Thea stripejakke

Thea stripejakke Kjøp garnet her!

DESIGN Liv Inger Espedal

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) 10 (12) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 66 (68) 70 (76) 82 (88) cm
Hel lengde ca 41 (45) 49 (53) 57 (59) cm
Ermelengde ca 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm

GARNFORBRUK
Koks 102 2 (3) (4) 4 (5) 5 nøster
Mint 108 1 (1) (2) 2 (2) 2 nøster
Gul 111 1 (1) (1) 1 (2) 2 nøster
Rosa 107 1 (1) (1) 1 (2) 2 nøster
Grå melert 103 1 (1) (1) 1 (2) 2 nøster
TILBEHØR 6 – 9 knapper
PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og strømpep nr 4
STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: SUPERWASH SPORT, VESTLANDSGARN,BOMULL-MERINO, RUBIN SUPERWASH eller SAFIRGARN

Finn riktig størrelse!
1. Mål et strikkeplagg som passer.
2. Sjekk målene i oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengden på ermer og bol kan du strikke lenger eller kortere ved behov.
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

RILLESTRIKK
Fram og tilbake: Strikk r på alle p. Rundt: Strikk 1 omgang vr og 1 omgang r.
STRIPEMØNSTER A
Strikk glattstrikk: *4 p/omganger med koks, 2 p/omganger med mint, 4 p/omganger med koks, 2 p/omganger med gul, 4 p/ omganger med koks, 2 p/omganger med rosa*, gjenta fra *-*.

STRIPEMØNSTER B
Strikk glattstrikk: *4 p/omganger med grå melert, 4 p/omganger med mint, 4 p/omganger med grå melert, 4 p/omganger med gul, 4 p/omganger med grå melert, 4 p/omganger med rosa*, gjenta fra *-*.

BOLEN
Nederste del av bolen strikkes i tre deler på grunn av splitt i sidene. Videre strikkes bolen med forstykkene og bakstykket sammen, fram og tilbake fra midt foran.

BAKSTYKKET
Legg opp 73 (75) 77 (84) 90 (97) m med koks på rundp nr 4. Strikk 10 p rillestrikk fram og tilbake, og fortsett med 10 p av stripemønster A.

HØYRE FORSTYKKE
Legg opp 36 (37) 38 (42) 45 (48) m med koks på rundp nr 4 Strikk 10 p rillestrikk fram og tilbake, og fortsett med 10 p av stripemønster A.

VENSTRE FORSTYKKE
Strikk som høyre forstykket.

FOR- OG BAKSTYKKET
Sett alle m på rundp nr 4,, høyre forstykke, bakstykket og venstre forstykke = 145 (149) 153 (168) 180 (193) m. Sett et merke i hver side, med 36 (37) 38 (42) 45 (48) n til hvert forstykke og 73 (75) 77 (84) 90 (97) m til bakstykket. Fortsett stripemønster A til arbeidet måler 29 (32) 35 (38) 41 (42) cm, avslutt etter en hel stripe i koks som på for- og bakstykket. Samtidig på siste omgang felles 6 m (= 3 m på hver side av merket) i hver side til ermehull. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 34 (36) 36 (38) 38 (40) m med rosa på strømpep nr 4 og strikk 10 omganger rundt i rillestrikk. Sett et merke ved omgangens begynnelse og strikk videre i glattstrikk og stripemønster A. Øk 1 m på hver side av merket på hver 2. cm til i alt 52 (58) 62 (66) 70 (74) m. Strikk til arbeidet måler 24 (27) 33 (36) 38 (40) cm. Avslutt etter en hel stripe i koks som på for- og bakstykket. Samtidig som det på siste omgang felles det 6 m midt under ermet (= 3 m på hver side av merket). Strikk et erme til på samme måte.

RAGLAN
Sett alle m inn på samme rundp nr 4, først høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme, og venstre forstykke = 225 (241) 253 (276) 296 (317) m. Sett et merke i hver sammenføyning = 4 merker. Strikk stripemønster B fram og tilbake, på 3. p felles det til raglan slik: Strikk til 3 m før merket, strikk 2 m vridd r sammen, 2 r, og 2 r sammen. Gjenta fellingene på hver 2. omgang til det er felt 15 (15) 16 (18) 20 (21) ganger = 105 (121) 125 (132) 136 (149) m. Fell av 7 (7) 7 (8) 8 (9) m i hver side til hals. Fell videre mot halsen 2 m på hver 2. p. og fortsett raglanfellingene som før til det er felt i alt 18 (19) 20 (21) 22 (23) ganger. Sett m på tråd.

MONTERING
HALSKANT
Strikk opp ca 20 m pr 10 cm med koks på p nr 4 langs halskanten og strikk 10 p fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr m.

VENSTRE FORKANT
Strikk opp ca 22 m pr 10 cm med koks på p nr 4 langs venstre forstykke og halskant. Strikk 6 p vrangbordstrikk fram og tilbake med 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr m. Merk av for 6 – 9 knapper jevnt fordelt. Det øverste og nederste knapphull plasseres ca 1 cm fra kanten oppe og nede.

HØYRE FORKANT
Strikk som venstre forkant, men med knapphull tilsvarende merkene på 3. p. Knapphull: Fell av 2 m, som legges opp igjen på neste p. Sy i knappene.

Garn brukt i denne oppskriften:  PURE MERINO er et rundspunnet garn i 100 % myk og behagelig merinoull. På grunn av at garnet er  superwashbehandlet, er det velegnet til baby- og barneplagg som må vaskes ofte. Pure Merino passer også ypperlig til kardigans, kofter, gensere, kjoler, jumpere og topper til både voksne og barn. Den runde, spenstige garnkonstruksjonen har svært gode strikkeegenskaper og gir et jevnt og fint maskebilde. Derfor er garnet spesielt flott til fletter, strukturstrikk og hullstrikk til tillegg til glattstrikk og mønsterstrikk. Pure Merino er like velegnet til både hekling og strikking. NB! Hold strikkefastheten og unngå å strikke Pure Merino for løst.

Leave a Comment