Tova Votter

DESIGN
Hrönn Jónsdóttir

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN
CORTINA SOFT 100 % ren ny ull, 50 gram = ca 55 meter

STØRRELSER
6-8 (10-12) dame (herre)

GARNFORBRUK
2 (2) 2 (3) nøster

FARGE
Sukkertøy print 806

PINNEFORSLAG
Strømpep nr 8 og 10

STRIKKEFASTHET FØR TOVING
Ca 10 m glattstrikk på p nr 10 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Øk 1: Ta opp tråden mellom to m, sett den på p, og strikk den vridd r.
Legg opp 20 (22) 24 (26) m på strømpep nr 8.
Strikk 3 omganger rillestrikk rundt (= vekselvis 1 omgang vr og 1 omgang r).
Strikk 3 omganger glattstrikk. Skift til p nr 10, og strikk glattstrikk.
Når arbeidet måler 13 (14) 15 (16) cm, økes det til tommelkile:
1. omgang: Strikk 1 r, øk 1, strikk ut omgangen, øk 1 = 22 (24) 26 (28) m.
2. omgang (og hver 2. omgang til økningene er ferdige): Strikk glattstrikk.
3. omgang: 2 r, øk 1, strikk til det er 1 m igjen på omgangen, øk 1, 1 r = 24 (26) 28 (30) m (det blir 2 m mer mellom økningene for hver økningsomgang).
Øk videre slik på hver 2. omgang 1 (1) 2 (2) ganger til = 26 (28) 32 (34) m.
Sett de første 4 (4) 5 (5) og siste 3 (3) 4 (4) m på en maskeholder (= 7 (7) 9 (9) tommel-m).
Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det legges opp 1 ny m over tommelen = 20 (22) 24 (26) m.
Sett et merke i hver side med 10 (11) 12 (13) m til over- og undersiden av votten.
Når arbeidet måler 24 (28) 32 (36) cm, felles det ved å strikke 1 r, 2 m r sammen etter hvert merke, og 2 r sammen, 1 r før hvert merke (= 4 m felt).
Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 2 ganger, og videre på hver omgang til det er 8 (6) 8 (6) m igjen.
Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.

TOMMEL
Sett de 7 (7) 9 (9) tommel-m på p, og strikk rundt i glattstrikk til tommelen måler ca 4 (5) 7 (8) cm.
Samtidig, på 1. omgang, strikkes det opp 1 m fra den nye m over tommel-hullet = 8 (8) 10 (10) m.
Fell på neste omgang ved å strikke 2 og 2 m r sammen omgangen rundt, klipp deretter av garnet, og trekk tråden gjennom m. Strikk en vott til.

TOVING
Arbeidet toves i maskin, vaskeprogram for finvask og ullvaskemiddel. Hvis arbeidet har tovet for lite, kan det toves igjen, eller toves i tørketrommel.
NB! Vaskemaskiner tover forskjellig, lag gjerne en prøvelapp for å teste tovingen før du tover arbeidet.
Form arbeidet før det settes til tørk.

Leave a Comment