Tommeliten babysett

TOMMELITEN BABYSETT

DESIGN
Trine Lise Høyseth

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: PURE MERINO 100 % superwashbehandlet merinoull, 50 gram = ca 105 meter

STØRRELSER
0 (3) 6 (9) 12 mnd
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Jakke
Overvidde ca 44 (48) 52 (54) 56 cm
Hel lengde midt foran ca 26 (28) 30 (32) 34 cm
Ermelengde ca 15 (16) 17 (18) 19 cm

Bukse
Livvidde ca 44 (45) 47 (49) 51 cm
Benlengde ca 17 (19) 21 (24) 27 cm

GARNFORBRUK
Jakke
Farge 1 2 (2) 2 (2) 3 nøster
Farge 2 1 (1) 2 (2) 2 nøster
Farge 3 1 (1) 2 (2) 2 nøster

Bukse
Farge 1 2 (3) 3 (3) 4 nøster

Lue
Farge 1 1 nøste alle størrelser
Farge 2 1 nøste alle størrelser
Farge 3 1 nøste alle størrelser

FARGER
Farge 1 Grå melert 103
Farge 2 Lys grå melert 104
Farge 3 Natur 105

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 4

TILBEHØR
Jakke
5 (5) 5 (6) 6 knapper

Bukse
Elastikk

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
20 m perlestrikk på p nr 4 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

PERLESTRIKK
1. p:* 1 r, 1 vr *, gjenta fra *-*.
2. p: Strikk r over vr, vr over r.
Gjenta 2. p.

JAKKE
Det startes nederst på hvert forstykke, legges opp m til ermene og strikkes nedover bakstykket.
Deretter sys plagget sammen i sidene og under ermene.

HØYRE FORSTYKKE
Legg opp 22 (24) 26 (27) 28 m med farge 1 på p nr 4. Strikk fram og tilbake med perlestrikk og stripemønster etter diagrammet.
Når arbeidet måler 17 (18,5) 20 (21,5) 23 cm, legges det opp nye m til erme, i slutten av hver p fra retten slik 5,5,5,5,7 (5,5,5,6,8) 5,6,6,6,8 (6,6,6,7,8) 6,7,7,7,8 m = 49 (53) 57 (60) 63 m.
Når arbeidet måler 22 (24) 26 (28) 30 cm, felles det til hals i begynnelsen av hver p fra retten slik: 4,2,1,1 (4,2,1,1,1) 4,2,1,1,1 (4,2,2,1,1) 4,2,2,1,1 m = 41 (44) 48 (50) 53 m.
Strikk til arbeidet måler 26 (28) 30 (32) 34 cm, slutt etter en p fra vrangen.
Sett i et merke (= midt på skulderen). Herfra måles arbeidet videre.
Legg arbeidet til side, og strikk venstre forstykke.

VENSTRE FORSTYKKE
Legg opp og strikk som høyre forstykke, men speilvendt.
NB! Legg opp m til erme på slutten av hver p fra vrangen, og fell til hals på begynnelsen av hver p fra vrangen.

Pass på at det sluttes på samme p i stripemønsteret som på høyre forstykke.

BAKSTYKKET
Strikk inn m fra høyre forstykke, legg opp 18 (20) 20 (22) 22 m til nakke, og strikk inn m fra venstre forstykke = 100 (108) 116 (122) 128. Fortsett med perlestrikk, og strikk stripemønsteret motsatt nedover bakstykket, slik at fargene stemmer mot hverandre når sidesømmene sys.
Når arbeidet måler 6 (6,5) 7 (7,5) 8 cm, fra merket på skulderen, felles erme-m av i begynnelsen av hver p: 7,5,5,5,5 (8,6,5,5,5) 8,6,6,6,5 (8,7,6,6,6) 8,7,7,7,6 m i hver side = 46 (50) 54 (56) 58 m.
Strikk til arbeidet måler 26 (28) 30 (32) 34 cm fra skuldermerket. Fell løst av i perlestrikk.

ERMEKANT
Strikk opp ca 22 (24) 26 (28) 30 m nederst langs det ene ermet med farge 1 og p nr 3.
Strikk 3 p r fram og tilbake. Fell løst av. Gjenta nederst langs det andre ermet.

HØYRE FORKANT (gutt) / VENSTRE FORKANT (jente)
Strikk opp ca 42 (45) 48 (51) 54 m langs forstykket med farge 1 på p nr 3.
Strikk 5 p r fram og tilbake. Fell av passe løst med r m.

VENSTRE FORKANT (gutt) / HØYRE FORKANT (jente)
Strikk som første forkant, men på 3. p felles det til 5 (5) 5 (6) 6 knapphull jevnt fordelt, med øverste ca 0,5 cm fra kanten og nederste ca 2 cm fra kanten. 1 knapphull: Strikk 2 r sammen og lag 1 kast.

HALSKANT
Strikk opp ca 48-60 m rundt halsen med farge 1 på p nr 3.
Strikk 3 p r fram og tilbake. Fell av passe løst med r m.

MONTERING
Sy side- og ermesømmene innenfor 1 kant-m. Sy i knappene.

LUE
Legg opp 60 (64) 68 (72) 76 m på p nr 4 med farge 1. Strikk fram og tilbake med perlestrikk og stripemønster etter diagrammet.
Samtidig, når arbeidet måler 6 (6) 7 (7) 8 cm, felles det 1 m i hver side. Gjenta fellingene på hver 4. p til ferdig mål. Strikk til arbeidet måler 15 (16) 18 (20) 22 cm. Fell av i perlestrikk. Sy sammen luen midt bak.

I-CORD
Legg opp 3 m med farge 1 på p nr 3. *Skyv m til høyre side av p, strikk r*.
Gjenta fra *-* til snoren måler ca 25 cm. Fell av. Knyt snoren rundt toppen av luen, slik at ca 3 cm stikker opp.

BUKSE
Strikk ovenfra og ned.
Legg opp 96 (100) 104 (108) 112 m på rundp nr 3. Sett et merke i begynnelsen av omgangen (= midt bak) og et merke etter 48 (50) 52 (54) 56 m (= midt foran). Strikk 3 cm glattstrikk rundt, og 1 omgang vr (= brettekant).
Herfra måles arbeidet videre.
Skift til p nr 4, og strikk videre i glattstrikk. Når arbeidet måler 3 cm, strikkes buksen høyere bak slik: Strikk 5 m forbi merket midt bak. Snu, lag 1 kast og strikk 10 m vr tilbake. Snu, lag1 kast og strikk 15 m r. NB! Kastet fra forrige p strikkes sammen med neste m fra å unngå hull. Snu, lag 1 kast og strikk 20 m vr tilbake.
Fortsett på denne måten med å strikke over 5 m mer for hver gang, til det er strikket over i alt 60 m.
Fortsett rundt. Flytt merkene foran og bak slik at de går over 2 m (= m før og etter der merkene stod).
Når arbeidet måler 11 (12) 13 (15) 17 cm midt foran (målt fra brettekanten), økes 1 m på hver side av merke-m foran og bak (= 4 m økt). Øk ved å lage 1 kast som strikkes vridd r på neste omgang. Gjenta økningene på hver 2. omgang i alt 4 ganger = 112 (116) 120 (124) 128 m. Når arbeidet måler 14 (15) 16 (18) 20 cm (målt midt foran fra brettekanten), felles merke-m av foran og bak = 54 (56) 58 (60) 62 m til hvert ben

BEN
Sett m til det ene benet inn på strømpep nr 4. Sett et merke på innsiden av benet. Fortsett rundt med glattstrikk. Når benet måler 2 cm, felles 1 m på hver side av merket. Gjenta fellingene på hver 2. (2.) 2,5. (3.) 3,5. cm i alt 7 ganger = 40 (42) 44 (46) 48 m. Strikk til benet måler 16 (18) 20 (23) 26 cm. Skift til p nr 3. Strikk 4 omganger perlestrikk. Fell av i perlestrikk.
Strikk det andre benet på samme måte.

LOMME
Legg opp 13 (13) 15 (15) 17 m på p nr 3. Strikk 7,5 (8) 8,5 (9) 9,5 cm perlestrikk fram og tilbake.
Fell av med r fra retten.

MONTERING
Sy sammen mellom bena. Brett kanten øverst mot vrangen, og sy til med løse sting.
La det stå igjen en liten åpning midt bak. Trekk elastikk i løpegangen.
Sy på lommen foran, midt på venstre side, ca 4-5 cm nedenfor brettekanten.

Leave a Comment