Småfin jakke & lue til baby

Småfin jakke & lue til baby

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: MERINO BABYULL 100 % superwash merinoull, 50 gram = ca 175 meter

Kjøp garnet her!

DESIGN House of Yarn

STØRRELSER
Jakke 3 (6) 12 mnd (2) 3 år
Lue 3 (6) 12 mnd (2-3 år)
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca 48 (53) 57 (59) 60 cm
Hel lengde ca 28 (30) 33 (38) 40 cm
Ermelengde ca 16 (17) 19 (24) 27 cm
Lue
Hodevidde ca 36 (40) 43 (46) cm

GARNFORBRUK
Jakke og lue: Mint 886 3 (4) 4 (5) 6 nøster

PINNEFORSLAG Stor rundp nr 2,5 Stor og liten rundp og strømpep nr 3, Hjelpep

TILBEHØR 6 (6) 6 (7) 7 knapper

STRIKKEFASTHET 28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm 32 m mønster på p nr 3 = 10 cm
Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Oppskrift utarbeidet av Gøril Hole

JAKKE
Kantm strikkes r på alle p.

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 159 (175) 189 (195) 199 m på p nr 2,5. Strikk 2 (2) 2 (3) 3 cm vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen) Vrangen: Strikk 1 vr, 1 r, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr. Retten: Strikk 1 r, 1 vr, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r. NB! Stram første og siste m godt. Samtidig, når arbeidet måler 1 cm, strikkes et knapphull på venstre side til gutt og høyre side til jente
Knapphull jente (på begynnelsen av p): Strikk 2 m vrangbordstrikk, 2 r sammen, 2 kast, 2 vridd vr sammen, strikk ut p. Knapphull gutt (på slutten av p): Strikk til det gjenstår 7 m, strikk 2 vridd r sammen, 2 kast, 2 vr sammen, strikk ut p. På neste p strikkes kastene vridd r eller vr ettersom det passer i vrangborden. Gjenta knapphullet på hver 5. (5.) 6. (5,5) 6. cm 4 (4) 4 (5) 5 ganger til (det siste knapphullet kommer i halskanten). Strikk 1 p vr (fra vrangen) og reguler m-tallet til 158 (174) 190 (194) 202 m. Skift til p nr 3. Strikk videre med denne inndelingen: 7 m vrangbordstrikk (= høyre forkant), 144 (160) 176 (180) 188 m mønster etter diagram A, slutt med 7 m vrangbordstrikk (= venstre forkant). Fortsett med glattstrikk fram og tilbake med 7 m vrangbord i hver side. Samtidig felles 17 (21) 23 22 (27) m jevnt fordelt på 1. p, innenfor de 7 ytterste m i hver side = 141 (153) 167 (172) 175  m. NB! Husk knapphullene på venstre forkant gutt og høyre forkant jente. Strikk til arbeidet måler 20 (21) 23 (27) 28 cm. Fell til ermehull slik: Strikk 31 (34) 38 (39) 39 m (= høyre forstykke), fell av 12 m (= ermehull), strikk 55 (61) 67 (70) 73 m (= bakstykke), fell av 12 m, strikk 31 (34) 38 (39) 39 m (= venstre forstykke) Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 42 (44) 46 (48) 50 m på strømpep nr 2,5 og strikk 2 (2) 2 (3) 3 cm vrangbord rundt med 1 vridd r og vr. Skift til p nr 3 og strikk 1 omgang r, samtidig som det økes 6 (4) 6 (4) 6 m jevnt fordelt = 48 (48) 52 (52) 56 m. Strikk mønster etter diagram B. Sett et merke rundt 2 m midt under ermet. Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det på 1. omgang felles jevnt fordelt til 42 (44) 46 (48) 50 m. Videre økes det 1 m på hver side av merket på hver 4. (3.) 2. (2.) 2. cm i alt 2 (4) 6 (7) 8 ganger = 46 (52) 58 (62) 66 m. Strikk til arbeidet måler 16 (17) 19 (24) 27 cm, eller ønsket lengde. Fell av 12 m (= 6 m på hver side av merket) midt under ermet = 34 (40) 46 (50) 54 m. Strikk et erme til.

BÆRESTYKKET
Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme og venstre forstykke inn på rundp nr 3 = 185 (209) 235 (248) 259 m. Sett et merke i hver sammenføying (= 4 merker). Strikk glattstrikk fram og tilbake, og fell til raglan på hver p 3 (6) 6 (6) 6 ganger og hver 2. p 9 (9) 11 (12) 13 ganger slik: Fra retten: Strikk til 3 m før hvert merke, strikk 2 vridd r sammen, 2 r, 2 r sammen = 8 m felt. Fra vrangen: Strikk til 3 m før hvert merke, strikk 2 vr sammen, 2 vr, 2 vridd vr sammen = 8 m felt. Når det er felt til raglan 10 (12) 13 (14) 15 ganger, settes 13 (15) 17 (19) 21 m på en maskeholder i hver side til hals. Strikk videre fram og tilbake, med raglanfellinger som før, samtidig som det felles videre til hals i hver side på hver 2. p 3,2,2 m og videre 1 m til det er felt til raglan i alt 12 (15) 17 (18) 19 ganger på bakstykket. La m stå på p.

HALSKANT
Strikk opp ca 107 (111) 115 (119) 121 m (inkludert de avsatte m) på rundp nr 2,5 langs halsfellingen. M-tallet må være delelig på 2+1. Strikk 4 cm vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr (1 vridd vr, 1 r fra vrangen.). Samtidig, når kanten måler 1 og 3 cm, strikkes knapphull. Fell av. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

MONTERING
Sy sammen under ermene

LUE
Legg opp 96 (106) 114 (120) m på p nr 2,5 og strikk 2 cm vrangbordstrikk rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til p nr 3 og strikk 1 omgang r, samtidig som det økes jevnt fordelt til 100 (112) 120 (128) m. Strikk mønster etter diagram B. På neste omgang felles det jevnt fordelt til 96 (102) 114 (120) m. Fortsett med glattstrikk til arbeidet måler 9 (10) 11 (13) cm. Strikk 1 omgang r og sett 6 merker med 16 (17) 19 (20) m mellom hvert merke. Fell på neste omgang ved å strikke 2 m r sammen før hvert merke. Fortsett med glattstrikk og fellinger på hver 2. omgang, med 1 m mindre mellom hver felling til det er 24 m igjen. Strikk 2 r sammen ut omgangen, klipp av garnet og trekk tråden gjennom m.

ØREKLAFFER
Plukk opp 25 (25) 27 (29) m, ca 3 (3) 4 (4) cm fra midt bak og strikk fram og tilbake i glattstrikk. Første og siste m strikkes alltid r = kantm. Fell 1 m i hver side innenfor kantm på hver 2. p til det er 3 m igjen. Strikk I-cord (se bilde), ca 20 cm eller til ønsket lengde. Strikk en øreklaff til.

Garn brukt i denne oppskriften

MERINO BABYULL er et superwashbehandlet garn i 100 prosent ren merinoull. Garnet er mykt og nydelig til babyplagg, babytepper og all finstrikk. Merino Babyull passer også ypperlig til kjoler, jumpere, topper og kardigans til både voksne og barn. NB! Strikkefastheten som er oppgitt på banderolen, er kun veiledende. Husk at du alltid skal følge strikkefastheten som er oppgitt i oppskriften.

Leave a Comment