Tova julehjerter og kuler

Tovet julehjerter og kuler

MATERIALER: Ullteppegarn (100% ren ny ull), Kjøp garnet her!

nøster à 50 g.
HJERTE OG KULER

rødt nr. 37        1 nøste

cerise nr. 48     1 nøste

Str med dobbelt garn, 1 tråd av hver farge.

Pinner: Strømpep og rundp. nr. 6.

Perler til dekòr og hyssing til oppheng.

Ull til fyll.

Vanlige forkortelser

M=maske, r=rett, vr=vrang,   str=strikk, p=pinne, omg=omgang, vr-bord=vrangbord, glattstr=glattstrikk,   vrangbordstr=vrangbordstrikk, kantm=kantmaske, arb=arbeidet, beg=begynn,   sm=sammen, g=gram.

Strikkefasthet før toving: Ca. 16 m glattstrikk i bredden på p nr. 6 måler 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket. Ved toving krymper arb ca. 20% i bredden og ca. 30% i høyden.

HJERTE

TovetJukehjerte_700x1000

Størrelse etter toving: Ca. 14 x 30 cm      

Str med dobbelt garn, 1 tråd av hver farge.

Legg opp 8 m på p nr. 6 og str 1 p vr tilbake. Sett m på strømpep. Str 1 omg rundt i glattstr. Øk på neste omg 1 m i hver m = 16 m i omg. Str 2 omg uten økning, gjenta økningen og det er 32 m i omg. Str til arb måler ca. 10 cm. Sett m på en hjelpetråd.

Legg opp 8 m på p nr. 6, str 1 p vr tilbake. Str 1 omg rundt i glattstr. Øk på neste omg 1 m i hver m = 16 m i omg. Str 2 omg uten økning og øk 1 m i hver 2. m på neste omg til 24 m i omg. Str til arb måler ca. 7 cm. Sett begge delene inn på liten rundp = 56 m. Alle mål tas fra her! Str rundt i glattstr til arb måler ca. 3 cm. Fell ved å str x 2 r, 2 r sm x, gjenta fra x-x omg rundt = 42 m. Str til arb måler ca. 7 cm, fell ved å str 2 r sm x 2 r, 2 r sm x, gjenta fra x-x omg rundt. = 31 m. Str til arb måler ca. 12 cm, fell ved å str x 2 r sm, 2 r x, gjenta fra x-x og slutt med 2 m r sm og 1 m r = 23 m. Str til arb måler ca. 16 cm, fell ved å str x 2 r sm, 1 r x, gjenta fra x-x omg rundt og slutt med 2 r sm = 15 m.

Str til arb måler ca. 19 cm, fell ved å str x 2 r sm, 1 r x, gjenta fra x-x omg rundt = 10 m. Str til arb måler ca. 23 cm, fell ved å str 2 r sm omg rundt. Klipp av garnet, la trådene være ca. 20 cm og trekk trådene gjennom de resterende 5 m. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Toving

Vask arb i vaskemaskinen på 30 eller 40 o og finvaskprogram. Stapp plast i hjertet og kulene for at arb ikke skal filte seg sm ved toving. La plasten ”stikke litt ut” gjennom hullene i oppleggskantene (til å stappe ull gjennom etter toving).

Form hjertet og kulene mens det er fuktig.

Etter toving: Sy på perler til dekòr (se bildet) og sy på hyssing til oppheng.  Stapp ull i hjertet og kulene. Sy til i ”hullene”.

LITEN  KULE

TovetJulekuler_700x1000

Størrelse etter toving:  Ca. 6 cm i diameter  

Str med dobbelt garn, 1 tråd av hver farge.

Legg opp 8 m på p nr. 6 og str 1 p vr tilbake. Sett m på strømpep. Str 1 omg rundt i glattstr. Øk på neste omg 1 m i hver m = 16 m i omg. Str 2 omg uten økning, gjenta økningene og det er 32 m i omg. Str til arb måler ca. 8 cm. Fell på neste omg ved å str 2 m sm omg rundt = 16 m. Str 1 omg uten fellinger og gjenta fellingene på neste omg = 8 m. Str 1 omg uten fellinger, klipp av garnet og trekk trådene gjennom m. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Etter toving: Sy på perler til dekòr (se bildet) og sy på hyssing til oppheng.

STOR KULE

Størrelse etter toving:  Ca. 11 cm i diameter    

Str med dobbelt garn, 1 tråd av hver farge.

Legg opp 8 m på p nr. 6 og str 1 p vr tilbake. Sett m på strømpep. Str 1 omg rundt i glattstr. Øk på neste omg 1 m i hver m = 16 m i omg. Str 2 omg uten økninger, gjenta økningene og det er 32 m i omg. Str 3 omg uten økninger, gjenta økningene og det er 64 m i omg. Str til arb måler ca. 15 cm. Fell på neste omg ved å str 2 m sm omg rundt = 32 m. Str 3 omg uten fellinger, gjenta fellingene = 16 m. Str 2 omg uten fellinger, gjenta fellingene = 8 m. Str 1 omg uten fellinger, klipp av garnet og trekk trådene gjennom m. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Leave a Comment