Tejo genser

DESIGN
Mari K. Skjæveland

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
SPARGARN 100 % polyester, 50 gram = ca 100 meter
Alternativt garn: RUBIN, SAFIR, PURE MERINO, BOMULL SPORT

STØRRELSER
2 (4) 6 (8) 10 (12) år
NB! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 62 (64) 69 (73) 80 (87) cm
Hel lengde ca 37 (39) 41 (45) 50 (54) cm
Ermelengde ca 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm

Barnet er 2 år og har på seg Tejo genser i str 6 år

GARNFORBRUK
5 (6) 7 (8) 10 (11) nøster

FARGE
Gul/rosa/lilla/turkis print 601

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 4

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
30 omganger glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN
Legg opp 136 (140) 152 (160) 176 (192) m på rundp nr 3.
Strikk 6 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Sett et merke i hver side med 68 (70) 76 (80) 88 (96) m til for- og bakstykket.
Skift til rundp nr 4, og strikk glattstrikk til arbeidet måler ca 21 (22) 24 (27) 30 (33) cm. Samtidig, på siste omgang, felles 8 (8) 10 (10) 12 (12) m av til ermehull i hver side (= 4 (5) 5 (5) 6 (6) m på hver side av hvert merke) = 60 (62) 66 (70) 76 (84) m til for- og bakstykket. La m stå på p.

ERMENE
Legg opp 34 (36) 38 (40) 42 (44) m på strømpep nr 3.
Strikk 5 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til p nr 4.
Sett et merke rundt første og siste m (= merke-m).
Strikk videre i glattstrikk.
Samtidig, når arbeidet måler 6 cm, økes 1 m på hver side av merke-m. Gjenta økningene på hver 2. (2.) 2,5. (2,5.) 2,5. (2,5.) cm i alt 8 (9) 9 (10) 11 (11) ganger = 50 (54) 56 (60) 64 (66) m.
Strikk til arbeidet måler ca 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm.
Samtidig, på siste omgang, felles 8 (8) 10 (10) 12 (12) m av midt under ermet (= 4 (5) 5 (5) 6 (6) m på hver side) = 42 (46) 46 (50) 52 (54) m. La m stå på p. Strikk et erme til.

BÆRESTYKKET
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn på p nr 4 = 204 (216) 224 (240) 256 (276) m.
Sett et merke rundt 2 m i hver sammenføyning (= 1 m fra ermet og 1 m fra for- eller bakstykket) = 4 merker.
Fortsett med glattstrikk.
Samtidig, på 1. omgang, felles det til raglan ved å strikke 2 vridd r sammen før hvert merke, og 2 r sammen etter hvert merke. Gjenta raglanfellingene på hver 4. omgang i alt 8 (8) 8 (7) 9 (10) ganger, deretter på hver 2. omgang 6 (7) 8 (10) 9 (10) ganger.
Samtidig, når det er felt til raglan 10 (11) 12 (12) 13 (15) ganger, felles 10 (10) 12 (14) 16 (16) m midt foran av til hals.
Fell videre til halsen i begynnelsen av hver p 3,2 m i hver side, og deretter 1 m til det er felt til raglan i alt 14 (15) 16 (17) 18 (20) ganger. Samtidig felles det videre til raglan på hver 2. p som før.
NB! Når det felles til raglan fra vrangen, strikkes 2 vr sammen før hvert merke, og 2 vridd vr sammen etter hvert merke.

HALSKANT
Skift til rundp nr 3, og strikk opp ca 10 m pr 5 cm, inkludert m på p. M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 6 cm vrangbordstrikk rundt med 1 vridd r, 1 vr. Fell løst av med r og vr m.

MONTERING
Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting. Sy sammen under ermene.

Leave a Comment