Uvdal Genser

DESIGN
Iselin Hafseld

Oppskrift utarbeidet av Hrönn Jónsdóttir

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: NATURGARN 100 % ren, ny ull, 50 gram = ca 55 meter

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 96 (101) 109 (116) 124 (134) 141 cm
Hel lengde ca 62 (64) 66 (68) 70 (72) 74 cm
Ermelengde ca 50 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
Farge 1 8 (9) 10 (11) 13 (15) 17 nøster
Farge 2 7 (8) 9 (10) 12 (13) 15 nøster

FARGER
Farge 1 Grå melert 904
Farge 2 Svart 902

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 6 og 7

STRIKKEFASTHET
14 m mønstret glattstrikk på p nr 7 = 10 cm

TILBEHØR
1 glidelås

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN
Legg opp 120 (128) 136 (144) 156 (164) 176 m med farge 1 på rundp nr 6. Strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr slik: 4 omganger med farge 1, mønster etter diagram A, 3 omganger med farge 1.
Skift til rundp nr 7, og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det økes 14 (14) 18 (18) 18 (22) 22 m jevnt fordelt = 134 (142) 154 (162) 174 (186) 198 m. Sett et merke i hver side med 67 (71) 77 (81) 87 (93) 99 m til for- og bakstykket.
Fortsett med glattstrikk og mønster etter diagram B.
Begynn ved pil for valgt størrelse, strikk til neste merke, og begynn på ny ved pilen.
Når arbeidet måler 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm, felles 1 m midt foran av til splitt. Strikk videre fram og tilbake med mønster som før. Strikk ca 4 cm før det felles til hals slik: Fell videre til halsen i begynnelsen på hver p 5,3,2,2,1 (6,3,2,2,1) 7,3,2,2,1 (8,3,2,2,1) 8,3,2,2,1 (9,3,2,2,1) 9,3,2,2,1 m i hver side = 107 (113) 123 (129) 141 (151) 163 m.
Strikk til arbeidet måler 62 (64) 66 (68) 70 (72) 74 cm. Fell av med farge 1.

ERMENE
Legg opp 36 (36) 40 (40) 44 (44) 44 m med farge 1 på strømpep nr 6. Strikk vrangbord rundt med 2 r, 2 vr slik: 4 omganger med farge 1, mønster etter diagram A, 3 omganger med farge 1.
Skift til p nr 7, og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det økes 3 (5) 3 (5) 3 (3) 5 m jevnt fordelt = 39 (41) 43 (45) 47 (47) 49 m. Strikk glattstrikk og mønster etter diagram B. Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.
Sett et merke rundt første og siste m (= midt under ermet).
Når arbeidet måler ca 10 cm, økes 1 m på hver side av merke-m. Gjenta økningene på hver 4. cm i alt 9 ganger = 57 (59) 61 (63) 65 (65) 67 m. De økte m strikkes inn i mønsteret etter hvert. Når arbeidet måler ca 50 cm, eller ønsket lengde, strikkes 1 omgang med farge 1, videre 3 omganger glattstrikk med vrangen ut, til belegg. Fell løst av. Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Merk av ermevidden i hver side. Sy 2 tette maskinsømmer på hver side av merkingen. Klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter skuldersømmen. Sy belegget til over klippekanten.

HALSKANT
Strikk opp 72 (76) 80 (84) 84 (88) 88 m med farge 1 på rundp nr 6.
Strikk vrangbord fram og tilbake slik: Fra retten: 3 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r.
Fra vrangen: 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med 2 vr, 1 r.
Strikk 1 r kant-m, 2 r, 2 vr til det er 3 m igjen, 2 r, 1 r kant-m.
Strikk 8 cm med farge 1, 12 cm med mønster etter diagram A, 3 cm med farge 1. Fell av med r og vr m.

KANT LANGS SPLITTEN
Bruk p nr 6 og farge 1. Strikk opp ca 6 m pr 5 cm fra retten.
Start fra bunnen av splitten, og fortsett opp langs halskanten.
Strikk ca 2 cm glattstrikk fram og tilbake. Fell av. Brett mot vrangen, og sy til slik at kant-m skjules.
Strikk den andre siden på samme måte. Sy kantene sammen nederst i splitten.
Sy i glidelåsen slik at skyveren er ca 1 cm fra øverst på halsen.
Sy til med attersting med farge 1, slik at det dannes en stikning på glidelåsen.

Leave a Comment