Nadia barnetunkia

Nadia tunkia i bomull sportsgarn – se vårt garnutvalg her!

DESIGN Berit Kverneland Skårland

GARN BOMULL SPORT 100 % bomull mercerisert, 50 gram = 100 meter

 

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) 10 (12) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 59 (61) 64 (69) 76 (80) cm
Hel lengde ca 48 (52) 56 (60) 64 (66) cm
Ermelengde ca 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm

GARNFORBRUK
Hvit 302 4 (5) 5 (6) 7 (7) nøster
Beige 384 1 (1) 1 (1) 2 (2) nøster
Gul 316 1 (1) 1 (1) 2 (2) nøster

PINNEFORSLAG Stor rundp og strømpep nr 3 og 3,5 Liten rundp nr 3

STRIKKEFASTHET 23 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

RILLESTRIKK
Rundt: Strikk vekselvis 1 omgang r, 1 omgang vr. Strikkes frem og tilbake: Strikk r på alle p.

KANTMASKE
Strikk r på alle p.

STRIPEMØNSTER
Strikk vekselvis *4 omganger glattstrikk med hvit, beige, hvit og gul.* Gjenta fra *-*.

BOLEN
Legg opp 142 (142) 162 (162) 182 (202) m med hvit på rundp nr 3 og strikk 6 omganger rundt i rillestrikk. Skift til rundp nr 3,5 og sett ett merke i hver side med 71 (71) 81(81) 91 (101) m til for- og bakstykket. Omgangen begynner i plaggetshøyre side. Strikk neste omgang slik: *Begynn som avmerket  på diagram A og strikk til det er 7 m igjen til det andre sidemerket. Strikk til slutt som avmerket på diagrammet. * Gjenta fra *-* en gang til. Strikk med denne inndelingen til arbeidet måler 25 (27) 28 (29) 30 (31) cm. Tilpass slik at det avsluttes med helt eller halvt mønster. Strikk 4 omganger rillestrikk hvor det på 1. omgang strikkes 2 m r sammen før hvert merke = 70 (70) 80 (80) 90 (100) m mellom merkene. Strikk mønster etter diagram B (8 omganger). Strikk 1 omgang glattstrikk hvor det felles 4 (0) 12 (0) 8 (16) m jevnt fordelt = 136 (140) 148 (160) 172 (184) m. Strikk stripemønster til hel lengde. Strikk til arbeidet måler 36 (39) 42 (45) 48 (49) cm. Fell av 8 (8) 10 (12) 12 (14) m i hver side til ermehull 4 (4) 5 (6) 6 (7) m på hver side av merkene) og strikk bak- og forstykket ferdig hver for seg.

BAKSTYKKET = 60 (62) 64 (68) 74 (78) m. Fell videre til ermehull på hver 2. p 3,2,1 m i hver side (likt for alle størrelser) = 48 (50) 52 (56) 62 (66) m. Strikk til arbeidet måler 45 (49) 53 (57) 61 (63) cm. Fell av de midterste 18 (18) 20 (22) 24 (26) m til nakken og strikk hver side ferdig for seg. Venstre side: Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1,1 m (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 48 (52) 56 (60) 64 (66) cm og fell av de resterende 11 (12) 12 (13) 15 (16) skulderm. Strikk den andre siden av nakken på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET = 60 (62) 64 (68) 74 (78) m. Fell i sidene som på bakstykket og strikk til arbeidet måler 43 (46) 50 (54) 58 (60) cm. Fell av de midterste 14 (14) 16 (18) 20 (22) m til halsen og strikk hver side ferdig for seg. Venstre side: Fell videre til halsen på hver 2. p = 3,2,1 m (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 48 (52) 56 (60) 64 (66) cm og fell av de resterende 11 (12) 12 (13) 15 (16) skulderm. Strikk den andre siden av halsen på samme måte, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp 53 (57) 63 (67) 71 (75) m med hvit på p nr 3 og strikk 6 p r fram og tilbake = 3 riller. Skift til p nr 3,5 og strikk neste p slik: Strikk 1 kantm, 0 (2) 0 (2) 4 (1) m glattstrikk, 41 (51) 61 (61) 61 (71) m mønster etter diagram A, 0 (2) 0 (2) 4 (1) m glattstrikk, 1 kantm. Strikk til arbeidet måler 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm. Fell av 4 (5) 5 (6) 6 (7) m i hver side. Sett et merke midt på arbeidet til å måle etter. Fell videre på hver 2. p med 3,2 m (likt for alle størrelser). NB! Der hvor mønsteret blir berørt av fellinger og det ikke er nok m til å strikke kast og tilsvarende m sammen, strikkes m i glattstrikk. Fell deretter 1 m i hver side på hver 2. p til ermetoppen måler 6 (7) 7 (8) 9 (10) cm fra merket midt på arbeidet. Fell av på hver 2. p 2,2 m i hver side. Fell av og strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten på ermene møter skuldersømmen. Sy sammen under ermet.

HALSKANT
Strikk opp 84 (88) 90 (92) 94 (96) m med hvit rundt halsen på p nr 3 og strikk 5 omganger rundt i rillestrikk. Fell av med vr m.

Leave a Comment