Ravn votter Lothepus

DESIGN
LOTHEPUS by House of Yarn

Oppskrift utarbeidet av Brit Frafjord Ørstavik

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: RUBIN SUPERWASH 100 % ren ny superwashull, 50 gram = ca 100 meter
Alternativt garn: LERKE, NATURAL LANOLIN WOOL, MERINO 22, SAFIR, SOLID

STØRRELSER
Dame (Herre)

GARNFORBRUK
Farge 1 2 (2) nøster
Farge 2 1 nøste alle størrelser
Farge 3 1 nøste alle størrelser
Farge 4 1 nøste alle størrelser
Farge 5 1 nøste alle størrelser
Farge 6 1 nøste alle størrelser
Farge 7 1 nøste alle størrelser

FARGER
Farge 1 Svart 401
Farge 2 Hvit 402
Farge 3 Rød 404
Farge 4 Oransje 502
Farge 5 Gul 458
Farge 6 Lys denim 437
Farge 7 Blå 432

PINNEFORSLAG
Strømpep nr 3 og 4

STRIKKEFASTHET
22 m x 28 omganger glattstrikk og mønster på p nr 4 = 10 x 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

VENSTRE VOTT
Legg opp 44 (48) m med farge 1 på p nr 3, og strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr slik: Strikk 5 omganger farge 1, 3 omganger farge 3, 3 omganger farge 4, 3 omganger farge 5, 3 omganger farge 6, og 3 omganger farge 7.
Skift til farge 1, og strikk til vrangborden måler ca 10 cm.
Skift til strømpep nr 4, og strikk glattstrikk. Samtidig, på 1. omgang, økes 5 m jevnt fordelt = 49 (53) m.
Omgangen begynner midt under vanten.
Strikk glattstrikk og mønster etter diagrammet, begynn ved pil for valgt størrelse.
Ved lange trådsprang, tvinnes trådene.
Når diagrammet er ferdig, strikkes det videre med farge 1 til hel lengde. Samtidig, på 1. omgang, strikkes en hjelpetråd inn for tommel slik: Strikk 6 (7) m, strikk 6 (7) m med en hjelpetråd til tommel. Sett m tilbake på venstre p, og strikk ut omgangen. På neste omgang strikkes 2 m r sammen = 48 (52) m. Strikk til arbeidet måler ca 25 (27) cm.
Flytt omgangens begynnelse til høyre side. Sett et merke rundt 2 m i hver side (=merke-m) med 22 (24) m mellom merke-m til over- og undersiden.
På neste omgang felles det ved å strikke 2 r sammen før merke-m og 2 vridd r sammen etter merke-m i hver side = 4 m felt. Gjenta fellingene på hver omgang til det gjenstår 8 (6) m. Klipp av garnet. Trekk tråden gjennom de resterende m.

TOMMEL
Bruk p nr 4 og farge 1. Sett m fra hjelpetråden inn på 2 p, og strikk opp 2 (2) m i hver side av tommelen = 16 (18) m. Strikk glattstrikk rundt til tommelen måler 5 (6) cm. Strikk 2 og 2 m r sammen ut omgangen.
Strikk 1 omgang uten felling. Strikk 2 og 2 m r sammen ut omgangen.
Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom de resterende m.

HØYRE VOTT
Strikk som venstre vott, men speilvendt.

Leave a Comment