikk til kanten måler ca 1,5 – 2 cm kortere enn bolen. (Det skal være litt holdning jevnt fordelt når kanten er sydd til forstykket.) Fell av de 4 m. Sett de 8 m på en tråd. Merk av til 8 – 9 knapper. Den øverste knappen skal være ca 2 p inn på halskanten, altså over rett over kanten som er  strikket, og den nederste skal passe til knapphullet som er strikket.

KANT MED KNAPPHULL (Høyre side dame)
Strikkes som knappekanten, men lag knapphull tilsvarende merkingen til knapper. Sy kantene til jakken. Brett beleggene over klippekantene og
sy til uten at det vises på retten. Sy igjen hullene under ermene.

HALSKANT
Strikkes fram og tilbake med natur på p nr 3. Ta med de 8 m på hver side og de 7 (8) 9 (10) 11 (12) m som ble satt på en tråd, strikk opp 11-12 m pr 5 cm der det ble felt til halsen og strikk med resten av m fra bolen. Strikk 1 r, 1 vr. Husk det siste knapphullet. Når kanten måler ca 3 cm, skal de 8 m på hver side felles av. Fortsett over de resterende m til kanten måler ca 6 cm. Fell av litt løst i r og vr. Brett halskanten mot vrangen og sy til med løse sting. Sy i knapper.

Leave a Comment