Silja tunkia

Lekker tunkia av Silja superwash

DESIGN Gjestal Garn

GARN SILJA SUPERWASH
Kjøp det her!
80 % ull, 20 % nylon,
50 gram = ca 150 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) 10 (12) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 58 (63) 68 (72) 77 (82) cm
Hel lengde* ca 46 (51) 56 (61) 66 (71) cm
Ermelengde ca 24 (28) 32 (35) 38 (41) cm
* målt midt foran, før halskanten

GARNFORBRUK
Beige 363 5 (5) 6 (6) 7 (8) nøster
Mørk blå 306 1 nøste til alle størrelser
Cerise 352 1 nøste til alle størrelser
Turkis 338 1 nøste til alle størrelser
Gul 318 1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG Liten og stor rundp og strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET 26 m glattstrikk og mønster
på p nr 3 = 10 cm
NB! Vi regner med at 31 omganger i høyden = 10 cm. Dette
kan variere litt for hver enkelt og vil dermed påvirke lengdene.

Alternativt garn: ADORE ALPAKKA

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN
Legg opp 180 (196) 212 (228) 244 (260) m med beige på rundp nr 2,5 og strikk 2 cm glattstrikk rundt og 1 omgang vr til brettekant. Skift til p nr 3 og strikk glattstrikk. Sett en merketråd i hver side med 90 (98) 106 (114) 122 (130) m til for- og bakstykket. La trådene følge med oppover. Når arbeidet måler 6 cm fra vr omgangen, felles 1 m på hver side av trådene = 4 m felt. Fell ved å strikke 2 m vridd r sammen før merketråden og 2
m r sammen etter merketråden. Gjenta fellingene på hver 4. cm til det er felt i alt 7 (8) 9 (10) 11 (12) ganger = 152 (164) 176 (188) 200 (212) m.
Strikk til arbeidet måler 33 (37) 41 (45) 49 (53) cm fra brettekanten Strikk 1 omgang og fell 10 (10) 12 (12) 12 (12) m i hver side til ermehull = 66 (72) 76 (82) 88 (94) m til for- og bakstykket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 42 (44) 46 (48) 48 (50) m med beige på strømpep nr 2,5 og strikk 3 (3) 4 (4) 5 (5) cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3, øk på 1. omgang 4 m jevnt fordelt og strikk glattstrikk. Den siste m på omgangen skal hele tiden strikkes vr. Øk 1 m på hver side av vr m på hver 2. (2.5.) 2. (2,5.) 2,5. (2.) cm til i alt 64 (66) 72 (74) 76 (82) m. Etter 5 omganger med beige, strikkes mønster etter diagram A. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. Etter mønsteret strikkes glattstrikk med beige med økinger som før. Strikk til arbeidet måler 24 (28) 32 (35) 38 (41) cm.
Fell av 10 (10) 12 (12) 12 (12) m midt under ermet. (= (4) 4 (5) (5) 5 (5) m på den ene siden av vr m og 5 (5) 6 (6) 6 (6) m på den andre siden.) Strikk det andre ermet på samme måte.

BÆRESTYKKET
Sett venstre erme + forstykket + høyre erme + bakstykket inn på samme rundp = 240 (256) 272 (288) 304 (328) m. Omgangen begynner bak, før venstre erme, og strikk glattstrikk med beige. Sett en merketråd i alle sammenføyningene = 4 tråder. På 3. omgang skal det felles slik: Etter merketrådene strikkes 2 m r sammen, før merketrådene strikkes 2 m vridd r sammen = 8 m felt. Gjenta fellingene hver 2. omgang til det er felt i alt 2 (4) 6 (8) 10 (12) ganger = 224 (224) 224 (224) 224 (232) m. Strikk mønster etter diagram B og fell som vist i diagrammet. Bordene i mønsteret har ulik lengde på mønsterrapporten. De m som er rammet inn i en rute på venstre side av diagrammet, viser 1 rapport. Den skal gjentas hele omgangen.

MONTERING HALSKANT
Skift til cerise og p nr 2,5. Strikk 5 (5) 6 (6) 7 (7) cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Fell av litt løst med r og vr m. Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

Brett kanten nederst mot vrangen og sy til med løse sting.
Sy sammen under ermene.

 

Leave a Comment