#ORANSJESKJERF GLEDE

GARN SOM BRUKES I DENNE OPPSKRIFTEN: #ORANSJESKJERF 65 % ull, 35 % alpakka, 50 gram = ca 75 meter
#ORANSJESKJERF GLEDE – kjøp garnet her!

DESIGN Hrönn Jónsdóttir

STØRRELSE Bredde ca 147 cm Høyde ca 70 cm

GARNFORBRUK Oransje 01 7 nøster

PINNEFORSLAG Rundp nr 7

STRIKKEFASTHET 12 m rillestrikk på p nr 7 = 10 cm. Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Fremgangsmåte:
Skjerfet strikkes frem og tilbake på rundp i såkalte dominoruter. Man begynner med ruten som danner nederste spiss og strikker de påfølgende rutene videre ut ifra denne. NB! Fest gjerne løse tråder etter hver rad med ruter. NB! Stram alltid tråden godt etter 1. m på hver p.

1. rute Legg opp 35 m og strikk og fell som vist på diagram A. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom den siste m.

2. rute Legg opp 18 m og strikk opp 17 m fra øvre, høyre sidekant av 1. rute = 35 m. Strikk og fell som vist på diagram B. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom den siste m.

3. rute Strikk opp 17 m langs øvre, venstre sidekant av 1. rute og legg opp 18 nye m = 35 m. Strikk og fell som vist på diagram C. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom den siste m.4. rute Strikk opp 17 m langs øvre, venstre sidekant av 2. rute, 1 m fra toppen av 1. rute og 17 m langs øvre, høyre sidekant av 3. rute = 35 m. Strikk og fell som vist på diagram D. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom den siste m.

Strikk rutene videre som vist i oversikten til høyre. Det legges opp nye m på rutene lengst til høyre som på 2. rute og til rutene lengst til venstre legges det opp nye m som på 3. rute. Til rutene på midten strikkes alle m opp fra de foregående rutene, som på 4. rute.

De halve rutene i øverste rad strikkes slik: Strikk og fell som vist på diagrammet, men i tillegg felles 1 m i hver side på hver p fra retten, ved å strikke 2 m vridd r sammen i begynnelsen av p og 2 r sammen i slutten av p. Fell slik til det er 7 m igjen på p og fell av på neste p slik: Strikk 2 m vridd r sammen, ta 2 m r sammen løse av p (som om de skulle strikkes r sammen), strikk 1 r, trekk de løse m over, trekk m lengst til høyre på høyre p over, strikk 2 m r sammen og trekk m lengst til høyre på høyre p over. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom den siste m.

 

#ORANSJESKJERF GLEDE – strikk et oransje skjerf, og gled en som gruer seg til jul.

Leave a Comment