Ronje lue og hals

DESIGN
Trine Lise Høyseth

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN
SILJA SUPERWASH 80 % superwash ull, 20 % nylon, 50 gram = ca 150 meter

STØRRELSE
2-4 (6-12) år

PLAGGETS MÅL
Lue
Passer hodevidde ca 44-46 (46-50) cm
Hals
Lengde ca 25 (30) cm
Vidde nederst ca 48 (54) cm
Vidde øverst ca 42 (46) cm

GARNFORBRUK
Lue
Farge 1 2 nøster begge størrelser
Farge 2 1 nøste begge størrelser
Hals
Farge 1 2 nøster begge størrelser
Farge 2 1 nøste begge størrelser
Farge 3 1 nøste begge størrelser

FARGER
Farge 1 Blågrønn 367
Farge 2 Natur 300
Farge 3 Petrol 370

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp nr 2,5 og 3
Strømpep nr 3

STRIKKEFASTHET
26 m mønstret glattstrikk og mønster etter diagram A på p nr 3 = 10 cm
30 omganger mønstret glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

LUE
Legg opp 98 (112) m med farge 2 på rundp nr 2,5.
Strikk 6 cm rundt med glattstrikk, deretter 1 omgang vr (= brettekant). Videre mål tas herfra.
Skift til rundp nr 3. Strikk glattstrikk og mønster etter diagram A, fortsett med farge 1 til arbeidet måler 6 cm (fra brettekanten). Strikk 1 omgang r, og øk 22 (20) m jevnt fordelt ved å ta opp tverrtråden mellom 2 m, og strikk denne vridd r = 120 (132) m. Strikk videre med mønster etter diagram C til arbeidet måler 16 (18) cm.
Sett et merke rundt 1 m. Gjenta dette 5 ganger til, med 19 (21) m mellom hvert merke = 6 merker.
Fortsett med glattstrikk, og fell slik på 1. omgang: Før hvert merke: 2 r sammen. Etter hvert merke: Ta 1 m r løs av p, 1 r, trekk den løse m over (= 12 m felt). Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 5 (5) ganger, deretter på hver omgang 4 (5) ganger = 12 m. Klipp av garnet og trekk tråden gjennom m. Brett den nederste kanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.

HALS
Legg opp 135 (150) m med farge 2 på rundp nr 2,5. Strikk 3 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 2 vr.
Skift til rundp nr 3. Strikk 1 omgang r, og fell 9 (10) m jevnt fordelt = 126 (140) m.
Strikk mønster etter diagram B. Når diagrammet er ferdig, gjenstår 108 (120) m. Skift til p nr 3.
Strikk videre med mønster etter diagram C til arbeidet måler 22 (27) cm.
Skift til rundp nr 2,5, og strikk 3 cm vrangbord med 1 vridd r, 2 vr. Fell av med r og vr m.

Leave a Comment