Ullrikke barnegenser

DESIGN
Brit Frafjord Ørstavik

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN
ULRIKKE 100 % ull, 100 gram = ca 90 meter

STØRRELSER
2-4 (6-8) 10-12 år
Plagget har oversize fasong. Velg ønsket størrelse etter måltabellen.

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 69 (78) 91 cm
Hel lengde ca 34 (42) 50 cm
Ermelengde ca 26 (34) 38 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
5 (5) 7 nøster

FARGE
Havanna print 304

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 10 og 12

STRIKKEFASTHET
9 m glattstrikk på p nr 12 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

FORSTYKKET
Legg opp 33 (37) 43 m på p nr 10, og strikk 6 (8) 8 cm
vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen)
Fra vrangen: Ta 1. m vr løs av, strikk *1 vr, 1 r *, gjenta fra *-* ut p
Fra retten: Ta 1. m vr løs av, strikk *1 r, 1 vr *, gjenta fra *-* ut p.
Slutt med en p fra retten. Klipp av garnet.

BAKSTYKKET
Legg opp og strikk som forstykket. NB! På siste p strikkes det til det gjenstår 2 m.

BOLEN
Skift til p nr 12, og strikk 1. omgang slik:
Legg bakstykket foran de resterende m fra forstykket, og strikk 1 m fra hver p r sammen i alt 2 ganger. Fortsett over forstykket i glattstrikk til det gjenstår 2 m. Legg de 2 siste m fra bakstykket foran forstykket, og strikk 1 m fra hver p r sammen i alt 2 ganger, strikk glattstrikk ut p = 62 (70) 82 m.
Sett et merke i hver side (mellom de 2 m som strikkes sammen) = 31 (35) 41 m til for- og bakstykket, og strikk videre rundt i glattstrikk.
Når arbeidet måler 19 (26) 33 cm, deles arbeidet i hver side til ermehull = 31 (35) 41 m til for- og bakstykket.
Strikk for- og bakstykket ferdig for seg.

BAKSTYKKET
= 31 (35) 41 m.
Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk.
Når arbeidet måler 32 (40) 48 cm, felles de midterste 11 (11) 13 m av til nakke. Strikk hver side ferdig for seg, og fell videre til nakken på hver 2. p 1,1 m = 8 (10) 12 skulder-m.
Strikk til arbeidet måler 34 (42) 50 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET
= 31 (35) 41 m.
Fortsett fram og tilbake i glattstrikk.
Når forstykket måler 28 (34) 42 cm, felles de midterste 7 (7) 7 m av til hals, og hver side strikkes ferdig for seg. Fell videre til halsen på hver 2. p 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1,1 m = 8 (10) 12 skulder-m.
Strikk til arbeidet måler 34 (42) 50 cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE
Legg opp 20 (22) 24 m på p nr 10, og strikk 6 (8) 8 cm vrangbord med 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 12, og strikk videre rundt i glattstrikk. Sett et merke rundt første og siste m = merke-m.
Samtidig, på 1. omgang, økes 1 m på hver side av merke-m = 22 (24) 26 m.
Gjenta økningene på hver 6. (7.) 8. cm 2 ganger til = 26 (28) 30 m.
Strikk til arbeidet måler 26 (34) 38 cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene med maskesting.
Sy i ermene med maskesting.

HALSKANT
Strikk opp ca 4-5 m pr 5 cm på p nr 10 rundt halsen. M-tallet må være delelig på 2.
Strikk 18 (20) 24 cm vrangbordstrikk rundt med 1 r, 1 vr.
Fell løst av med r og vr m.
Brett halskanten dobbel mot retten.

Leave a Comment