Sjøbris jakke

DESIGN
House of Yarn

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:  SILJA SUPERWASH 80 % superwash ull, 20 % nylon, 50 gram = ca 150 meter

STØRRELSER
S (M) L (XL)
NB! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 93 (101) 108 (115) cm
Hel lengde ca 54 (56) 58 (60) cm
Ermelengde ca 49 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
10 (11) 12 (13) nøster

FARGE
Denim 385

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp nr 3 og 3,5
Hjelpep

TILBEHØR
9 knapper

STRIKKEFASTHET
26 m mønsterstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Kant-m strikkes r på alle p.

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 237 (253) 281 (303) m på p nr 3 og strikk 5 cm vrangbord fram og tilbake med 1 vr, 1 vridd r innenfor 1 kant-m i hver side. NB! På vrangen strikkes 1 vridd vr, 1 r. Slutt med en p fra retten.
Strikk 1 p r fra vrangen, samtidig som m-tallet reguleres til 238 (257) 276 (295) m. Sett et merke i hver side med 114 (133) 134 (153) m til bakstykket og 62 (62) 71 (71) m til hvert forstykke.
Skift til p nr 3,5. Strikk videre med mønster etter diagrammet innenfor 1 kant-m i hver side. Strikk til arbeidet måler 35 (36) 37 (38) cm. Fell av 6 (6) 9 (9) m i hver side til ermehull (= 3 (3) 4 (4) m fra forstykkene og 3 (3) 5 (5) m fra bakstykket) og strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET
= 108 (127) 124 (143) m.
Strikk videre i mønster som før, og fell samtidig videre til ermehull i hver side på hver 2. p 3,2,2,1,1,1,1 (3,2,2,1,1,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) m = 86 (105) 108 (127) m. Strikk til arbeidet måler 54 (56) 58 (60) cm. Fell av.

HØYRE FORSTYKKE
= 59 (59) 67 (67) m.
Strikk og fell videre til ermehull i siden som på bakstykket
= 48 (48) 59 (59) m. Strikk videre som før til arbeidet måler 46 (48) 50 (52) cm. Fell av til halsen i begynnelsen på hver 2. p 14,4,3,2,1,1,1 m = 22 (22) 33 (33) m. Strikk til arbeidet måler 54 (56) 58 (60) cm. Fell av.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikk som høyre forstykke, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp 50 (54) 56 (58) m på strømpep nr 3. Strikk 6 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Strikk 1 omgang vr, samtidig som det økes 47 (49) 53 (55) m jevnt fordelt
= 97 (103) 109 (113) m.
Skift til p nr 3,5 og strikk videre med mønster etter diagrammet.
Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner. Der det ikke er nok m til en hel flette eller hullmønster midt under ermet, strikkes m r.
Strikk til ermet måler 49 cm, eller ønsket lengde. Fell av 6 (6) 9 (9) m midt under ermet og strikk videre fram og tilbake.
Fell videre til ermetopp i hver side på hver 2. p 3,2,2 (3,2,2) 3,2 (3,2) m, deretter 1 m til ermetoppen måler ca 12 (13) 14 (15) cm. Fell i hver side på hver 2. p 2,2 m. Fell av. Strikk et erme til.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene og sy i ermene.

VENSTRE FORKANT
Strikk opp m på p nr 3 jevnt fordelt langs venstre forstykke. (Strikk opp i hver m/p, men hopp over ca hver 4. m). Strikk 2,5 cm vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 vridd r, 1 vr.
(Fra vrangen strikkes 1 r, 1 vridd vr.) Fell av med r og vr m. Merk av for 8 knapper jevnt fordelt langs forkanten, det nederste 1,5 cm fra kanten. NB! Den øverste knappen kommer i halskanten.

HØYRE FORKANT
Strikk som venstre forkant, men når kanten måler ca 1,5 cm, strikkes 8 knapphull tilsvarende merkene. Hvert knapphull lages ved å lage 2 r sammen, 2 kast, 2 m sammen.

HALSKANT
Strikk opp ca 129 (133) 137 (141) m over forkantene, halsringningen og nakken på p nr 3. Strikk ca. 5 cm fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr. Samtidig, når kanten måler ca 1,5 og 3,5 cm, lages det siste knapphullet over de andre fra forkanten, 3 m fra ytterkant. Fell løst av.

MONTERING
Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til. Sy i knapper.

Leave a Comment