Valpepledd

Valpepledd se vårt garnutvalg her!

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: CRAZY MEGA WOOL 100 % ull, 200 gram = ca 23 meter

DESIGN Helle Slente

MÅL 50 x 60 cm

GARNFORBRUK Petrol 939 3 nøster

PINNEFORSLAG Stor rundp nr 30

STRIKKEFASTHET 4,5 m i varngbordstrikk på pinne nr 30 = 10 cm
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

NB! Ved trådfesting i CRAZY MEGA WOOL anbefales det å dele tråden i 3 deler og feste hver del for seg.

Legg opp 23 m på p nr 30 og strikk frem og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 60 cm. Klipp tråden og fest trådene godt.

COMMENTS

Leave a Comment