Rein Genser

DESIGN
House of Yarn

Oppskrift utarbeidet av Ane Kydland Thomassen

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN
FRYD 100 % ull, 50 gram = ca 200 meter

STØRRELSER
S (M-L) XL-XXL
NB! Plagget har oversize fasong. Velg ønsket størrelse etter måltabellen.

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 107 (124) 142 cm
Hel lengde ca 56 (58) 60 cm
Ermelengde ca 49 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
Farge 1 8 (9) 11 nøster
Farge 2 1 (1) 2 nøster
Farge 3 1 nøste alle størrelser
Farge 4 1 nøste alle størrelser

FARGER
Farge 1 Pink 625
Farge 2 Gul 628
Farge 3 Hvit 603
Farge 4 Oransje 626

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET
27 m x 30 omganger glattstrikk og mønster på p nr 3
= 10 x 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN
Legg opp 288 (336) 384 m med farge 1 på p nr 2,5.
Strikk 5 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.
Sett et merke rundt 1 m i hver side med 143 (167) 191 m mellom merke-m. (Omgangen starter med første merke-m.)
Skift til p nr 3, og strikk videre i glattstrikk. Når arbeidet måler 31 (33) 35 cm, strikkes mønster etter diagrammet.
Når diagrammet er ferdig, strikkes det videre med farge 1.
Når arbeidet måler 49 (51) 53 cm, felles de midterste 43 (47) 49 m på forstykket av til hals.
Strikk videre fram og tilbake, samtidig som det felles videre til halsen i begynnelsen av hver p 3,2,1,1,1 m i hver side.
Når arbeidet måler 53 (55) 57 cm, felles de midterste 51 (55) 57 m på bakstykket av til nakke. Samtidig, på samme pinne, felles merke-m av i hver side. Strikk hver skulder ferdig for seg slik:
Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1,1 m. Samtidig lages det skulderskrå ved å felle av på hver 2. p fra skulder-siden 11,11,10,10 (13,13,13,13) 16,16,16,15 m. Nå har alle m blitt felt av. Skulderskrå blir lik på for- og bakstykket.

ERMENE
Legg opp 72 (76) 80 m med farge 1 på p nr 2,5.
Strikk 5 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.
Sett et merke rundt første m = merke-m. Skift til p nr 3, og strikk videre i glattstrikk.
Når arbeidet måler 7 cm, økes 1 m på hver side av merke-m.
Øk med øk 1 v etter merke-m, og øk 1 h før merke-m.
Gjenta økningene på hver 1,5. cm i alt 21 (24) 27 ganger = 114 (124) 134 m.
Samtidig, når arbeidet måler 36 cm, eller 13 cm før ønsket lengde, strikkes mønster etter diagrammet. NB! De økte m strikkes med i mønsteret etter hvert. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. Når diagrammet er ferdig, måler ermet ca 49 cm. Strikk 2 cm vrangt glattstrikk fram og tilbake med farge 1 (= belegg). Fell av.

MONTERING
Damp lett over arbeidet.
Merk av ermevidden i hver side. Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side av merke-m. Klipp opp mellom sømmene. Sy sammen på skuldrene.
Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter skuldersømmen. Sy belegget til over klippekanten på vrangen.

HALSKANT
Strikk opp 13-14 m pr 5 cm med farge 1 på p nr 2,5 rundt halsen. M-tallet må være delelig på 4. Strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr slik: Strikk 6,5 cm med farge 1, 1 cm med farge 3, 6,5 cm med farge 1. Fell løst av i vrangbordstrikk. Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.

Leave a Comment