Vanlige forkortelser

M=maske, r=rett, vr=vrang, str=strikk, p=pinne, omg=omgang, vr-bord=vrangbord, glattstr=glattstrikk, vrangbordstr=vrangbordstrikk, kantm=kantmaske, arb=arbeidet, beg=begynn, sm=sammen, g=gram, n=nøste, lm=luftmaske(r), kjm=kjedemaske(r), fm=fastmaske(r), hst=halvstav(er), dblst= dobbelstav(er).

Leave a Comment