Skoglid genser

SKOGLID GENSER

GARN
SOLID 30 % alpakka, 50 % ull, 20 % nylon, 50 gram = ca 110 meter

STØRRELSER
2 (4) 6 (8) 10 (12) år

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 62 (65) 69 (73) 80 (87) cm
Hel lenge midt foran ca 31 (37) 41 (45) 48 (53) cm
Ermelengde ca 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm

GARNFORBRUK
Farge 1 3 (4) 4 (5) 6 (7) nøster
Farge 2 3 (3) 4 (4) 5 (6) nøster

FARGER
Farge 1 Gullgul 2016
Farge 2 Natur 2006

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk og mønster på p nr 4 =ca 10 cm
26 omganger glattstrikk og mønster på p nr 4 = ca 10 cm
Alternativt garn: RUBIN, PURE MERINO, SAFIR

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

ERMENE
Legg opp 36 (40) 40 (44) 44 (48) m med farge 2 på strømpep nr 3,5.
Strikk 18 omganger vrangbord rundt med 2 r, 2 vr og følgende stripemønster: 6 omganger med farge 2, 2 omganger med farge 1, 2 omganger med farge 2, 2 omganger med farge 1, 6 omganger med farge 2.
Strikk 1 omgang glattstrikk med farge 1, samtidig som det økes 4 (2) 4 (2) 4 (3) m jevnt fordelt = 40 (42) 44 (46) 48 (50) m.
Sett et merke rundt siste m = merke-m som strikkes med farge 1.
Skift til p nr 4. Strikk mønster etter diagrammet. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Når arbeidet måler 8 cm, økes 1 m på hver side av merke-m.
Gjenta økningene på hver 2. (2.) 2,5. (2,5.) 2,5. (2,5.) cm 6 (7) 8 (9) 10 (11) ganger til = 54 (58) 62 (66) 70 (74) m.
Strikk til ermet måler 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm. På siste omgang felles 9 (9) 9 (9) 11 (11) m av midt under ermet (= merke-m + 4 (4) 4 (4) 5 (5) m på hver side) = 45 (49) 53 (57) 59 (63) m. Strikk det andre ermet på samme måte.

BOLEN
Legg opp 136 (144) 152 (160) 176 (192) m med farge 2 på rundp nr 3,5.
Strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr og samme stripemønster som på ermene.
Sett et merke rundt 1 m i hver side (= merke-m) med 67 (71) 75 (79) 87 (95) m mellom merke-m til for- og bakstykket.
Skift til rundp nr 4, og strikk mønster etter diagrammet.
Begynn ved pil for valgt størrelse. Strikk til arbeidet måler ca 21 (26) 29 (32) 35 (38) cm. NB! Slutt med samme omgang i mønsteret som på ermene. På siste omgang felles 9 (9) 9 (9) 11 (11) m av i hver side til ermehull (= merke-m + 4 (4) 4 (4) 5 (5) m på hver side) = 59 (63) 67 (71) 77 (85) m til for- og bakstykket.

BÆRESTYKKET
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn på rundp nr 4 = 208 (224) 240 (256) 272 (296) m.
Omgangen begynner mellom bakstykket og venstre erme. Sett et merke i hver sammenføyning = 4 merker.
Fortsett med mønster som før. På 3. omgang felles det slik til raglan med farge 1: Strikk 2 r sammen før hvert merke. Ta 1 m løs av, 1 r, løft den løse m over, etter hvert merke = 8 m felt.
Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 13 (14) 15 (16) 17 (19) ganger = 104 (112) 120 (128) 136 (144) m. Klipp av tråden.
Sett de midterste 9 (11) 13 (13) 15 (17) m på forstykket på en maskeholder til hals.
Strikk videre fram og tilbake med raglanfellinger på hver 2. p som før, samtidig som det felles til halsen i begynnelsen av hver p 2 m 2 ganger i hver side og deretter 1 m i hver side til halsfellingen møter raglanfellingen. NB! Pass på at raglanfellingene kommer fra retten. La m stå på p.

HALSKANT
Bruk farge 2 og rundp nr 3,5. Strikk opp ca 2 m pr cm langs halsfellingen, og strikk med m fra maskeholderen. M-tallet skal være delelig på 4.
Strikk vrangbordstrikk rundt med 2 r, 2 vr med følgende stripemønster: 3 omganger med farge 2, 2 omganger med farge 1, 2 omganger med farge 2, 2 omganger med farge 1 og 15 omganger med farge 2. Fell løst av.

MONTERING
Sy sammen under ermene. Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.

Leave a Comment