Suse selebukse

Suse selebukse – kjøp garnet her

DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN GULLUNGEN 35 % merinoull, 15 % alpakka, 50 % bomull, 50 gram = ca 110 meter

STØRRELSER
1 (2) 4 (6) år

PLAGGETS MÅL
Livvidde ca 51 (52) 54 (56) cm
Hoftevidde ca 53 (56) 60 (64) cm
Innvendig benlengde ca 27 (30) 35 (40) cm

GARNFORBRUK
Alt 1 – MØRK ROSE BUKSE Mørk rose 104 4 (4) 5 (6) nøster
Alt 2 – MØRK DENIM BUKSE Mørk denim 106 4 (4) 5 (6) nøster

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 4

TILBEHØR
Elastikk
2 knapper til bukseseler

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Buksen strikkes ovenfra og ned.
Legg opp 100 (108) 114 (122) m på p nr 3. Strikk 6 omganger rundt i glattstrikk og deretter 1 omgang vr til brettekant, samtidig som det økes jevnt fordelt til 108 (116) 124 (132) m. Videre måles arbeidet herfra. NB! Nå skal det strikkes mønster etter diagrammet over 16 m i hver side, og vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr mellom disse. Tilpass vrangborden slik at det blir 2 r på hver side av mønsteret (omgangen begynner midt bak med 1 vr, 2 r (1 r, 2 vr) 1 vr, 2 r (1 r, 2 vr)). 1. omgang strikkes slik: Strikk 19 (21) 23 (25) m vrangbordstrikk, 16 m mønster, 38 (42) 46 (50) m vrangbordstrikk, 16 m mønster, 19 (21) 23 (25) m vrangbordstrikk. Strikk med denne inndelingen til arbeidet måler 6 (7) 8 (9) cm. Skift til p nr 4. På neste omgang skal det strikkes vr over alle m utenom de 16 mønsterm i hver side, samtidig som det økes jevnt fordelt til 116 (124) 132 (140) m. NB! Det økes ikke over mønsterm i hver side. Strikk videre med glattstrikk over alle m utenom 16 mønsterm i hver side. Sett et merke midt foran og midt bak. Strikk buksen høyere bak slik: Begynn ved merket midt bak og strikk 5 (5) 6 (6) m r, snu, kast og strikk 10 (10) 12 (12) m vr. Snu, kast og strikk 15 (15) 18 (18) m r, snu, kast og strikk 20 (20) 24 (24) m vr. Fortsett slik til det er i alt 4 vendinger på hver side av merket midt bak. NB! For å unngå hull i arbeidet strikkes kastet sammen med neste m etter vendingen; r sammen på retten og vridd vr sammen på vrangen. Fortsett rundt i glattstrikk over alle m. Når arbeidet måler 17 (18) 19 (19) cm midt foran, økes 1 m på hver side av merkene: Begynn ved merket bak og *strikk 1 r, øk 1 v, strikk til 1 m før merket midt foran, øk 1 h, 1 r*, gjenta fra *-* en gang til = 4 m økt på en omgang. Gjenta økningene på hver 2. omgang i alt 6 (7) 7 (8) ganger = 140 (152) 160 (172) m. Sett nå 4 m midt foran og bak på en hjelpetråd = 66 (72) 76 (82) m til hvert bukseben som strikkes ferdig hver for seg.

BUKSEBEN
Sett et merke på innsiden av benet og strikk videre rundt i glattstrikk og mønster som før. Fell ved å strikke 2 m r sammen i begynnelsen på omgangen og ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over i slutten på omgangen. Fell slik på hver omgang 6 ganger og videre på hver 1,5. (1,5.) 2,5. (2.) cm til det er 46 (46) 54 (54) m igjen. Strikk til benet måler 21 (24) 28 (33) cm (innvendig mål). Skift til p nr 3. På neste omgang strikkes mønsterm i siden som før og vr over de øvrige m. Strikk så vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr over m utenom mønsterm og se til at det blir 2 r på hver side av mønsteret (omgangen begynner med 1 vr, 2 r). Strikk til benet måler 27 (30) 35 (40) cm. Strikk 1 omgang vr over alle m og deretter 5 omganger glattstrikk. Fell av og strikk det andre buksebenet på samme måte.

MONTERING
Mask samen m fra hjelpetrådene i skrittet; 4 m fra forstykket mot 4 m fra bakstykket. Brett kanten i livet og nederst på bena dobbelt mot vrangen og sy til med løse sting. Trekk elastikk i  løpegangene.

BUKSESELER
Strikk opp 22 m på p nr 3 fra vr-omgangen midt bak. Strikk fram og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr (strikk r over r og vr over vr i forhold til m på buksekanten). Strikk til arbeidet måler 6 (7) 7 (8) cm. Fell av de midterste 2 m og strikk hver buksesele ferdig for seg: Strikk vrangbordstrikk som før til arbeidet måler 38 (39) 40 (41) cm (eller ønsket lengde) fra buksekanten. Nå skal det felles i sidene på selen, samtidig som det lages et knapphull midt på (begynn på en p hvor de 2 første og siste m skal strikkes r):
1. p: Ta 1 m r løs av p, 1 r, trekk den løse m over, 1 vr, 2 r sammen, 2 kast, ta 1 m r løs av p, 1 r, trekk den løse m over, 1 vr, 2 r sammen = 8 m.
2. p: 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r + 1 vr i de 2 kastene fra forrige p, 1 vr, 1 r, 1 vr.
3. p: Ta 1 m r løs av p, 1 r, trekk den løse m over, 1 r, 2 vr sammen, 1 r, 2 r sammen = 5 m.
4. p: 2 vr, 1 r, 2 vr.
5. p: Ta 1 m r løs av p, 1 r, trekk den løse m over, 1 vr, 2 r sammen = 3 m. Fell av og strikk den andre selen på samme måte. Sy knapper til buksekanten foran.

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinner

 

Rettelse i antall nøster.
Alt 1 – MØRK ROSE BUKSE Mørk rose 104 4 (4) 5 (6) nøster
Alt 2 – MØRK DENIM BUKSE Mørk denim 106 4 (4) 5 (6) nøster

Leave a Comment