To-farget genser

Stilig 2 farget genser til dame i Adore garn – se vårt garnutvalg her!

DESIGN Berit Kverneland Skårland
GARN ADORE 60% alpakka, 40% akryl nøster à 50 gram = 160 meter
2FargetGenser2

STØRRELSER S (M) L (XL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde 90 (97) 103 (110) cm
Hel lengde 62 (64) 66 (68) cm
Ermelengde 47 (48) 44 (50) cm

GARNFORBRUK
Hvit nr 801 6 (6) 7 (7) nøster
Grå nr 803 8 (8) 9 (9) nøster

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 5. Liten rundp nr 4,5 til halskanten

STRIKKEFASTHET 16 m glattstrikk med dobbelt garn på p nr 5 = 10 cm

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p
FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

2FargetGenser3

Beg med nyte nøster i siden på plagget slik at alle tråder blir festet der. Det strikkes med dobbelt garn

Strukturmønster med hvitt
1. p (retten): strikk 1 r, 1 vr
2. p (vrangen): strikk r.
Gjenta disse 2 p.

Strikk fram og tilbake på rundp. Kantm strikkes r på alle p.

NB! Bruk 2 nøster hvitt på hver side av midtfeltet med grått. Tvinn trådene om hverandre ved fargeskifte. Strikk alltid 1 r med hvitt over grå m ved forskyvning av maskene (se diagram). Hele arbeidet strikkes med dobbelt garn.

FORSTYKKET
Legg opp 82 (88) 92 (98) m på p nr 5 med hvit og strikk 3 cm fram og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr og med 1 kantm i hver side. Strikk 72 (76) 80 (84) med grå midt på arbeidet med 1 kantm og 4 (5) 6 (7) m strukturmønster med hvit på hver side. Strikk med denne inndelingen, men forskyv fargeinndelingen med 1 m mer med hvit på hver 4. p (se diagram). Fell samtidig 1 m i hver side innenfor kantm på. hver 7. cm ved å strikke 2 m r sammen etter kantm og strikk 2 m vridd r sammen før kantm til det er 72 (78) 82 (88) m på p. Strikk til arbeidet måler 48 (49) 50 (51) cm og strikk videre med grått garn over alle m til hel lengde. Samtidig, når arb måler 56 (58) 60 (62) cm, felles de midterste 14 (16) 18 (20) m av til halsen og strikk hver side av halsen ferdig for seg. Fell videre til halsringning i hver side på hver 2. p med 2,2,1 m (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 62 (64) 66 (68) cm og fell de resterende m av til en jevn kant som ikke
strammer. Strikk den andre siden av halsen lik, men speilvendt.

2FargetGenser

BAKSTYKKET
Legg opp og strikk som på forstykket, men strikk rett opp uten fellinger til hals.

Strukturmønster med hvitt (strikkes rundt)
1. omgang: strikk 1 r, 1 vr
2. omgang: strikk vr.
Gjenta disse 2 omgangene

2FargetGenserDiagram

ERMENE
Legg opp 34 (36) 38 (40) m med hvit på strømpep nr 5 og strikk 4 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Strikk videre i strukturmønster. Øk 1 m først og sist på omg på hver 3,5. (3.) 3. (3,5.) cm til det i alt er 58 (62) 64 (66) m i omgangen. NB! Skift til grått og glattstrikk når arb måler 22 (23) 24 (25)cm og strikk til arbeidet måler 47 (48) 49 (50) cm. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Str det andre ermet likt.

2FargetGenser4

MONTERING OG HALSKANT
Sy sammen på skuldrene. Merk av til ermehull i hver side (mål overvidden på ermene) og fest midt på ermet til skulderen. Sy i ermene og sy sammen i sidene med 1 kantm til sømmemonn.

HALSKANT
Strikk opp 62 (64) 66 (68) m med hvit på strømpep n. 4,5 og strikk 4 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Fest alle løse tråder på vrangen.

Arbeidet kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt plagget flatt i fasong under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

Leave a Comment