Ravn jakke Lothepus

DESIGN
LOTHEPUS by House of Yarn

Oppskrift utarbeidet av Ane Kydland Thomassen

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: RUBIN SUPERWASH 100 % ren ny superwashull, 50 gram = ca 100 meter
Alternativt garn: LERKE, NATURAL LANOLIN WOOL, MERINO 22, SAFIR, SOLID

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 94 (101) 108 (115) 123 (130) 141 cm
Hel lengde målt midt bak ca 64 (66) 68 (70) 72 (74) 76 cm
Ermelengde ca 53 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
Farge 1 14 (15) 16 (17) 19 (20) 22 nøster
Farge 2 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 nøster
Farge 3 1 nøste alle størrelser
Farge 4 1 nøste alle størrelser
Farge 5 1 nøste alle størrelser
Farge 6 1 nøste alle størrelser
Farge 7 1 nøste alle størrelser

FARGER
Farge 1 Svart 401
Farge 2 Hvit 402
Farge 3 Rød 404
Farge 4 Oransje 502
Farge 5 Gul 458
Farge 6 Lys denim 437
Farge 7 Blå 432

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

TILBEHØR
7 knapper

STRIKKEFASTHET
22 m x 28 omganger glattstrikk og mønster på p nr 4 = 10 x 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

NB! Pass på at strikkefastheten overholdes også når det strikkes mønster. Skift pinne om nødvendig.

Kant-m strikkes r på retten og vr på vrangen.

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 216 (236) 252 (272) 288 (308) 336 m med farge 1 på p nr 3,5.
Strikk 4 cm vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen)
Fra vrangen: 1 kant-m, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med 2 vr, 1 kant-m.
Fra retten: 1 kant-m, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 1 kant-m.
NB! Stram første og siste m for å få en fin kant.
Strikk 1 p glattstrikk, samtidig som det felles 27 (31) 31 (35) 35 (39) 43 m jevnt fordelt = 189 (205) 221 (237) 253 (269) 293 m. Samtidig legges det opp 5 m (= klippe-m) midt foran, som ikke teller med i videre mønster eller m-tall.
Sett et merke i hver side med 103 (111) 119 (127) 135 (143) 155 m til bakstykket og 43 (47) 51 (55) 59 (63) 69 m til hvert forstykke.
Skift til p nr 4.
Strikk glattstrikk og mønster rundt etter diagram A, begynn ved pil for valgt størrelse.
Ved lange trådsprang i mønsteret, tvinnes trådene på baksiden.
Strikk videre i glattstrikk med farge 1.
Strikk til arbeidet måler 36 (38) 40 (41) 43 (44) 46 cm.
Strikk glattstrikk og mønster etter diagram A og deretter B, begynn ved pil for valgt størrelse.
På siste omgang i diagram B, felles 12 m av i hver side til ermehull (= 6 m på hver side av hvert merke) = 91 (99) 107 (115) 123 (131) 143 m til bakstykket og 37 (41) 45 (49) 53 (57) 63 m til hvert forstykke.
Arbeidet måler ca 43 (45) 47 (48) 50 (51) 53 cm.
Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

ERMER
Legg opp 48 (52) 52 (56) 56 (60) 60 m med farge 1 på p nr 3,5.

Strikk 7 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. På siste omgang økes 7 (5) 7 (5) 7 (5) 7 m jevnt fordelt = 55 (57) 59 (61) 63 (65) 67 m.
Skift til p nr 4. Sett et merke rundt første og siste m = merke-m.
Strikk glattstrikk og mønster etter diagram A. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Skift til farge 1, og strikk videre i glattstrikk.
Når arbeidet måler 11 cm, økes 1 m på hver side av merke-m.
Gjenta økningene på hver 2. (2.) 2. (2.) 1,5. (1,5.) 1,5. cm i alt 17 (18) 19 (20) 21 (22) 22 ganger = 89 (93) 97 (101) 105 (109) 111 m.
Samtidig, når arbeidet måler 46 cm, eller ønsket lengde, strikkes mønster etter diagram A og deretter B, tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. På siste omgang i diagram B, felles 12 m av midt under ermet (= merke-m + 5 m på hver side) = 77 (81) 85 (89) 93 (97) 99 m. Arbeidet måler ca 53 cm.
NB! Diagram A + B måler ca 7 cm i høyden.
La m stå på p, og strikk et erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET
Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme og venstre forstykke inn på p nr 4 = 319 (343) 367 (391) 415 (439) 467 m.
NB! Les resten av avsnittet nøye, da flere ting skjer samtidig.
Sett et merke i hver sammenføyning = 4 merker.
Strikk glattstrikk og mønster etter diagram D på forstykkene og diagram C på ermene og bakstykket.
Begynn ved pilen i diagram D på høyre forstykke. Tell ut fra midt på ermet og midt på bakstykket hvor diagram C begynner. NB! På venstre forstykke begynner diagrammet speilvendt av høyre forstykke.
Fortsett med mønster etter diagram B på hver del. Pass på at diagrammet kommer rett over tilsvarende diagram lenger nede på arbeidet. Når diagrammet er ferdig, strikkes det videre med farge 1 til hel lengde.
Samtidig, på 2. omgang etter sammenføyningen, felles det til v-hals i begynnelsen og slutten av omgangen, og til raglan ved hvert merke.
V-halsfelling: Strikk 1 r, 2 vridd r sammen i begynnelsen av
omgangen og 2 r sammen, 1 r i slutten av omgangen.
NB! Det felles ikke i klippe-m.
Raglanfelling: Strikk 2 vridd r sammen før hvert merke og 2 r sammen etter hvert merke.
Gjenta v-halsfellingen slik: Fell videre på hver 4. omgang 2 (3) 3 (4) 6 (6) 9 ganger, deretter på hver 6. omgang til raglanfellingene er ferdig på bakstykket. NB! V-halsfellingene går over raglanfellingene på forstykkene.
Gjenta raglanfellingene slik:
NB! Det felles ulikt til raglan på bol og ermer.
For- og bakstykket:
Fell videre til raglan på hver 2. omgang 28 (26) 24 (23) 20 (18) 13 ganger til, og til slutt på hver omgang 0 (4) 10 (14) 20 (26) 36 ganger = 33 (37) 37 (39) 41 (41) 43 m på bakstykket.

Ermene:
Fell videre til raglan på hver 2. omgang 24 (24) 24 (24) 22 (22) 22 ganger til, og til slutt på hver omgang 8 (8) 10 (12) 16 (18) 18 ganger.
Fell av.

MONTERING
Sy sammen under ermene.
Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side av den
midterste oppklipps-m. Klipp opp mellom sømmene.

FORKANTER/KRAGE
Bruk farge 1 og p nr 3,5.
Strikk opp ca 11 m pr 5 cm fra retten langs høyre forstykke, nakken og ned langs venstre forstykke. M-tallet må være delelig med 4. Pass på at det er like mange m på hver side av midt bak.
Strikk vrangbordstrikk fram og tilbake slik: (1. p = vrangen)
Fra vrangen: 1 kant-m, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med 2 vr, 1 kant-m.
Fra retten: 1 kant-m, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 1 kant-m.
Sett et merke ca ved nederste felling til v-hals i hver side.
Merket settes mellom 2 vr m. På første p fra retten, strikkes kragen høyere bak i vrangbordstrikk, ved å strikke til 4 m før siste merke. Snu med 1 vende-m, og strikk til det gjenstår 4 m før første merke. Snu med 1 vende-m, og strikk til 8 m før siste merke. Fortsett slik, med 4 m mindre for hver gang til det er snudd i alt 12 ganger til hver side. Strikk videre fram og tilbake over alle m. På neste p fra retten lages 2 knapphull på venstre forkant ved å strikke til 2 m før siste merke, ta 1 m r løs av, ta neste m r løs av, sett begge m tilbake på venstre p, og strikk dem sammen i bakre m-ledd, 2 kast, 2 m sammen.
Strikk r eller vr sammen alt etter som det passer best i vrangbordstrikket.
Lag det siste knapphullet på samme måte ca 1,5 cm fra nedre kant.
Når forkanten måler ca 7 cm (målt der det ikke er strikket høyere bak), lages 5 knapphull på samme måte; det øverste og nederste ut fra der de forrige ble laget, og de 3 andre jevnt fordelt mellom dem.
Strikk til forkanten måler 9 cm. Fell løst av med r og vr m.
Brett kragen mot retten.

BELEGG
Legg opp 6 m med farge 1 på strømpep nr 3,5, og strikk glattstrikk fram og tilbake til belegget dekker oppklippskanten på den ene siden av forstykket. Fell av.
Strikk et belegg til på samme måte.
Sy belegget til over oppklippskanten i hver side.
Sy i knapper tilsvarende knapphullene.

 

Leave a Comment