Solgull babysett

SOLGULL BABYSETT

DESIGN
Trine Lise Høyseth

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: PURE MERINO 100 % superwashbehandlet merinoull, 50 gram = ca 105 meter og MERINO BABYULL 100 % superwash merinoull, 50 gram = ca 175 meter

STØRRELSER
0 (3) 6 (9) 12 mnd
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca 45 (49) 52 (56) 60 cm
Hel lengde midt foran ca 26 (28) 30 (32) 34 cm
Ermelengde ca 16 (17) 18 (19) 20 cm

Romper
Passer til livvidde ca 44 (46) 48 (49) 50 cm

Strømpebukse
Passer til livvidde ca 44 (46) 48 (49) 50 cm
Benlengde ca 17 (19) 21 (24) 27 cm

GARNFORBRUK
Jakke
Farge 1 3 (3) 4 (4) 5 nøster

Romper
Farge 1 2 (2) 3 (3) 3 nøster

Strømpebukse
Farge 2 2 (2) 2 (2) 3 nøster

FARGER
Farge 1 PURE MERINO, Dus rose 119
Farge 2 MERINO BABYULL, Natur 800

PINNEFORSLAG
Jakke og romper
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 4

Strømpebukse
Liten rundp nr 2,5 og 3
Strømpep nr 3

TILBEHØR
Jakke – 6 knapper
Romper – 2 knapper
Strømpebukse – Elastikk

RILLESTRIKK fram og tilbake. Strikk r på hver p. Kant-m strikkes r på alle p.

JAKKE

FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 97 (105) 113 (121) 129 m 1 på rundp nr 3.
Strikk 7 p vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen) 1 kant-m, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vridd vr og 1 kant-m. Fra retten: 1 kant-m, * 1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vridd r og 1 kant-m.
Skift til rundp nr 4. Strikk mønster etter diagram A med 1 kant-m i hver side. Når arbeidet måler 16 (18) 20 (21) 23 cm, strikkes neste p fra retten slik: Strikk 20 (22) 24 (26) 28 m (= høyre forstykke), fell av 7 m til ermehull, strikk 43 (47) 51 (55) 59 m (= bakstykket), fell av 7 m til ermehull, strikk 20 (22) 24 (26) 28 m (= venstre forstykke). Legg arbeidet til side, og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 28 (28) 32 (32) 36 m på strømpep nr 3.
Strikk 7 omganger vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til p nr 4. Sett et merke rundt første m.
Fortsett med mønster etter diagram A (strikk kun de 4 m inni klammen). Samtidig, når arbeidet måler 4 cm, økes 1 m på hver side av merke-m. Gjenta økningene på hver 2,5. (2.) 2,5. (2,5.) 3. cm i alt 5 (6) 5 (6) 5 ganger = 38 (40) 42 (44) 46 m.
Strikk til arbeidet måler 16 (17) 18 (19) 20 cm.
Samtidig, på siste omgang, felles 7 m midt under ermet (= merke-m + 3 m på hver side) = 31 (33) 35 (37) 39 m. Legg arbeidet til side, og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET
Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme
og venstre forstykke inn på rundp nr 4 = 145 (157) 169 (181) 193 m. Strikk 1 (1) 1 (3) 3 p glattstrikk (1. p = vrangen).
Strikk deretter videre med mønster etter diagram B, med 1 kant-m i hver side = 49 (53) 57 (61) 65 m.

HALSKANT
Skift til p nr 3, og strikk 5 p vrangbord fram og tilbake som nederst på for- og bakstykket. Fell av med r og vr m.

VENSTRE FORKANT (jente) / HØYRE FORKANT (gutt)
Strikk opp 1 m i hver m/p, men hopp over ca hver 4. m/p, innenfor 1 kant-m på p nr 3 = ca 59 (63) 67 (71) 75 m.
NB! M-tallet må være delelig med 2 + 1. Strikk 5 p vrangbord fram og tilbake som nederst på for- og bakstykket. Fell av
med r og vr m fra retten.

HØYRE FORKANT (jente) / VENSTRE FORKANT (gutt)
Strikk som første forkant, men på 3. p felles det til 6 knapphull jevnt fordelt, med øverste og nederste ca 1 cm fra kanten. 1 knapphull: Strikk 2 r sammen, og lag 1 kast.

MONTERING
Sy sammen under ermene. Sy i knappene.

ROMPER

BAKSTYKKET
Legg opp 65 (69) 69 (73) 77 m 1 på p nr 3.
Strikk 3 cm vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen) 1 kant-m, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vridd vr og 1 kant-m. Fra retten: 1 kant-m, * 1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vridd r og 1 kant-m. Skift til rundp nr 4. Strikk videre med mønster etter diagram A med 1 kant-m i hver side. Samtidig, når arbeidet måler 14 (15) 16 (17) 18 cm, felles 2 m i hver side på neste p fra retten slik: Strikk 1 kant-m, 2 r sammen, 2 r sammen, strikk til det gjenstår 5 m, *ta 1 m r løs av p, strikk 1 r, trekk den løse m over*, gjenta fra *-* 1 gang til, slutt med 1 kant-m. Gjenta fellingene på hver 2. p i alt 13 (14) 13 (14) 15 ganger = 13 (13) 17 (17) 17 m. Strikk 4 (5) 5 (6) 6 cm videre med mønster A.

FORSTYKKET
På neste p fra retten økes 1 m i hver side innenfor kant-m ved å lage 1 kast. Strikk kastet vridd vr på neste p. Gjenta økningene på hver 2. p i alt 5 (6) 5 (6) 7 ganger = 23 (25) 27 (29) 31 m. Strikk videre med mønster C (C) D (D) D over de midterste 13 (13) 15 (15) 15 m, 1 kant-m i hver side og glattstrikk over de øvrige m.
Strikk slik til arbeidet måler ca 16 (18) 19 (20) 22 cm fra siste økning. NB! Slutt etter en hel rapport av diagrammet. Skift til p nr 3, og strikk vrangbord fram og tilbake slik fra retten: 1 kant-m, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vridd r og 1 kant-m. NB! I alt skal mønster C (C) D (D) D + vrangborden måle 18 (20) 21 (22) 24 cm. Fortsett med vrangbord, samtidig som det på neste p fra retten, felles til 2 knapphull slik: 1 kant-m. 1 vridd r, 2 vr sammen, 1 kast, strikk til det gjenstår 4 m. Lag 1 kast, ta 1 m løs av p, strikk 1 vr og trekk den løse m over, strikk 1 vridd r og 1 kant-m. Strikk 3 p til med vrangbord, fell deretter av med vridd r og vr.

MONTERING
Strikk opp m på innsiden av kant-m langs venstre side av forstykket på p nr 3. Begynn ved siste økning og strikk opp 1 m i hver m/p, men hopp over ca hver 4. m/p = ca 40-55 m. Strikk 1 p r tilbake, fell deretter passe løst av. Gjenta langs den andre siden av forstykket.
Sy forstykket til bakstykket. Start der fellingene begynner på bakstykket og der økningene slutter på forstykket. Forstykket skal være ca 5 (5) 6 (6) 7 cm lengre enn bakstykket = smekke.
Sy på innsiden av der rillen nettopp ble strikket, slik at den ligger utenpå som en bise.
Strikk opp ca 44 (44) 48 (48) 52 m rundt den ene benåpningen med strømpep nr 3. Strikk 2 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Fell løst av med vridd r og vr m. Gjenta rundt den andre benåpningen.

SELER
Legg opp 5 m på p nr 3. Strikk 16 (18) 20 (22) 24 cm riller fram og tilbake. Fell av. Strikk en sele til.
Sy selene til bakstykket med ca 8 (9) 9 (10) 10 cm mellomrom. Sy 1 knapp på hver sele.

STRØMPEBUKSE
Begynn øverst. Legg opp 116 (120) 124 (128) 132 m 2 på rundp nr 2,5. Strikk 5 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.
Sett et merke i første m (= midt bak), og et merke i 59. (61.) 63. (65.) 67. m (= midt foran). Skift til rundp nr 3, og strikk videre med mønster etter diagram A (strikk kun de 4 m inni klammen). Samtidig, etter 2 omganger, strikkes strømpebuksen høyere bak slik: Strikk 6 m forbi m midt bak, snu, lag 1 kast og strikk 6 m forbi midt bak i den andre siden. *Snu, lag 1 kast og strikk over 6 m mer enn ved forrige snuing, kastet strikkes sammen med neste m for å unngå hull*. Gjenta fra *-* til det er snudd i alt 6 ganger i hver side.
Fortsett rundt. Når arbeidet måler 14 (15) 15,5 (17,5) 19 cm midt foran, økes 1 m på hver side av merke-m foran og bak ved å lage 1 kast som strikkes vridd r på neste omgang. Gjenta økningene på hver 2. omgang i alt 4 (4) 5 (5) 6 ganger = 132 (136) 144 (148) 156 m. På neste omgang felles 7 m av midt foran og midt bak = merke-m + 3 m på hver side = 59 (61) 65 (67) 71 m til hvert ben.

BEN
Sett m til det ene benet inn på strømpep nr 3. Fortsett med mønster etter diagram A. Samtidig, på 1. omgang, reguleres m-tall til 60 (60) 64 (68) 72 m ved enten å øke, eller felle 1 m i begynnelsen av omgangen. Sett et merke rundt første m (= på innsiden av benet). Når benet måler 2 cm, felles 1 m på hver side av merke-m, ved å strikke 2 vridd r sammen før merke-m og 2 r sammen etter merke-m. Gjenta fellingene på hver 1,5. cm i alt 11 (11) 12 (13) 14 ganger = 38 (38) 40 (42) 44 m. Når benet måler 17 (19) 21 (24) 27 cm, settes 19 (19) 19 (21) 21 m midt foran på en maskeholder (= vrist-m). Strikk hæl over de resterende 19 (19) 21 (21) 23 m.

Hæl
Strikk 2,5 (3) 3 (3) 3,5 cm glattstrikk fram og tilbake. Slutt med 1 p fra vrangen.
Videre felles det slik: Strikk r til det gjenstår 6 (6) 7 (7) 8 m. Ta neste m r løs av p, strikk 1 r, og trekk den løse m over.
Snu, strikk vr til det gjenstår 6 (6) 7 (7) 8 m. Strikk 2 vr sammen. Snu, strikk r til det gjenstår 5 (5) 6 (6) 7 m. Ta neste m r løs av p, strikk 1 r, trekk den løse m over. Snu, strikk vr til det gjenstår 5 (5) 6 (6) 7 m. Strikk 2 vr sammen. Gjenta fellingene på samme måte til alle m på hver side er felt bort = 9 hæl-m.

Fot
Strikk opp 7 (8) 9 (9) 10 m på hver side av hælen, og sett m på maskeholderen tilbake på p = 42 (44) 46 (48) 50 m.
De 19 (19) 19 (21) 21 vrist-m strikkes videre i mønster A, de resterende m (under foten) strikkes i glattstrikk. Sett et merke på hver side av vrist-m, og fell slik: Strikk 2 r sammen før det 1. merket, og strikk 2 vridd r sammen etter det 2. merket. Gjenta fellingene på hver 2. omgang til det gjenstår 38 (38) 42 (42) 46 m. Strikk til foten måler 5,5 (6,5) 7 (8) 9 cm.


Sett et merke i hver side med 19 (19) 21 (21) 23 m over og under foten.
Fortsett med glattstrikk over alle m. Samtidig felles det til tå slik: Før merkene: Strikk 2 r sammen. Etter merkene: Ta 1 m r løs av p, 1 r, trekk den løse m over. Gjenta fellingene på hver omgang til det gjenstår 6 m. Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m. Strikk det andre benet på samme måte.

MONTERING
Sy sammen mellom bena. Brett vrangborden øverst i livet, dobbelt mot vrangen og sy til med løse sting. Trekk elastikk inn i løpegangen.

 

Leave a Comment