Pixiegenseren

PIXIEGENSEREN

DESIGN
Trine Lise Høyseth

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:  KOLIBRI 30 % alpakka, 70 % akryl, 50 gram = cm 90 meter

STØRRELSER: S (M) L (XL)
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 100 (112) 124 (136) cm
Hel lengde ca 58 (60) 62 (64) cm
Ermelengde ca 42 cm i alle størrelser

GARNFORBRUK
Farge 1 8 (9) 10 11 nøster
Farge 2 7 (7) 8 (9) nøster

FARGER
Farge 1 Natur 4002
Farge 2 Jadegrønn 4016

PINNEFORSLAG
Stor rundp nr 7 og 9
Liten rundp nr 7
Hjelpep

STRIKKEFASTHET
10 m perlestrikk med dobbelt garn på p nr 9 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

PERLESTRIKK
1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*.
2. p: Strikk r over vr og vr over r.
Gjenta 2. p.
Hele genseren strikkes i dobbelt garn.

FORSTYKKET
Legg opp 50 (56) 62 (68) m med farge 1 på p nr 7. Strikk 8 cm vrangbord fram og tilbake slik:
1. p: (= vrangen) *1 r, 1 vridd vr*, gjenta fra *-*.
2. p: (= retten) *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*.
Gjenta 1. og 2. p, slutt etter 1. p.
Skift til p nr 9, og strikk neste p slik: (= retten) 17 (20) 23 (26) m perlestrikk, 2 vr, *1 r, 1 kast*, gjenta *-* i alt 4 ganger, 1 r, 2 vr, gjenta fra *-* 4 ganger, 1 r, 2 vr, 17 (20) 23 (26) m perlestrikk = 58 (64) 70 (76) m.
Strikk tilbake slik: 17 (20) 23 (26) m perlestrikk, *2 r, 9 vr*, gjenta fra *-* en gang til, 2 r, 17 (20) 23 (26) m perlestrikk.
NB! Kastene strikkes vridd for å unngå hull.
Fortsett slik: 17 (20) 23 (26) m perlestrikk, 2 vr, mønster etter diagrammet, (= 9 m), 2 vr, mønster etter diagrammet, 2 vr og 17 (20) 23 (26) m perlestrikk.

Når arbeidet måler 19 (20) 21 (22) cm, fortsettes det med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 2 til arbeidet måler ca 39 (40) 41 (42) cm.
Strikk ferdig med farge 2, samtidig som det felles til ermehull i begynnelsen av hver p 3,1 (3,1,1) 3,1,1,1 (3,1,1,1,1) m i hver side = 50 (54) 58 (62) m.
Når arbeidet måler 50 (52) 54 (56) cm, felles de midterste 18 (18) 20 (20) m av til hals, og hver side strikkes ferdig for seg. Fell videre til halsen på hver 2. p 2,1,1 m (likt alle størrelser) = 12 (14) 15 (17) skulder-m.
Strikk til arbeidet måler 58 (60) 62 (64) cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

BAKSTYKKET
Legg opp og strikk vrangbord som på forstykket.
Skift til p nr 9, og strikk perlestrikk fram og tilbake. Når arbeidet måler 19 (20) 21 (22) cm, strikkes det videre med 1 tråd av hver farge, og når arbeidet måler 39 (40) 41 (42) cm, fortsettes det med farge 2. Samtidig felles det til ermehull i hver side som på forstykket = 42 (46) 50 (54) m. Når arbeidet måler 56 (58) 60 (62) cm, felles de midterste 16 (16) 18 (18) m av til nakke, og hver side strikkes ferdig for seg. Fell av 1 m på neste p til nakken = 12 (14) 15 (17) skulder-m.
Strikk til arbeidet måler 58 (60) 62 (64) cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp 24 (24) 26 (26) m farge 1 på p nr 7.
Strikk 4 cm vrangbord fram og tilbake som på forstykket.
Skift til p nr 9, og strikk neste p slik: (= retten) *1 r, 1 kast*, gjenta fra *-* til det gjenstår 3 (1) 3 (1) m, strikk disse m r = 45 (47) 49 (51) m.
Neste p strikkes slik: 16 (17) 18 (19) m perlestrikk, 2 r, 9 vr, 2 r og 16 (17) 18 (19) m perlestrikk (kastene strikkes vridd for å unngå hull). Fortsett med denne inndelingen, og strikk mønster etter diagrammet over de midterste 9 m.
Når arbeidet måler 10 cm, felles 1 m i hver side. Gjenta fellingene når arbeidet måler 18 og 26 cm = 39 (41) 43 (45) m.
Samtidig, når arbeidet måler 22 cm, fortsettes det med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 2. Strikk til ermet måler ca 42 cm. Strikk ferdig med farge 2, samtidig som det felles til ermetopp i begynnelsen av hver p 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1,1 (3,2,1,1,1,1) m i hver side, strikk 4 p uten felling, deretter felles det 1,1,1,2 (1,1,1,1,2) 1,1,1,1,2 (1,1,1,1,1,2) m = 13 m.
Fell av. Ermet måler totalt ca 55 (56) 57 (58) cm. Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene.

HALSKANT
Strikk opp ca 52 til 62 m med farge 2 og liten rundp nr 7 rundt halsen. Strikk 8 cm vrangbordstrikk rundt med 1 vridd r, 1 vr. Fell løst av med r og vr m. Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.
Sy i ermene, begynn midt oppå ermet slik at fletten møter skuldersømmen, og sy ermetoppen til ermehullet nedover på hver side.
Sy sammen under ermene og ned langs sidene.
Sy kant i kant for å unngå tykke sømmer.

Leave a Comment