Retrojakken Silja

Retrojakken_silja_200x400px
Det er ekstra gøy å finne gamle oppskrifter og strikke dem på ny.

Som du kan se på bildet var dette en typisk penjakke. Et muntert ”blast from the past”

SLIK STRIKKER DU RETROJAKKEN SILJA:

Skjermbilde 2013-10-03 kl. 13.32.50

Se vårt ganrutvalg her!

Strikkefasthet: 26 m glattstrikk i bredden og 32 omg i høyden
på p nr. 3 eller 3½ måler 10 x 10 cm. Husk at strikkefasthe-ten
må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

Perlestr:
1. p: x Str 1 m r, 1 m vr, gjenta fra x
2. p: x Str vr over r og r over vr
Gjenta 2. p
OBS! Der det str frem og tilbake i mønster med 2 farger str den
siste m på hver p med begge fargene (dobbel tråd) og den 1. m
på hver p tas løs av.

Bolen: Legg opp 241-261-281-301 m med farge 4 på p nr. 3
eller 3½ og str frem og tilbake i perlestr til arb måler ca. 3 cm.
Sett de første og siste 8 m på hjelpetråder til stolper som str til
slutt. Legg opp 5 nye m med farge 1 (= klippe-m midt foran
som str vr hele veien og regnes ikke med i m-tallet). Videre str
glattstr og vekselvis mønster I og II etter diagrammene til hel
lengde. Sett ett merke i hver side med 117-127-137-147 m til
ryggen og 54-59-64-69 m til hvert forstykke (+ klippe-m). Str
til arb måler ca. 16 cm (likt for alle størrelser, tilpass leng-den
slik at det str til den 6. omg i mønster II). Merk av m til lommer
slik: Str 20 m glattstr, str de neste 28 m med en hjelpe-tråd i
en kontrastfarge, flytt de 28 m tilbake til venstre p og str de som
før. Str til det er 48 m igjen i omg (klippe-m ikke med-regnet),
str de neste 28 m med en hjelpetråd i en kontrastfarge, flytt de
28 m tilbake til venstre p og str de som før. Str glattstr ut omg.
Str videre som før til arb måler ca. 26 cm (likt for alle størrelser,
tilpass lengden slik at det str til den 2. omg i mønster I). Str
hullrad slik: x str 2 m r sm, 1 kast, gjenta fra x ut omg og avslutt
med 1 r.

Str videre som før til arb måler ca. 45-46-47-48 cm. Fell av 10
m i hver side til ermehull (5 m på hver side av merkene) og str
ryggen og forstykkene ferdig hver for seg.

Ryggen (107-117-127-137 m)
Str mønster I og II som før samtidig som det felles videre
til ermehull i hver side på hver 2. p med 3,2,2,1,1,1 m –
3,2,2,2,1,1,1 m – 3,3,2,2,2,1,1 m – 3,3,3,2,2,1,1,1 m (= 87-
93-99-105 m). Str videre til arb måler ca. 61½-63½-65½-67½
cm. Fell av de midterste 29-31-33-35 m til nakken og str hver
side ferdig for seg.
Venstre side: Fell videre til nakken på hver 2. p med 3,2,1 m.
Samtidig skrås til skulder ved å felle av fra ytterkanten på hver 2.
p med 5,5,6,6 m – 5,6,6,7 m – 6,6,7,7 m – 6,7,7,8 m = 1 m
igjen. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m. Str høyre side
likt, men speilvendt.

Forstykkene (98-108-118-128 m + 5 klippe-m)
Str og fell til ermehull i sidene som på ryggen. Når arb måler
ca. 57-59-61-63 m felles det til halsringning slik: Fell av de
midterste 25-27-29-31 m til halsringning (de 5 klippe-m og
10-11-12-13 m på hver side av klippe-m felles av) og hver side
str ferdig for seg. Venstre side: Fell videre til halsringning på hver
2. p med 2,2,1,1 m. Str videre til arb måler ca. 61½-63½-65½-
67½ cm. Skrå til skulder som på ryggen. Klipp av garnet og trekk
tråden gjennom m. Str høyre side likt, men speilvendt.

Ermene: Legg opp 52-52-56-56 m med farge 4 på p nr. 3 eller
3½ og str rundt i vrangbordstr med 2 r, 2 vr til arb måler ca.
7 cm (likt for alle størrelser). Skift til farge 1 og str glattstr og
vekselvis mønster I og II etter diagrammene til hel lengde, men
på 3. p økes det ut til 70-76-80-86 m jevnt fordelt. Str til ermet
måler ca. 49-50-51-52 cm men samtidig økes 2 m midt under
ermet (først og sist på omg) på ca. hver 5. cm til størrelse x-stor
og på ca. hver 4½. cm til de øvrige størrelsene til det er i alt 88-
94-98-104 m i omg.

OBS! Avslutt på samme sted i mønsteret som på bolen. Fell
av 10 m midt under ermet (de første og siste 5 m i omg og str
videre frem og tilbake. Fell videre i hver side på hver 2. p med
3,2,2 m – 3,2,2,2 m – 3,3,2,2,2 m – 3,3,3,2,2 og videre med 1
m i hver side på hver 2. p til ermetoppen måler ca. 11½-12½-
13½-14½ cm. Fell deretter på hver 2. p i hver side med 2,3,3 m
(likt for alle størrelser). Fell til slutt rett av de resterende m til en
jevn kant som ikke strammer. Str det andre ermet likt.

silja_diagram

MONTERING
Sy 2 maskinsømmer på hver side av midtm midt foran og klipp
opp mellom sømmene. Sy eller mask sm på skuldrene og sy i
ermene. Venstre stolpe (str med farge 4): Sett de 8 m fra hjelpetråden
på p nr. 3 eller 3½ og legg opp 6 nye m til belegg
(som str i glattstr) inn mot forstykket. Str videre med farge 4 i
perlestr som før over de 8 stolpem og glattstr over de 6 m til
belegg til stolpen når opp til halsringningen når den strekkes
lett. Fell av de 6 belegg-m og sett de øvrige 8 m i perlestr på
en hjelpetråd. Høyre stolpe: Str som venstre stolpe, men her
med 6 knapphull jevnt fordelt. Det øverste knapphullet lages ca.
7½-8-8-8½ cm ned fra halsringningen, det nederste ca. 3½ cm
fra oppleggskanten nede og de øvrige jevnt fordelt (tips: mål ut
på venstre stolpe og sett merker). OBS! Det øverste knapphullet
kommer ca. 1½ cm opp i halskanten.
Hvert knapphull lages 2 m fra kanten ved å felle av 2 m som
legges opp igjen på neste p.
Sy stolpene til jakken for hånd og sy til belegget flatt over sårkanten
på vrangen.
Halskant og krage (str med farge 4): Sett de 8 m fra høyre stolpe
på en liten rundp nr. 3 eller 3½, str opp ca 103-107-109-113
m langs halsringningen og sett de 8 m fra venstre stolpe på p.
Str frem og tilbake i perlestr til halskanten måler ca. 3 cm, men
samtidig lages 1 knapphull i høyre side over de øvrige når kanten
måler ca. 1½ cm. Når halskanten måler ca. 3 cm økes det 1 m i
hver side på hver 2. p i alt 15 ganger (= 149-153-155-159 m).
Fell av i perlestr til en jevn kant som ikke strammer.

Lomme: Trekk merketråden forsiktig ut og fordel de 56 m rundt
’hullet’ på 4 p. Sett et merke, lommen måles fra her. Str rundt i
glattstr med farge 1 til lommen måler ca. 12 cm. Fell av til en
jevn kant som ikke strammer. Legg avfellingskanten dobbelt og
sy sm. Plukk eller str opp 23 m med farge 4 langs åpningen
på lommen og str ca. 2 cm frem og tilbake i perlestr. Fell av i
perlestr til en jevn kant som ikke strammer og sy kort-sidene
til jakken. Str den andre lommen likt. Fest alle løse tråder på
vrangen og sy i knapper.

Strikka snor: Legg opp 4 m med farge 4 på en strømpep nr. 3
eller 3½. Str 1 p glattstr. x Ikke snu, men flytt m til den andre
enden av p og str de igjen. Gjenta fra x til snoren måler ca. 200-
220-240-260 cm. Klipp av garnet og trekk tråden
gjennom m. Fest de løse trådene godt. Tråkle
snoren i hullraden i livet.
OBS! Til snoren kan en også bruke en strikkelise
eller tvinne en snor av dobbelt garn.

COMMENTS

Leave a Comment