Ullrikke votter

DESIGN
Hrönn Jónsdóttir

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN
ULLRIKKE 100 % ull, 100 gram = ca 90 meter

STØRRELSER
Dame (Herre)

GARNFORBRUK
1 nøste begge størrelser

FARGE
Sahara print 303

PINNEFORSLAG
Strømpep nr 7 og 8

STRIKKEFASTHET
10 m x 17 omganger glattstrikk på p nr 8 = 10 x 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Legg opp 20 (22) m på strømpep nr 7.
Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk. Skift til p nr 8, og strikk videre i glattstrikk.
Når det er strikket i alt 11 omganger, økes det til tommelkile:
1. omgang: Strikk 1 r, øk 1 h, strikk ut omgangen, øk 1 v = 22 (24) m.
2. omgang (og hver 2. omgang til økningene er ferdige): Strikk glattstrikk.
3. omgang: Strikk 2 r, øk 1 h, strikk til det er 1 m igjen på omgangen, øk 1 v, 1 r = 24 (26) m (det blir 2 m mer mellom økningene for hver økningsomgang).
Øk videre på samme måte på hver 2. omgang 2 ganger til = 28 (30) m. Strikk 1 omgang uten økninger.
Sett de første 5 og siste 4 m på en maskeholder (= 9 tommel-m).
Strikk videre 15 (16) omganger i glattstrikk, samtidig som det på 1. omgang legges opp 3 nye m over tommelen (= side-m) = 22 (24) m.
Sett et merke rundt den midterste av de 3 nye m, og et merke rundt 1 m i motsatt side (= merke-m), med 10 (11) m mellom merke-m til over- og undersiden av votten.
På neste omgang felles det ved å strikke 2 r sammen etter begge merke-m, og ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse m over før begge merke-m (= 4 m felt). Gjenta fellingene på hver 2. omgang til det står 6 (8) m igjen. Klipp av garnet, og trekk tråden gjennom m.

TOMMEL
Sett de 9 tommel-m på p, og strikk rundt i glattstrikk.
Samtidig, på 1. omgang, strikkes det opp 3 m over side-m, og disse 3 strikkes r sammen på 2. omgang = 10 m.
Når det er strikket 10 (11) omganger, felles det på neste omgang ved å strikke 2 og 2 m r sammen omgangen rundt, klipp deretter av garnet, og trekk tråden gjennom m. Strikk en vott til.

Leave a Comment