Romper & genser

Romper og genser

DESIGN Berit K Skårland
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:  MERINO BABYULL, 50 gram = ca 175 meter

Se vårt garnutvalg her

STØRRELSER 3 (6) 9 mnd

PLAGGETS MÅL
Romper
Livvidde
(lett utstrakt) ca 39 (45) 50 cm
Genser
Overvidde ca 46 (52) 58 cm
Hel lengde ca 23 (25) 27 cm
Ermelengde ca 15 (17) 18 cm

GARNFORBRUK
Romper
Lys blå nr 885 2 (2) 3 nøster
Genser
Hvit 801 2 (2) 3 nøster

PINNEFORSLAG Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
Heklenål 3 mm til knappekant på genseren

TILBEHØR 3 knapper til genser og 2 knapper til romper

STRIKKEFASTHET 28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Romper

VENSTRE BEN
Legg opp 42 (48) 54 m på strømpep nr 2,5 og strikk 8 omganger i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 og strikk 2 omganger glattstrikk hvor det på 1. omgang økes ut til 84 (96) 108 m jevnt fordelt (øk 1 m i hver m). På 2. omgang økes det 24 m jevnt fordelt (øk i ca hver 3 (4) 4 m) = 108 (120) 132 m. Strikk videre mønster etter diagrammet til arbeidet måler 3 (4) 5 cm. Legg arbeidet til side og strikk ett ben til på samme måte.          Sett alle m inn på samme rundp nr 3 = 216 (240) 264 m. Sett en merketråd midt foran og midt bak. Fell til kile ved å strikke 2 m r sammen før merketrådene og 2 m vridd r sammen etter merketrådene hver 2. omgang i alt 6 ganger =192 (216) 240 m. Det er nå 1 hel flette midt foran og bak. Strikk videre til arbeidet måler 12 (14) 16 cm (målt fra skrittet). Strikk plagget høyere bak slik: Begynn ved merket midt bak, strikk 6 m, kast snu og strikk 12 m tilbake. Fortsett slik med 6 m mer for hver snuing 6 (6) 6 ganger til hver side.

NB! For at det ikke skal bli huller i arbeidet, strikkes kastene sammen med neste m etter alle snuingene.
Strikk 1 omgang glattstrikk over alle m hvor det felles jevnt fordelt til 114 (130) 144 m. Skift til p nr 2,5 og strikk 5 (6) 7 cm vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. MEN etter 4 (5) 6 cm lages 2 knapphull bak på buksen slik: Sett ett merke midt bak og tell ut slik at det er 20 (22) 24 m mellom hvert knapphull (som lages ved å felle av 2 m som legges opp igjen på neste omgang). Fell av.

SELER (ta 1. m løst av p med garnet foran arbeidet)
Legg opp 11 m på p nr 2,5 og strikk 18 (20) 22 cm fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av. Strikk den andre selen lik.                              Sy hver sele til foran i vrangborden (samme avstand som knapphullene) og sy en knapp i motsatt ende på hver sele.

GENSER

BAKSTYKKET
Legg opp 67 (75) 83 m på p nr 3 og strikk 15 (17) 19 cm fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Begynn og avslutt med 1 r.                              Fell av 4 m i hver side til ermehull. Deretter felles til raglan fra r siden slik: Strikk 1 m r, ta 1 m løs av, str 1m r, trekk den løse m over, strikk videre i vrangbordstrikk som før til det er 3 m igjen på p, strikk 2 m r sammen, strikk 1 m r.
Fra vr-siden strikkes det som m viser (r over r, vr over vr). Gjenta disse 2 p til det er 16 (18)19 fellinger i hver side. Fell av m.

FORSTYKKET
Legg opp og strikk som bakstykket til det er 6 fellinger igjen i hver side. Fell av de midterste 15 (17) 19 m og strikk hver side ferdig for seg.              Fell videre mot halsen på hver 2. p med 2,1,1 m (likt for alle størrelser) samtidig med de siste fellingene til raglan. Fell av de siste 2 (3) 4 m. Strikk den andre siden av halsringningen lik, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp 40 (42) 44 m på p nr 3 og strikk fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Øk 1 m i hver side innenfor den ytterste m på hver 2. cm til det i alt er 54 (58) 62 m på p. Strikk til arbeidet måler 15 (17) 18 cm, eller til ønsket lengde. Fell av 4 m i hver side til ermehull. Fell videre til raglan på hver 2. p som på bakstykket til det er 16 (18) 19 fellinger.
Fell av m. Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.

MONTERING
Sy sammen i sidene og sy sammen ermene. Sy sammen erme/ forstykket (langs raglanfellingene) og høyre erme/ bakstykket. Sy venstre side på ryggen slik at 6 (7) 8 cm står åpen til splitt.

HALSKANT
Strikk opp 65 (69) 73 m til-fra splitten på p nr 2,5 og strikk 2 cm i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av. Hekle 1 rad fm langs ryggens splitt, snu og hekle kjm tilbake ned langs raglanskanten på erme, samtidig som det hekles 3 hemper av 5 lm til knapphull, den øverste hempen i halskanten, de øvrige med jevne mellomrom. Sy i knapper på motsatt side.
Fest alle løse tråder på vrangen.

Leave a Comment